اقدامات سازمان های کشوری در حمایت از خسارت دیدگان ویروس کرونا

 • صفحه اصلی
 • بیمه
 • اقدامات سازمان های کشوری در حمایت از خسارت دیدگان ویروس کرونا

افرادی که بدون میل و اراده بیکار شده و از طرفی آماده به کار بودند ، برای ارائه دادخواست به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و پس از طی مراحل قانونی از جمله ارائه دادخواست، شرکت در جلسه هیأتهای حل اختلاف با در دست داشتن معرفی نامه اداره کار و سایر مدارک مربوطه به شعب سازمان مراجعه می نمودند. در واقع این افراد چشم امیدشان به سازمان های کشوری بوده که بتوانند از خسارت دیدگان حمایت کنند.در شعب سازمان نیز پس از اخذ پرونده فنی اقداماتی از جمله تجمیع سوابق پرداخت حق بیمه، بررسی استحقاق/عدم استحقاق برقراری مقرری بیمه بیکاری، اظهار نظر نماینده سازمان در کمیته دونفره بیمه بیکاری انجام و در نهایت حکم برقراری بیمه بیکاری برای ایشان صادر و مراتب کتبا به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس می شد.در واقع سازمان های کشوری در حمایت از خسارت دیدگان ویروس کرونا تا حدودی موفق عمل کرده اند.

 • چالش های حوزه بیمه بیکاری
 • فاز اول : چالش شیوع بیماری کرونا در کشور:
  همزمان با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کارگاه ها و صنوف مختلف در کشور در اسفند ماه ۱۳۹۸، تعداد بیکاران و به تبع آن متقاضیان دریافت مقرری بیمه بیکاری در کشور به یکباره افزایش چشمگیری پیدا کرد. این موضوع دو چالش بزرگ برای سازمان ایجاد می کرد:
  ۱- مشکل مراجعه حضوری متقاضیان:مراجعه حضوری بیکار شدگان به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای اجرایی سازمان، به علت رفت و آمد در سطح شهر و ایجاد ازدحام، مغایر با پروتکل های بهداشتی بوده و موجب افزایش احتمال شیوع بیماری می شد.
  این چالش با ایجاد سامانه اینترنتی https://bimehbikari.mcls.gov.ir برای ثبت درخواست بیکارشدگان ایام کرونا، مرتفع شد.
  سامانه فوق برحسب ضرورت و به دلیل شرایط خاص کشور با فوریت ایجاد شد. به همین دلیل در ابتدا فقط امکان ثبت درخواست در آن وجود داشته و هیچ کنترل سیستمی روی درخواست های ثبت شده اعمال نشده بود لیکن با تعامل به عمل آمده فی ما بین معاونت بیمه ای و مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه به تدریج ارتقا یافت. اقدامات مربوط به این گروه از متقاضیان به شرح ذیل صورت پذیرفت:
  • پس از ثبت درخواست متقاضیان در سامانه، اطلاعات تجمیعی متقاضیان طی چند دوره در قالب CD ازسوی وزارت متبوع در اختیار معاونت بیمه ای سازمان قرار گرفت.
  • معاونت بیمه ای با همکاری شرکت خدمات ماشینی تامین نسبت به بررسی استحقاق/عدم استحقاق متقاضیان اقدام کرد.
  • اطلاع رسانی به آن دسته از متقاضیان که فاقد استحقاق بودند به وسیله پیامک صورت پذیرفت.
  • اطلاع رسانی از طریق پیامک به متقاضیان دارای نقص مدارک جهت تکمیل اطلاعات صورت پذیرفت.
  • با کاملتر شدن سامانه، از طریق پیامک به کلیه متقاضیان اعلام شد که شماره شبای حساب خود را در سامانه ثبت کنند.
  • پس از ثبت شماره شبای مخاطبین، اطلاعات تجمیعی در قالب CD ازسوی وزارت متبوع برای معاونت بیمه ای سازمان مجددا ارسال شد.
  • با همکاری اداره کل امور مالی، تعامل لازم با بانکهای عامل به منظور صحت سنجی شماره حسابها صورت پذیرفت.
  • اطلاعات متقاضیان واجد شرایط، جهت پرداخت مبلغ بیکاری ایام کرونا طی چند مرحله در قالب CD از سوی معاونت بیمه ای به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد.
  • پس از پرداخت مبلغ متعلقه، سوابق افراد موصوف ایجاد شد.

