پرداخت الکترونیک

پیامد های شیوع ویروس کرونا بر صنعت بیمه کشور

پیامد های شیوع ویروس کرونا بر صنعت بیمه کشور

تاثیر ویروس کرونا بر صنعت بیمه پوشیده نیست، چنانکه سایر بخش‌ها از آن در امان نبوده است. شیوع ویروس کرونا از سال گذشته میلادی در کشور چین آغاز و به یک بیماری همه‌گیر جهانی...
رمز دوم وحید صیامی

چالش رمز دوم و موانع توسعه نظام بانکی کشور

یک کارشناس ارشد حوزه پرداخت گفت: افزایش حجم کلاهبرداری‌ها از جمله فیشینگ در سال‌های اولیه ورود خدمات کارت باعث شد تا رمز دوم ۵ تا ۱۲ رقمی به صورت اجباری در شبکه پرداخت و...
پرداخت الکترونیک

سامانه های کارت و پرداخت الکترونیک

برای استفاده از امکان جدیدی به اسم کارت و پرداخت الکترونیک به جای پول نقد، موجودیت‌هایی در قالب سوئیچ به وجود آمدند. برای درک بهتر مطلب سوئیچ را معادل یک شعبه مجازی در نظر بگیرید. در...