بیمه محصولات کشاورزی

بیمه کشاورزی

بیمه کشاورزی و بیمه زنبور عسل

بیمه کشاورزی نوعی بیمه است که به موجب آن محصولات کشاورزی در مقابل خطرهای جوی مانند تگرگ، سیل، صاعقه و یخ بندان و گرمازدگی و سرمازدگی و بیماری‌های نباتی مانند کرم ساقه‌خوار، ملخ، زنگ،...
بیمه محصول کشاورزی

بیمه محصول کشاورزی و انواع آن در دنیا

در دنیا دو نوع بیمه محصول کشاورزی وجود دارد: بیمه های مربوط به آسیب دیدگی (آسیب محور) محصول و بیمه های مربوط به آب و هوا (جَو محور). بیمه محصول کشاورزی ؛ آسیب محور...
بیمه محصولات کشاورزی

بیمه محصولات کشاورزی

قانون بیمه محصولات کشاورزی ماده واحده – این قانون برای بیمه انواع محصولات کشاورزی، دام ،طیور ، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی درمقابل خسارت‌های وارده از سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ،...