تامین مالی شرکت بیمه

منابع تامین مالی شرکت بیمه بعد از خسارت

تامین مالی شرکت بیمه بعد از خسارت یعنی بعد از اینکه زیان دیدگان، مبالغ خسارتی خود را از شرکت بیمه دریافت می کنند، بیمه روش هایی را به کار گیرد و از منابعی استفاده...

حق بیمه خالص

حق بیمه خالص چیست و چطور تعیین می شود؟

حق بیمه خالص به صورت خسارت متوسط هر واحد در معرض خطر یا به عبارت دقیق تر، به صورت حاصل متوسط شدت در متوسط فراوانی خسارت تعریف می شود. در آمار به این ترکیب...

ثبت نام بیمه تکمیلی تاکسیرانی 98

ثبت نام بیمه تکمیلی تاکسیرانی ۹۸

تا پایان بهار ۹۸ بیش از ۱۲ هزار راننده تاکسی برای استفاده از مزایای ثبت نام بیمه تکیمیلی تاکسیرانی ۹۸ اقدام کرده اند. حق بیمه پرداختی بیمه تکمیلی تاکسیرانی ماهانه ۴۵ هزار تومان برای...

ارزیابی کلی از پتانسیل مشارکت اینشورتک ها

انواع شرکت های اینشورتک بر اساس ارتباطی که با کسب و کارهای بیمه دارند، ارزشی که ارائه می دهند و مدل های عملیاتی و کسب و کارشان با یکدیگر تفاوت دارند. برای یک رویکرد...

شرکت های اینشورتک

شرکت های اینشورتک : نوآوران همکاری محور

شرکت های اینشورتک و شرکت های بیمه گر حاکم بر اکوسیستم به صورت فزاینده ای در حال شناسایی یکدیگر به عنوان شرکای مستعد ارزشمند هستند و همکاری به زمزمه رایج صنعت تبدیل شده است....

نرخ گذاری گذشته نگر

نرخ گذاری گذشته نگر در تعیین حق بیمه

یکی از رایج ترین روش های تعیین محدوده حق بیمه برای مواقعی که خسارت قابل پیش بینی نباشد، نرخ گذاری گذشته نگر است. همچنین اگر تجربه خسارتی مطلوب باشد، بیمه گذار از کاهش حق...

ارزیابی توانگری مالی شرکت های بیمه

ارزیابی توانگری شرکت های بیمه با سیستم IRIS

ارزیابی توانگری شرکت های بیمه شرکت بیمه زمانی با عدم توانگری مواجه می شود که گرچه همه دارایی هایش فروخته شده، هنوز خسارت های دیگری باقی مانده اند که پرداخت نشده اند. انتقاد اساسی...

قانون جدید بیمه شخص ثالث

قانون جدید بیمه شخص ثالث

قانون جدید بیمه شخص ثالث از روز ۲۹ خرداد سال ۱۳۹۶ برای همه شرکت های بیمه الزامی شده است. این تغییرات شامل یک سری موارد می شود: تغییرات تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث...

علت عدم توانگری شرکت های بیمه

علت عدم توانگری شرکت های بیمه

معنای توانگری در بیمه در متون نظارتی، یک شرکت بیمه وقتی توانگر است که دارایی های مجاز آن بیشتر از حداقل سرمایه یا حداقل مازادی باشد که بر طبق قانون مورد نیاز است. در...

تئوری اعتبار

تئوری اعتبار و نقش آن در تعیین نرخ بیمه

تئوری اعتبار چیست؟ به میزان استفاده از تجربیات یک بیمه گذار خاص در پروسه تعیین نرخ، اعتبار گفته می شود. اعتبار به میزان اعتمادی گفته می شود که نرخ گذاری برای آمارهای در دسترس...