فرانشیز، حق بیمه،اهداف در بیمه اعتبار

بیمه اعتبار

وظایف بیمه گذاران در بیمه اعتبار:

۱-     قبل از اعطای اعتبار، باید سابقه و وضعیت مالی اعتبارگیرنده را ارزیابی و از توانایی مالی و حسن سابقه وی در بازپرداخت اعتبار اعطایی اطمینان حاصل شود.

۲-    از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل صد و بیست درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضمین معتبر و یا وثیقه اخذ کرده و یا حسب مورد، موضوع مورد معامله را در رهن یا مالکیت خود دربیاورند.

۳-     بیمه‌گذاران می‌توانند، برای مجموع اعتبار اعطایی در بخش خاصی از فعالیت و یا تمام اعتبار گیرندگان آن بخش، تقاضای بیمه نماید . تقاضای بیمه گذار به شرطی پذیرفته میشود که تعداد اعتبارات اعطایی در طول یک سال بیش از بیست و پنج مورد باشد.

۴-     درمواردی مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، حداقل بیست درصد از ارزش موضوع مورد معامله، به صورت نقدی از اعتبار گیرنده اخذ می‌شود.

۵-     در قراردادهای گروهی، برای فروش اقساطی، تعداد دفعات فروش در هر سال نباید کمتر از ۱۰ فقره باشد.

۶-   اگر اعتبارگیرنده تا سی روز بعد از سررسید پرداخت بدهی یا هر قسط، وجه آن را پرداخت نکند بیمه گذار موظف است با ارسال تذکر کتبی وجه پرداخت نشده را مطالبه نماید.

۷-     اگر اعتبار گیرنده ظرف مدت سه ماه بعد از سر رسید، تمام یا بخشی از مطالبات مربوط را پرداخت نکند بیمه گذار موظف است ظرف پانزده روز پس از انقضای مدت مذکور، به صورت مکتوب و مستند به شرکت بیمه اعلام خسارت کند.

۸-     شرکت بیمه پس از قبول یا پرداخت خسارت می‌تواند جهت بازیافت خسارت پرداخت شده به اعتبار گیرنده یا ضامن وی مراجعه کند. بیمه گذار موظف است تمام تضمین‌های اخذ شده و یا وثایق مربوط را در اختیار شرکت بیمه بگذارد و حقوق خود نسبت به استفاده از آنها را به شرکت بیمه منتقل نماید. شرکت بیمه موظف است پس از تامین مطالبات خود مابه التفاوت را به بیمه گذار برگرداند.

۹-     اگر به دلیل وقایعی نظیر جنگ ، شورش ، بحران اقتصادی ، بلایای طبیعی و یا شرایط فورس ماژور، بخش قابل توجهی از اعتبار گیرندگان (به تشخیص شورای عالی بیمه) نتوانند بدهی یا قسط خود را بپردازند، بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد.

فرانشیز بیمه اعتبار:

حداکثر تعهد بیمه گر برای هر قسط، برابر ۷۵ درصد مبلغ آن است و جبران ۲۵ درصد بقیه بر عهده بیمه گذار است.

تبصره: هنگامی‌که سند ملکی یا اسناد مالی تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رهن بیمه گزار باشد، سهم بیمه گزار از هر خسارت تا پانزده درصد قابل کاهش است.

مدت بیمه نامه :

مدت بیمه‌نامه‌های اعتبار یکسال است و اعتباراتی که مشمول این بیمه نامه قرار خواهند گرفت که دوره بازپرداخت آن‌ها بیش‌تر ازپنج سال نباشد.

سقف اعتبار هر مشتری :

سقف پوشش بیمه برای هر یک از اعتبار گیرندگان حقیقی برابر پانصد میلیون ریال و برای هر یک اعتبار گیرندگان حقوقی برابر سه میلیارد ریال خواهد بود.

حق بیمه بیمه اعتبار:

حداقل نرخ حق بیمه این نوع بیمه برحسب نوع تضمین و مدت بازپرداخت اعتبار به صورت زیر است:

الف: اعتبارهایی که برای تضمین آنها وثیقه گرفته شده است یا مورد معامله در مالکیت بیمه گذار است و مدت بازپرداخت آن حداکثر یک سال است؛ پنج در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و اگر مدت بازپرداخت بیشتر از یک سال باشد به ازای هر ماه، یک دهم در هزار به حداقل نرخ، اضافه می‌گردد.

ب: اعتبارهایی که برای تضمین آنها چک و سفته گرفته‌شده است و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال می‌باشد، هفت و نیم در هزار مجموع اعتبار و سود متعلقه و اگر مدت بازپرداخت بیش از یک سال باشد به ازای هر ماه، یک و نیم در هزار به حداقل نرخ اضافه خواهد شد.

اهداف بیمه اعتبار :

۱-حمایت از تولید کنندگان و ارایه کنندگان تسهیلات به همراه کاهش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات ارایه شده

۲-حمایت از مصرف کنندگان با فراهم کردن امکان خرید کالاهای مورد نیازشان به‌ شکل اقساطی

۳- افزایش گردش مالی و ایجاد رونق اقتصادی در جامعه

مطالب مرتبط:

انواع بیمه اعتبار گروهی، و آخرین آیین‌نامه‌ها و مقررات مصوب آن

قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی، طبق مصوبات عالی بیمه

 

 

برچسب ها:
پیام بگذارید