بیمه حوادث رازی چه شرایط و پوشش هایی دارد؟

بیمه حوادث رازی

یکی‌ از انواع‌ مختلف‌ پوشش‌‌‌های گروهی‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌، پوشش‌ فوت‌ ناشی‌ از حادثه‌ و نقص‌ عضو بوده‌ و نیازهای‌ اقتصادی‌ جوامع‌ انسانی، به‌ویژه‌ جوامع‌ صنعتی‌ باعث‌ رشد و گسترش‌ فوق‌العاده‌ این‌ رشته‌ بیمه‌ شده‌ است‌. این ‌پوشش‌ بیمه‌ای‌ به‌ مرور متحول‌ گردید تا این‌ که‌ امروزه‌ پوشش‌ اصلی‌ بیمه‌های‌ حوادث‌ شامل‌ فوت‌، نقص‌ عضو جزئی ‌و کلی‌ و از کارافتادگی‌ دائم‌ کلی‌ شده‌ است‌. با توافق‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توان‌ هزینه‌های‌ پزشکی‌ ناشی‌ از حادثه‌ و غرامت‌ روزانه‌ و هفتگی‌ را هم‌ تحت‌ پوشش‌ قرار داد.

بیمه حوادث انفرادی رازی، پوشش‌ها و حق بیمه

بیمه حوادث انفرادی، از جمله‌های بیمه‌هایی است که در کشور ما کمتر شناخته شده است. این بیمه، حوادثی مانند نقض عضو، ‌از کار افتادگی کلی و جزئی، فوت و هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه را تحت پوشش قرار می‌دهد و از بیمه‌گذار در مواجهه با این حوادث حمایت می‌کند. تفاوتی نمی‌کند که حادثه در چه ساعتی از شبانه روز رخ دهد، در صورتی که بیمه‌گذار تحت پوشش باشد، شرکت بیمه از او حمایت خواهد کرد. در بیمه حوادث انفرادی، معمولا به طور سالیانه، حق بیمه انفرادی تعیین می‌شود. اما این بیمه در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نیز قابل تهیه است.

خسارت‌ هایی که بیمه حوادث رازی پوشش می دهد

هرگاه‌ پیشامدی‌ ناگهانی‌ ناشی‌ از یک‌ عامل‌ خارجی‌، بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ باعث‌ فوت‌ و یا صدمه‌ بدنی‌ وی‌ شود، بیمه‌گر موظف‌ است‌ خسارات‌ وارده را براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ جبران‌ کند. در بیمه‌نامه‌های‌ حوادث‌ خطراتی‌ از این قبیل تحت پوشش است:‌
–  خفگی
–  امراض‌ هاری‌ ‌
–  غرق ‌
–  مسمومیت
–  برق‌ گرفتگی‌ و صدمات‌ بدنی‌ ناشی‌ از تأثیر اسید و یا هرگونه‌ ماده‌ خورنده‌ دیگر
–  پیچیدگی‌ یا پاره‌ شدن‌ عضلات‌ و رگ‌ها
– کزاز و سیاه‌ زخم‌ دارای‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌

در مقابل‌ خطرات‌ ناشی‌ از زمین‌ لرزه‌، آتشفشان‌، جنگ‌، جنگ‌ داخلی‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، ورزش‌‌‌های سنگین‌ و رزمی‌ افراد را می‌توان‌ با توافق‌ بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار پوشش‌ داد. به‌طورکلی‌ در مورد افراد نابینا و ناشنوا یا بیشتر از ۷۰ سال‌ را بیمه‌گر با دریافت ‌حق‌بیمه‌ اضافی‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد.

بیمه حوادث رازی فوت‌ و یا صدمه‌ بدنی‌ ناشی ‌از موارد زیر را پوشش نمی دهد

– ارتکاب‌ بیمه‌ شده‌ به‌ جنایت‌، جرح‌ یا مشارکت‌ در آن‌‌ها.
–  خودکشی‌، اقدام‌ به ‌خودکشی‌، یا هرگونه‌ صدمه‌ بدنی‌ که‌ از روی‌ عمد انجام‌ گیرد.
–  استعمال‌ مواد مخدر بدون‌ تجویز پزشک‌.
–  مستی‌ به‌ علت‌ مشروبات‌ الکلی‌.
–  بیماری‌.
–  اشخاص‌ مبتلا به‌ جنون‌.
–  هرگونه‌ خطر ناشی‌ از تشعشع‌ مواد رادیو اکتیویته‌ و انفجاراتمی‌، هیدروژنی‌ و نوترونی‌.
–  جنگ‌ داخلی‌، خارجی‌، شورش‌، اعتصاب‌ و بلوا.

