شرکت های بیمه که پوشش بیمه آشوب و اغتشاش ارائه می دهند

  • صفحه اصلی
  • شرکت های بیمه که پوشش بیمه آشوب و اغتشاش ارائه می دهند
پوشش SRCC

پوشش SRCC ؛ بیمه آشوب و اغتشاش

از سال ۲۰۱۰ تا به امروز تعداد حوادث و شورش‌هایی که در سطح جهان رخ داده، دو برابر گشته است. این نوع حوادث در هر دو منطقه توسعه یافته و در حال توسعه جهان...