۲- کمبود منابع مالی: ذخیره صندوق بیمه بیکاری تکافوی پرداخت مقرری به خیل بیکارشدگان ناشی از شیوع بیماری کرونا را نداشت و در چنین شرایطی سازمان در اجرای مصوبه بیست و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۹۹/۳/۲۴، مکلف شده بود به بیمه شدگانی که از اسفند ماه ۹۸ لغایت اردیبهشت ماه ۹۹ در اثر شیوع بیماری کرونا از کار خود منفک شده بودند، مقرری بیکاری پرداخت نماید. این چالش با اقدامات زیر مرتفع شد:
• با انجام مذاکرات گسترده و پی گیری های معاونت بیمه ای، مقرر شد،  وضعیت بیمه شدگانی که از اسفند ماه ۹۸ لغایت اردیبهشت ماه ۹۹ در اثر شیوع بیماری کرونا از کار خود منفک شده بودند بررسی و حائزین شرایط برای دریافت مقرری بیکاری ایام کرونا به سازمان برنامه و بودجه معرفی و مبلغ مقرری پرداختی به این دسته از بیکاران، توسط سازمان اخیرالذکر تأمین گردد.
• با اخذ مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مبلغ مقرری بیکاری ایام کرونا معادل (۵۵ درصد) حداقل دستمزد قانون کار تعیین و به مقرری افراد متاهل یا متکفل تا حداکثر ۴ نفر افراد تحت تکفل، به ازای هر یک از آنها به میزان ۵ درصد حداقل دستمزد افزوده شد.
تبصره: اجرای مقررات قانون بیمه بیکاری مصوب سال۶۹ از نظر ضوابط پرداخت، مدت استحقاق و مبلغ مقرری برای مشمولین بیکاری ایام کرونا موقتاً تعلیق شد.