مواردی‌ که‌ به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو کلی‌ محسوب‌ می‌گردد

موارد زیر به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو کلی‌ در بیمه‌های‌ حوادث‌ محسوب‌ می‌شود و بیمه‌گر سرمایه‌ کامل‌ را در مورد آن‌‌ها پرداخت‌ می‌کند:
– نابینایی‌ کامل‌ دو چشم‌
– قطع‌ یا از کارافتادگی‌ دائم‌ دو دست‌، حداقل‌ از مچ‌
– اختلال‌‌‌های روانی‌ و ضایعه‌های‌ مغزی‌ و نخاعی‌ علاج‌ناپذیر
– قطع‌ یا از کارافتادگی‌ دائم‌ دو پا،حداقل‌ از مچ‌
– غرامت‌‌‌های مربوط به‌ نقص‌ عضو جزئی‌ طبق‌ جدول‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ و به‌ میزان‌ درصدی‌ از کل‌سرمایه پرداخت‌ می‌شود. بیمه‌های‌ حوادث‌ گروهی‌ در خصوص‌ کارکنان‌، به‌ وسیله‌ کارفرمایان‌ و به‌ منظور تأمین‌ آینده‌ افراد وابسته‌ به‌ آن‌‌ها، طبق‌ سرمایه‌ ثابت‌ یا ضریبی از حقوق‌ و مزایای‌ آن‌‌ها منعقد می‌گردد. در بیمه‌های‌ حوادث ‌با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ می‌توان‌ هزینه‌های‌ پزشکی‌ و غرامت‌‌‌های روزانه‌ وهفتگی را هم تحت پوشش قرار داد.

پوشش‌های بیمه حوادث رازی

پوشش‌های بیمه حوادث رازی شامل پوشش‌های اصلی و پوشش‌های فرعی است. پوشش‌های به صورت پیش‌فرض در بیمه‌نامه‌های حوادث انفرادی وجود دارد. اما پوشش‌های فرعی در شرایط خاصی، با پرداخت حق بیمه بیشتر، قابل اضافه شدن به مفاد بیمه‌نامه هستند.

پوشش‌های اصلی: سرمایه فوت و نقص عضو، غرامت فوت، غرامت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی یا جزئی) از پوشش‌های اصلی بیمه‌نامه حوادث انفرادی هستند.

پوشش‌های فرعی: هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه، غرامت روزانه ناشی از حادثه و غرامت روزانه بستری شدن در مراکز درمانی.

حق بیمه حوادث انفرادی بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

مبلغ حق بیمه بر اساس میزان ریسک هر شغل و میزان پوشش سرمایه تعیین می‌شود. در واقع مشاغلی با میزان خطر بالاتر، به نسبت سایر بیمه‌ها حق بیمه بیشتری پرداخت می‌کنند. در بیمه حوادث رازی، مشاغل در ۵ طبقه دسته‌بندی می‌شوند که هر طبقه ضریب ریسک مربوط به خود را دارد. در جدول زیر، میزان ریسک هر طبقه شغلی و ضریب مربوط به آن مشخص شده است.

طبقه شغلی خطرات فوت، نقص عضو جزئی و کلی و از کارافتادگی، برای هر ۱۰۰۰ ریال هزینه‌‌‌های پزشکی برای هر ۱۰۰ ریال
۱ ۱٫۲ ۰٫۸
۲ ۱٫۵ ۱٫۱
۳ ۲٫۲ ۱٫۵
۴ ۲٫۸ ۲٫۵
۵ ۳٫۵ ۳

 

در جدول بالا، مشاغل مورد بیمه به ترتیب کمترین ریسک دسته بندی شده اند. مثلا ردیف ۱ به گروه‌‌‌های کم ریسک تر مانند مشاغل اداری و دفتری اختصاص دارد و ردیف آخر نیز دارای بالاترین سطح ریسک است؛ مانند کار در معدن.

حق بیمه سالیانه این بیمه بر اساس میزان پوشش سرمایه و میزان ضریب ریسک هر طبقه شغلی محاسبه می‌شود. برای مثال اگر فردی در طبقه سوم شغلی (با ضریب ۲/۲) درخواست بیمه حوادث با پوشش ۵۰ میلیون ریال داشته باشد، حق بیمه او طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

