خرید آنلاین بیمه کرونا از سامان دایرکت

خرید آنلاین بیمه کرونا

خرید آنلاین بیمه کرونا از طریق سایت سامان دایرکت وابسته به بیمه سامان، میسر است.

از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران، بیمه سامان فعال‌ترین شرکت بیمه در ارائه خدمات حمایتی و حفاظتی در برابر همه‌گیر شدن این بیماری بود. اولین گامی که بیمه سامان در جهت حمایت از مشتریان خود برداشت، این بود که پوشش کرونا را به بیمه های مسافرتی اضافه کرد. اضافه شدن این پوشش، هیچ هزینه مازادی برای مشتریان نداشت و خریداران بیمه مسافرتی، با همان هزینه همیشگی، به صورت خودکار تحت پوشش بیمه کرونا نیز قرار می گرفتند.

در گام بعدی، بیمه سامان پوشش کرونا را به بیمه های عمر اضافه کرد. با اضافه شدن پوشش کرونا، در صورتی که بیمه شده بر به واسطه ویروس کرونا فوت کند یا دچار بیماری شود، هزینه های جبرانی به ذینفع پرداخت می شود. بعد از این مرحله، فعالیت های حمایتی بیمه سامان وارد فاز تازه ای شد و آن هم اضافه کردن امکان خرید آنلاین بیمه کرونا به سایت سامان دایرکت بود. با ایجاد این دسترسی، به نیاز مشتریان به طور مستقیم پاسخ داده شد.

خرید آنلاین بیمه کرونا :

۱- ابتدا وارد سایت سامان دایرکت شوید و آیکن بیمه کرونا را کلیک کنید.

 

خرید آنلاین بیمه کرونا از سامان دایرکت

 

۲- در ادامه، مدت بیمه نامه خود را انتخاب کنید. شما سه انتخاب دارید: ۹۰ روز، ۱۸۰ روز، ۳۶۵ روز.

 

بیمه آنلاین کرونا

 

۳- سپس طرح مورد نظر خود را انتخاب کنید. بیمه سامان ۴ طرح را پیشنهاد کرده است: طرح پلاتین، طرح طلایی، طرح نقره ای، طرح برنزی. هر طرح بنا به پوشش ها و مدت زمانی خود قیمت متفاوتی دارد.

 

بیمه کرونا سامان

۴- با انتخاب طرح مورد نظر هزینه ای آن را پرداخت کنید.

 

بیمه کرونا آنلاین

 

پوشش طرح های بیمه کرونا برای بازه ۹۰ روزه

 • بیمه کرونا ۹۰ روزه پلاتین
 • بیمه کرونا ۹۰ روزه طلایی
 • بیمه کرونا ۹۰ روزه نقره ای
 • بیمه کرونا ۹۰ روزه برنزی

طرح پلاتین ۹۰ روزه

اگر بیمه کرونا را ۹۰ روزه بخرید، برای طرح پلاتین پوشش های زیر در نظر گرفته شده است:

پلاتین

سرمایه فوت (حادثی به هر علت)

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه بستری بیمارستانی (کرونا)

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه ۲,۸۰۷,۸۴۰ ریال

 

طرح طلایی ۹۰ روزه

طرح طلایی بیمه کرونا سامان این پوشش ها را ارائه می دهد:

طلایی

سرمایه فوت (حادثی به هر علت)

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه بستری بیمارستانی (کرونا)

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه)

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه ۱,۵۱۷,۲۸۰ ریال

 

طرح نقره ای ۹۰ روزه

طرح نقره ای بیمه کرونا سامان این پوشش ها را ارائه می دهد:

نقره‌ای

سرمایه فوت (حادثی به هر علت)

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه بستری بیمارستانی (کرونا)

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه ۱,۰۹۰,۴۳۶ ریال

 

طرح برنزی ۹۰ روزه

طرح برنزی بیمه کرونا سامان این پوشش ها را ارائه می دهد:

برنزی

سرمایه فوت (حادثی به هر علت)

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه بستری بیمارستانی (کرونا)

