بیمه مسئولیت مدنی در قبال محیط زیست

بیمه مسئولیت مدنی محیط زیست

در قوانین مربوط به بیمه مسئولیت، علاوه بر بیمه مسئولیت مدنی پزشکان و جراحان و… رشته هایی نیز تعریف شده اند که به بیمه مسئولیت مدنی در قبال محیط زیست مربوط است.

بیمه مسئولیت مدنی در مقابل آسیب ها و زیان های وارد به محیط زیست

دارندگان کارخانه ها از راه آلوده کردن هوا، تخریب جنگل ها و بیمار کردن درختان، ریختن مواد مسموم و کارخانه ها به آب رودخانه ها و دریا چه ها مسئولیت دارند و این مسئولیت را می توانند و می باید بیمه کنند. همچنین دارندگان اتومبیل ها نیز با آلوده کردن هوای محیط زیست موجب و زمینه ساز بیماری های ریوی، پوستی، قلبی و افسردگی ها می شوند.

اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت و ملت را مکلف به حفظ سلامت محیط زیست می کند . به همین دلیل ایجاد و گسترش سیستم بیمه همگانی در برابر خطر آلودگی محیط زیست مطرح می شود. (نگاه کنید به ماهنامه پژواک زردکوه ، شماره ۶ و ۷ و ۸ سال ۱۳۸۲).

بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان

نوعی بیمه مسئولیت مدنی است که به موجب آن، بیمه گر متعهد می شود در صورتی که شکارچی (بیمه گذار) به مناسبت حوادث و خسارت های بدنی و مالی ناشی از عمل شکار با ابزار مجاز در محوطه و محدوده صید و در فصل شکار، در مقابل دیگران (اشخاص ثالث) مسئول شناخته شود، از عهده جبران خسارت های وارد شده برآید. بیمه شکارچیان در بعضی ممالک مانند فرانسه جنبه الزامی دارد و مصوبه مورخ ۲۷ مه ۱۹۵۶ شرایط بیمه شکارچیان را مشخص کرده است. به موجب این تصویب نامه به منظور حمایت از حقوق اشخاص زیان دیده، قرارداد بیمه مسئولیت مدنی شکارچیان باید بدون محدودیت مبلغ تامین منعقد و تنظیم شود و بیمه گر متعهد می گردد که خسارت وارد شده را تا میزان واقعی آن جبران کند.

بیمه مسئولیت مدنی صاحبان حیوانات

به موجب قانون مدنی «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان به اشخاص ثالث وارد می شود، مگر اینکه در حفظ حیوان کوتاهی کرده باشد. اما در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر شود، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.» (ماده ۳۳۴ قانون مدنی). این مسئولیت ها متکی بر تئوری تقصیر است و بر اساس آن مالک یا متصرف حیوان مسئول جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث است. بیمه گران این نوع مسئولیت ها را بیمه و خسارت احتمالی را تامین و جبران می کنند.

برچسب ها:
پیام بگذارید