۱۱۰،۰۰۰=  ۱۰۰۰/   (۵۰،۰۰۰،۰۰۰   *۲/۲ )  خطر فوت، نقص عضو و از کار افتادگی

۷۵۰۰۰=  ۱۰۰/  (۵،۰۰۰،۰۰۰ * ۵/۱  )  هزینه‌های پزشکی

۱۸۵۰۰۰  مجموع حق بیمه

بیمه حوادث رازی را می‌توانید در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت نیز تهیه کنید. برای مثال قصد دارید در یک بازه سه ماهه، فعالیتی را انجام دهید که ریسک بالایی دارد. در این شرایط می‌توانید بیمه حوادث خود را با حق بیمه پایین‌تر، در بازه زمانی مورد نظرتان تهیه کنید. مبلغ حق بیمه در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، طبق جدول زیر محاسبه می‌شود:

 

مدت بیمه حق بیمه بر اساس حق بیمه یکساله
تا ۵ روز ۵ درصد حق بیمه سالانه
از ۶ روز تا ۱۵ روز ۱۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۱۶ روز تا ۳۰ روز ۲۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۳۱ روز تا ۶۰ روز ۳۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۶۱ روز تا ۹۰ روز ۴۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز ۵۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۱۲۱ روز تا ۱۵۰ روز ۶۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۱۵۱ روز تا ۱۸۰ روز ۷۰ درصد حق بیمه سالانه
از ۱۸۱ روز تا ۲۷۰ روز ۸۵ درصد حق بیمه سالانه
از ۲۷۰ روز به بالا ۱۰۰ درصد حق بیمه سالانه

 

بیمه حوادث انفرادی برای همه افرادی که کمتر از ۷۵ سال سن دارند، قابل تهیه است. اما در شرایطی امکان دارد که برای فردی خارج از این محدوده سنی، با شرایط خاص یا پرداخت مبلغ بالاتری بیمه‌نامه حوادث رازی صادر شود. به طور معمول به ازای هر یک سال بیشتر از ۷۵، میزان ۱۰ درصد به حق بیمه اضافه می‌شود. به طور کلی، شرکت بیمه رازی این امکان را فراهم کرده تا  هر فرد بنا به شرایط، میزان توانایی مالی و پوشش مد نظر خود، بیمه‌نامه حوادث انفرادی را تهیه کند. بنابراین با توافق شرکت بیمه رازی، ایجاد طرحی مختص شرایط شما امکان‌پذیر است.

نکته‌‌‌های مهم درباره بیمه حوادث مسافر رازی

همان‌طور که می‌‌‌دانید، بیمه مسافرتی، نوعی بیمه حوادث مسافر است که با عنوان تجاری بیمه مسافرتی به فروش می‌‌‌رسد. در این بخش، نکته‌‌‌های کلیدی درباره بیمه حوادث مسافر رازی را مرور می‌‌‌کنیم:

  • در صورت وقوع هرگونه حادثه ناگهانی که ناشی از یک عامل خارجی و بدون قصد و اراده قبلی بیمه‌‌‌شده بروز کرده باشد و این حادثه منجر به فوت نقص عضو و از کار افتادگی دایم (جزئی یا کلی ) بیمه‌‌‌شده گردد تحت پوشش قرار می‌گیرد.
  • بیمه نامه از لحظه سوار شدن به وسیله نقلیه هواپیما، قطار و اتوبوس آغاز و تا پایان مدت بیمه نامه معتبر است.
  • کشور عراق و سوریه تحت پوشش نیست.
  • تحت هیچ شرایطی این بیمه نامه ابطال نمی گردد.
  • چنانچه بیمه‌‌‌شده در هنگام راننندگی با وسیله نقلیه موتوری دچار حادثه ناشی از رانندگی شود در صورتی خسارت وی مشمول تعهدات بیمه گر قرار خواهد داشت که بیمه‌‌‌شده در تاریخ وقوع حادثه دارای گواهینامه مجاز رانندگی با همان وسیله نقلیه باشد.
  • استفاده کننده (گان) از سرمایه بیمه در صورت فوت بیمه‌‌‌شده بر اثر حوادث مشمول بیمه، وراث قانونی وی و در صورت نقص عضو و یا از کار افتادگی و یا هزینه‌‌‌های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه، شخص بیمه‌‌‌شده است.
  • حداقل سن بیمه‌‌‌شدگان یک سال و حداکثر هشتاد سال تمام است.
  • خسارت‌‌‌های مربوط به بیمه‌‌‌شدگان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت است که حضور و یا اقامت آنان در کشور قانونی باشد.
  • چنانچه بیمه‌‌‌گذار مغایرتی در مشخصات بیمه نامه صادر شده مشاهده نمود، موظف است جهت حفظ حقوق خود در اسرع وقت مراتب را جهت اصلاح بیمه نامه به واحد صادر کننده اعلام نماید.

 

منبع:

raziinsure

ins24

برچسب ها:
پیام بگذارید