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه)

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه ۷۳۰,۳۰۰ ریال

 

پوشش طرح های بیمه کرونا برای بازه ۱۸۰ روزه

 • بیمه کرونا ۱۸۰ روزه پلاتین
 • بیمه کرونا ۱۸۰ روزه طلایی
 • بیمه کرونا ۱۸۰ روزه نقره ای
 • بیمه کرونا ۱۸۰ روزه برنزی

طرح پلاتین ۱۸۰ روزه

اگر بیمه کرونا را ۱۸۰ روزه بخرید، طرح پلاتین این پوشش ها را با این قیمت ها ارائه می دهد:

پلاتین

سرمایه فوت (حادثی به هر علت)

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه بستری بیمارستانی (کرونا)

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه ۵,۰۷۱,۶۶۱ ریال

 

طرح طلایی ۱۸۰ روزه

اگر بیمه کرونا را ۱۸۰ روزه بخرید، طرح طلایی این پوشش ها را با این قیمت ها ارائه می دهد:

طلایی

سرمایه فوت (حادثی به هر علت)

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه بستری بیمارستانی (کرونا)

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه)

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه ۲,۷۴۰,۵۸۷ ریال

 

طرح نقره ای ۱۸۰ روزه

اگر بیمه کرونا را ۱۸۰ روزه بخرید، طرح نقره ای این پوشش ها را با این قیمت ها ارائه می دهد:

نقره‌ای

سرمایه فوت (حادثی به هر علت)

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه بستری بیمارستانی (کرونا)

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه ۱,۹۶۹,۶۰۰ ریال

 

طرح برنزی ۱۸۰ روزه

اگر بیمه کرونا را ۱۸۰ روزه بخرید، طرح برنزی این پوشش ها را با این قیمت ها ارائه می دهد:

برنزی

سرمایه فوت (حادثی به هر علت)

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه بستری بیمارستانی (کرونا)

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه)

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه ۱,۳۱۹,۱۰۳ ریال

پوشش طرح های بیمه کرونا برای بازه ۳۶۵ روزه

 • بیمه کرونا ۳۶۵ روزه پلاتین
 • بیمه کرونا ۳۶۵ روزه طلایی
 • بیمه کرونا ۳۶۵ روزه نقره ای
 • بیمه کرونا ۳۶۵ روزه برنزی

طرح پلاتین ۳۶۵ روزه

اگر بیمه کرونا را ۳۶۵ روزه بخرید، برای طرح پلاتین پوشش های زیر در نظر گرفته شده است:

پلاتین

سرمایه فوت (حادثی به هر علت)

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه بستری بیمارستانی (کرونا)

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه ۷,۰۱۹,۶۰۰ ریال

 

طرح طلایی ۳۶۵ روزه

اگر بیمه کرونا را ۳۶۵ روزه بخرید، برای طرح طلایی پوشش های زیر در نظر گرفته شده است:

طلایی

سرمایه فوت (حادثی به هر علت)

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه بستری بیمارستانی (کرونا)

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه)

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه ۳,۷۹۳,۲۰۰ ریال

 

طرح نقره ای ۳۶۵ روزه

اگر بیمه کرونا را ۳۶۵ روزه بخرید، برای طرح نقره ای پوشش های زیر در نظر گرفته شده است:

نقره‌ای

سرمایه فوت (حادثی به هر علت)

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه بستری بیمارستانی (کرونا)

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه ۲,۷۲۶,۰۹۰ ریال

طرح برنزی ۳۶۵ روزه

اگر بیمه کرونا را ۳۶۵ روزه بخرید، برای طرح برنزی پوشش های زیر در نظر گرفته شده است:

برنزی

سرمایه فوت (حادثی به هر علت)

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه بستری بیمارستانی (کرونا)

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

غرامت روزانه بستری (به مدت یک ماه)

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حق بیمه ۱,۸۲۵,۷۵۰ ریال

 

منبع: سامان دایرکت

برچسب ها:
پیام بگذارید