نفع قابل بیمه

مفهوم نفع قابل بیمه در قراردادهای بیمه

در یک معنای قانونی وسیع، نفع قابل بیمه نوعی از نفع مالی است که فرد باید داشته باشد تا قانوناً پوشش بیمه قابلیت اجرا داشته باشد. قانون مصوب ۱۹۰۶ بیمه دریایی انگلستان این اصطلاح...

نرخ گذاری بیمه

نرخ گذاری بیمه ای چه الزامات و اصولی را دنبال می کند

نرخ گذاری بیمه که توسط شرکت بیمه تعیین می شود از بسیاری از جنبه های ذهنی و مرتبط با پیش بینی ها متاثر است. اما این نرخ ها نه تنها می باید اصول انصاف...

بیمه ایرانیان خارج از کشور

بیمه ایرانیان خارج از کشور به چه شرایطی ارائه می شود

تأمین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن ، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تأمین بستر اجرایی آن از وظایف دولت به شمار می رود. بر همین اساس، سازمان تامین اجتماعی با هدف...

قیمت بیمه زندگی

قیمت بیمه زندگی ؛ حق بیمه یکجا و حق بیمه همسطح

قیمت بیمه زندگی چطور تعیین می شود؟ ساده ترین نوع بیمه عمر، بیمه عمر ساده زمانی است که در آن، فرد برای مدت زمان معینی بیمه می شود. اگر شخصی بیمه عمر ساده زمانی...

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در کشورهای در حال توسعه

در سوم دسامبر ۱۹۸۴ حادثه صنعتی فاجعه آمیزی در بوپال هند رخ داد. ۴۵ تن گاز متیل ایرزوسیانت از مخزن ذخیره نشت کرد و در حدود ۲۶۰۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند....

نظارت بر عملیات بیمه

نظارت بر عملیات بیمه بر چه اساس صورت می گیرد

ابزارهای در اختیار نهادهای نظارتی بیمه اولین و مهم ترین ابزار نهاد نظارتی، گزارش های مالی است که شرکت های بیمه مجبور به ارائه آن ها هستند. این گزارش های اجباری عموماً شامل ترازنامه...

مدیریت ریسک در بیمه

مدیریت ریسک در بیمه

اداره امور مستلزم اجرا، مراقبت و کنترل موثر در برنامه جامع مدیریت ریسک است. برای تهیه بازخورد و تحلیل و مقایسه نتایج موثر با انتظارات برنامه، وجود سیستم سازمان یافته ای ضروری است. مقصود...

تامین مالی شرکت بیمه

منابع تامین مالی شرکت بیمه بعد از خسارت

تامین مالی شرکت بیمه بعد از خسارت یعنی بعد از اینکه زیان دیدگان، مبالغ خسارتی خود را از شرکت بیمه دریافت می کنند، بیمه روش هایی را به کار گیرد و از منابعی استفاده...

حق بیمه خالص

حق بیمه خالص چیست و چطور تعیین می شود؟

حق بیمه خالص به صورت خسارت متوسط هر واحد در معرض خطر یا به عبارت دقیق تر، به صورت حاصل متوسط شدت در متوسط فراوانی خسارت تعریف می شود. در آمار به این ترکیب...

ثبت نام بیمه تکمیلی تاکسیرانی 98

ثبت نام بیمه تکمیلی تاکسیرانی ۹۸

تا پایان بهار ۹۸ بیش از ۱۲ هزار راننده تاکسی برای استفاده از مزایای ثبت نام بیمه تکیمیلی تاکسیرانی ۹۸ اقدام کرده اند. حق بیمه پرداختی بیمه تکمیلی تاکسیرانی ماهانه ۴۵ هزار تومان برای...