بیمه کشاورزی

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان عشایر

عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلان فصلی و ساکنان شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر

طرح عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر  از ۲۰ هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه هستند. سابقه موضوع تا پیش از سال...
سابکا صندوق بیمه بانک کشاورزی

سابکا صندوق بیمه بانک کشاورزی

صندوق بیمه کشاورزی صندوق بیمه کشاورزی اولین گزینه پیش رو به عنوان مهم‌ترین نهاد بیمه برای کشاورزان است. در این مقاله به بررسی بیشتر این صندوق و کارکرد آن خواهیم پرداخت. بخش کشاورزی و...