تعرفه بیمه آتش سوزی ساختمان مصوب بیمه مرکزی

بیمه آتش سوزی ساختمان

آیین نامه شماره ۹ درباره تعرفه بیمه آتش سوزی از سوی شورای عالی بیمه در اجرای بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تصویب شد. این آیین نامه که مشتمل بر ۱۵ ماده و ۳ تبصره بود، در جلسه مورخ ۱ آبان ۱۳۵۲ به تصویب رسید. اما در تاریخ ۶ شهریور سال ۷۰ این آیین نامه ملغی اعلام شد و آیین نامه شماره ۲۵ جایگزین آن شد. این آیین نامه مشتمل بر ۱۶ ماده و ۷ تبصره است. آیین نامه شماره ۲۵ درباره تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی است.

ماده ۱ – حداقل نرخ بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار برای موارد بیمه صنعتی و بیمه غیرصنعتی که در ایران صادر می شود به این شرح است:

 

تعرفه و نرخ بیمه آتش سوزی

ماده ۲- حداقل نرخ بیمه انبار ها و سراهای عمومی و موجودی آن ها ۳ در هزار است. در حالی که انبار حاوی کالاهای خطرناک، یا مواد شیمیایی خطرناک یا بسیار خطرناک باشد، حداقل نرخ بیمه آن معادل ۴، ۳٫۷ و ۴٫۲ در هزار است.

ماده ۳- موسسات بیمه مجاز به صدور بیمه نامه موجود انبار (مواد و کالا) به صورت شناور (اظهارنامه ای) هستند. در این صورت، حق بیمه قطعی بر اساس متوسط موجودی در طول مدت اعتبار بیمه محاسبه می شود. حداقل حق بیمه معادل ۵۰ درصد حق بیمه سرمایه تعیین شده در زمان شروع بیمه نامه خواهد بود.

تبصره – در صورت افزایش موجودی از سقف پیش بینی شده، حداقل حق بیمه موضوع این ماده نیز به میزان ۵۰ درصد حق بیمه سرمایه افزایش یافته متناسب با مدت باقی مانده افزایش خواهد یافت.

ماده ۴- حداقل نرخ بیمه نامه آتش سوزی ساختمان های مسکونی که شامل خطرات آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و سیل است، ۰٫۷ در هزار است.

ماده ۵- موسسات بیمه می توانند برای بیمه نامه های ساختمان های مسکونی که زمان اعتبار آن ها بیش از ۱ سال است، در صورت گرفتن حق بیمه تمام مدت به صورت نقد و یکجا، حداکثر۳ درصد در سال نسبت به مدت زائد بر ۱ سال تخفیف در نظر بگیرند.تخفیف موضوع این تبصره نمی تواند از حداکثر ۳۰ درصد کل حق بیمه بیشتر باشد.

آیین نامه شماره ۲۵ بیمه آتش سوزی

 

مقاله های مرتبط:

بهترین بیمه آتش سوزی : مقایسه بیمه آتش سوزی شرکت های بیمه

بهترین بیمه آتش سوزی : مقایسه بیمه آتش سوزی شرکت های بیمه

بیمه آتش سوزی صنعتی و بیمه انبار و قیمت و شرایط آن ها

 

بیمه آتش سوزی صنعتی و بیمه انبار و قیمت و شرایط آن ها

 

 

بیمه آتش سوزی و مزایای خرید آن از سامان

 

بیمه آتش سوزی و قانون اعداد بزرگ

بیمه آتش سوزی و قانون اعداد بزرگ

 

برچسب ها:
پیام بگذارید