 • نحوه پرداخت مقرری بیمه بیکاری ایام شیوع بیماری کرونا (براساس مصوبه مورخ ۹۹/۳/۲۴ستاد ملی مدیریت کرونا) :
  ۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردید براساس چارچوب اعلامی توسط سازمان برنامه و بودجه، مشخصات مشمولین این دستورالعمل را به صورت ماهانه به سازمان اخیرالذکر ارسال کند.
  ۲- خزانه‌داری کل کشور موظف گردید نسبت به واریز مبالغ متعلقه به افراد واجد شرایط مطابق لیست اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کند.
  ۳-  سازمان تأمین اجتماعی در طی دوره پرداخت مقرری مشمولین این دستورالعمل، علیرغم تعلیق به کار این افراد، موظف به ارایه خدمات درمانی و سایرتعهدات قانونی مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن شد.
  تبصره: سازمان برنامه و بودجه مکلف شد از محل منابع مربوطه، حق بیمه (درمان وبازنشستگی) افراد مشمول این دستورالعمل را تا پایان اردیبهشت ماه۱۳۹۹ به مأخذ ۲۷ % حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و از خردادماه ۱۳۹۹به بعد (لغایت مهر ۱۳۹۹) طبق مقررات قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری به ماخذ ۲۷ % مقرری پرداختی محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور برای واریز به حساب سازمان تأمین اجتماعی اعلام کند.
 • بیمه شدگانی که از اسفند ماه ۹۸ لغایت اردیبهشت ماه ۹۹ در اثر شیوع بیماری کرونا از کار خود منفک شدند، به تعداد ۱,۱۶۹,۵۳۴ نفرماه و به مبلغ ۱,۵۹۵ میلیارد تومان در اجرای مصوبه مربوطه مقرری بابت ایام بیکاری کرونا دریافت کردند.
  • مقرری ۹۸، ۵۷۵ نفر ماه در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۹ برای سازمان برنامه وبودجه ارسال شده که تاکنون تامین اعتبار و پرداخت نشده است. بار مالی مورد نیاز برای پرداخت به افراد مذکور و حق بیمه معوقه (مربوط به احتساب سوابق افرادی که مقرری آنان پرداخت شده است) معادل ۱۲۵/۳ میلیارد تومان است.
  • اعتبار پیش بینی شده در مصوبه ستاد ملی کرونا ۳، ۰۳۶ میلیارد تومان می باشدکه تاکنون ۱، ۵۹۵ میلیارد تومان تخصیص یافته است.
 •  فاز دوم: تداوم شیوع بیماری کرونا (حذف کامل مراجعات حضوری برای برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری) :
  • با آغاز پاندمی کرونا در کشور، وزارت متبوع با همکاری سازمان تامین اجتماعی با درک نیاز جامعه به سرعت اقدام به راه اندازی سامانه غیرحضوری برای ثبت درخواست بیمه بیکاری نموده و در مراحل بعد نیز امکان تکمیل مدارک، ثبت شماره حساب بانکی و غیره به صورت غیرحضوری به سامانه اضافه شد.بیمه شدگانی که از اسفند ماه ۹۸ لغایت اردیبهشت ماه ۹۹ در اثر شیوع بیماری کرونا از کار خود منفک شده بودند، با ثبت نام در سامانه فوق الذکر و پس از بررسی و احراز شرایط، صحت سنجی شماره حساب بانکی و غیره در سریعترین زمان ممکن برای دریافت مقرری بیکاری ایام کرونا به سازمان برنامه و بودجه معرفی شدند. به دلیل شرایط خاص به وجود آمده، بیکاری ایام کرونا بدون رسیدگی در کمیته بیمه بیکاری به مشمولین پرداخت شد.
 • با توجه به تجربه حاصل از پرداخت بیکاری ایام کرونا و همچنین با عنایت به ادامه شیوع بیماری کرونا در ماه های بعدی (از خرداد ماه ۹۹ به بعد)، زمینه اهتمام ویژه وزارت متبوع و معاونت بیمه ای سازمان برای غیرحضوری کردن فرآیند برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری را فراهم نمود و در نهایت، فرآیند مذکور با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری در وزارت متبوع، معاونت بیمه ای سازمان، مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین طراحی و اجرا شد.

این کار در هر دو حوزه فرآیندهای سمت ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرآیندهای سمت سازمان صورت پذیرفت. در حال حاضر فرآیند کار به شرح ذیل است:
۱- بیمه شده ای که شغل خود را از دست داده و آماده به کار می باشد، با مراجعه به سامانه جامع روابط کار به نشانی http://prkar.mcls.gov.ir درخواست غیرحضوری دریافت مقرری بیمه بیکاری و شماره شبای حساب خود را ثبت و مدارک مربوطه را در همان سامانه بارگذاری می کند.
۲- درخواست بیمه شده در کارتابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه قرار می گیرد.
۳- پس از انجام بررسی های لازم توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درج نظر نماینده آن اداره در سامانه، درخواست مذکور در کارتابل شعبه تامین اجتماعی مرتبط قرار می گیرد.
۴- بررسی های لازم در شعبه معمول و نظریه نماینده تامین اجتماعی در سامانه ثبت می شود.
۵- درصورت موافقت نمایندگان کمیته دونفره، حکم بیمه بیکاری برای فرد مورد اشاره صادر و اطلاعات آن از طریق وب سرویس به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می شود.
۶- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مراتب حضور و غیاب، گواهی پرداخت مقرری و غیره را در سامانه درج و به صورت وب سرویسی به شعبه تامین اجتماعی ارسال می کند.
۷- در کلیه مراحل، بیمه شده می تواند درخواست خود را با مراجعه به سامانه فوق الذکر پی گیری نموده و از وضعیت آن مطلع شود.
۸- درصورت نقص مدارک و یا عدم پذیرش درخواست بیمه شده، مراتب در همان سامانه ثبت می شود. بعلاوه پیامک اطلاع رسانی نیز به موبایل متقاضی ارسال می شود.

