بیمه درمان تکمیلی دارندگان کارتخوان سامان

بیمه درمان تکمیلی دارندگان کارتخوان سامان

بانک سامان با ایجاد گروهی بزرگ از پذیرندگان و کاهش ریسک شرکت بیمه در بازی برد – برد، محصول بیمه درمان را به شکل زیر طراحی کرده است. حق بیمه تعیین شده برای بیمه درمان تکمیلی دارندگان کارتخوان های سامان بیش از سه برابر ارزان تر و به صرفه تر از بیمه های درمان انفرادی است. بانک سامان از ارائه این محصول به دنبال دریافت درآمد کارمزدی نبوده و رفتار تراکنشی مشتری را دنبال می کند، به گونه ای که حق بیمه اولیه تعیین شده، پایین تر از هر محصول بیمه درمانی مشابه از شرکت های بیمه بوده و در صورتی که مشتری تراکنش های خود را روی دستگاه کارتخوان سامان متمرکز کند یا سپرده های جاری یا وین بانک سامان را به عنوان سپرده پشت دستگاه کارتخوان خود انتخاب نماید، بخش قابل توجهی از حق بیمه تعیین شده نیز توسط بانک پرداخت خواهد شد.

پوشش های بیمه درمان تکمیلی دارندگان کارتخوان سامان

 

ردیف پوشش طرح پایه (رایگان) طرح عادی طرح ویژه
۱ بیمارستانی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ جراحی تخصصی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ پارا کلینیکی ۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ پارا کلینیکی ۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۵ جراحی مجاز سرپایی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۶ آزمایشگاهی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۷ زایمان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ آمبولانس ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۹ ویزیت و دارو ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ دندانپزشکی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ حق بیمه ۱۳۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰

 

  • نکته ۱: فرانشیز این بیمه نامه ۲۰ درصد است. به بیان دیگر از هر هزینه درمانی ارائه شده، تا سقف ۸۰ درصد آن، توسط شرکت بیمه سامان پرداخت می شود.
  • نکته ۲: همانطور که در جدول پوشش ها مشاهده می کنید، پوشش های بیمه ای دقیقا بر اساس مسائل درمانی که مشتریان اعلام کرده اند، تعیین شده است.
  • نکته ۳: در صورتی که از تخفیف هایی که در ادامه آمده است، استفاده کنید، طرح پایه برای دارندگان کارتخوان رایگان خواهد بود.
  • نکته ۴: برای گرفتن بیمه حتما باید بیمه گر اول (بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و…) داشته باشید.

مبلغ حق بیمه درمان تکمیلی با اعمال تخفیف

نوع بیمه نامه مبلغ حق بیمه با اعمال تخفیف (برای فرد اصلی و افراد تحت تکفل)
طرح پایه ۹۰,۰۰۰
طرح عادی ۳۴۰,۰۰۰
طرح ویژه ۴۶۰,۰۰۰

 

شروط پرداخت بخشی از حق بیمه توسط بانک

درصورتی که دستگاه کارتخوان شما به یکی از سپرده های صفر قیمت یا ارزان قیمت بانک نظیر سپرده جاری، ساج، وین و سپرده های مشابه متصل باشد، نزدیک به ۳۰ درصد از حق بیمه توسط بانک پرداخت خواهد شد. درصورتی که علاوه بر شرط فوق، میانگین مانده روزانه سپرده متصل به دستگاه کارتخوان طی یک ماه حداقل ۱۰ میلیون ریال یا تعداد تراکنش های خرید دستگاه کارتخوان حداقل ۳۰۰ تراکنش طی یک ماه باشد، از کل حق بیمه ۱۰۰ هزار ریال دیگر توسط بانک پرداخت می شود.

 

منبع: ماهنامه آموزشی- خبری بانک سامان، سال ۱۴، شماره ۱۳۷، آبان ۱۳۹۷

برچسب ها:
پیام بگذارید