بیمه جبران خسارت کارگران ؛ وضعیت بیمه کارگری در دنیا

بیمه جبران خسارت کارگران

بیمه جبران خسارت کارگران چیست؟

بیمه جبران خسارت کارگران یک سیستم عمومی حمایتی است که برای کارگرانی در نظر گرفته شده که در طول استخدامشان به کار و در حین فعالیت کاری مجروح و دچار مصدومیت می شوند. این بیمه به کارگر خسارت را به صورت مالی می پردازد. در واقع بیمه جبران خسارت کارگران یک نوع بیمه است که به موجب اشتغال کارگر منعقد می شود و خسارات بدنی و معلولیت های کارگران را جبران می کند.

درک بیمه جبران خسارت کارگران

کارگران با موافقت برای دریافت بیمه خسارت کارگران، در حقیقت با این موافقت می کنند که از حق خود برای شکایت از کارفرما به دلیل غفلت و سهل انگاری، صرف نظر کنند و بگذرند. این قرارداد بیمه ای که نوعی «معامله جبران» در نظر گرفته شده است، از کارگران و کارفرمایان در قبال رویدادهای ناخواسته محافظت می کند. کارگران معمولا در معرض غرامت تضمینی به طور مداوم در معرض خطر قرار می گیرند، در حالی که کارفرمایان به مقدار مشخصی از مسئولیت رضایت می دهند و در عین حال اجتناب از آسیب بالقوه ای بزرگتر از یک پرونده غیابی بزرگ در مقیاس بزرگ. همه افراد و گروه های اجتماعی (از جمله مالیات دهندگان) از اجتناب از هزینه های حقوقی مورد نیاز برای پردازش محاکمه سود می برند.

پوشش مشاغل کارگران

بیشتر برنامه های جبران خساره شامل هزینه های پزشکی مربوط به جراحات ناشی از کار می شود. به عنوان مثال اگر داربست روی سر یک کارگر ساختمانی سقوط کند، بیمه جبران خسارت کارگری می تواند آن را جبران کند، اما اگر کارگر در حوادث رانندگی، یا در هنگام رانندگی به سمت محل کار دچار حادثه شد، مشمول بیمه نخواهد بود. در شرایط دیگر، کارگران می توانند معادل پولی که برای ویزیت پزشک پرداخت کرده اند را در حالی که در حال ترک مراکز درمانی هستند، دریافت کنند. اگر یک کارگر در هنگام کار خود فوت کند، غرامت فوت کارگر نیز به اعضای خانواده یا سایر وابستگان وی پرداخت می شود.

 

 

برچسب ها:
پیام بگذارید