اقدامات سازمان بیمه سلامت ایران برای بیماران دیابتی پس از شیوع بیماری کرونا

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران اقدامات این سازمان در حوزه بیماران دیابتی و به ویژه دریافت کنندگان انسولین های قلمی پس از شیوع بیماری کرونا را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا،حنان حاج محمودی به اقدامات این سازمان در حوزه بیماران دیابتی و به ویژه دریافت کنندگان انسولین های قلمی پس از شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: به دلیل استمرار شرایط بیماری کرونا پرونده این بیماران در سامانه تائید خدمات به طور مکانیزه و در چندین مرحله تمدید شد تا بیمه‌شدگان جهت تمدید و پایان اعتبار پرونده نیازی به مراجعه مجدد به ادارات کل استانی نداشته باشند.

وی ادامه داد: تعریف انسولین‌های همسان در سامانه تائید خدمات از دیگر اقداماتی بود که انجام شد. به نحوی که انسولین هایی که از نظر طول اثر مشابه هم هستند همسان تعریف شده‌ تا بیمه شده در صورت تغییر انسولین تجویزی توسط پزشک، نیازی به مراجعه به واحدهای تائید نسخ و تغییر پرونده نداشته باشد و صرفا تجویز پزشک برای تغییر انسولین دریافتی کافی باشد.

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران افزایش تعهدات انسولین‌های قلمی در نیمه دوم سال ۹۹ را از دیگر اقدامات این سازمان دانست و افزود: دو قلم انسولین با فرانشیز ۱۰ درصد در پوشش سازمان های بیمه گر قرار گرفت و در حال حاضر همچنان پوشش داده می‌شوند.

وی بیان کرد: پیرو درخواست وزارت بهداشت مشخصات تمام بیماران دیابتی با رعایت اصول محرمانه بودن اطلاعات جهت اولویت بندی در واکسیناسیون در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت.

حاجی محمودی به نشاندار کردن بیماران دیابتی اشاره کرد و افزود: این اقدام باعث می شود که در آینده برابر ضوابطی که سازمان اتخاذ می کند، پزشکان امکان نشاندار کردن بیمار دیابتی را در سامانه سازمان داشته باشند و بیمه شده نیازی به مراجعه به ادارات کل استانی جهت تشکیل پرونده انسولین نداشته باشد.

مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: یکی دیگر از مواردی که برای بیماران مزمن که شامل بیماران دیابتی نیز می شود در دستور کار سامانه  نسخه الکترونیک این سازمان قرار گرفت، امکان تجویز نسخه برای ماه های آینده برای همان دارو یا خدمات تشخیصی است. پزشکان می توانند با لحاظ کردن تاریخ آینده برای نسخه، بیمه شده را جهت دریافت همان نسخه به داروخانه یا آزمایشگاه راهنمایی کنند و دیگر لازم نیست برای تکرار دارو به پزشک مراجعه کند.

بنابراعلام پایگاه خبری بیمه سلامت، وی در پایان تاکید کرد: همچنین در شرایط کمبود دارویی در کشور، با تجویز الکترونیک نسخ توسط پزشکان، امکان دریافت بخشی از اقلام در داروخانه دیگر فراهم شده است و از این نظر نیز مراجعات بیمه شدگان برای دریافت نسخه کاغذی به پزشکان کاهش یافته است.

 

برچسب ها:
پیام بگذارید