مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در کشورهای در حال توسعه

در سوم دسامبر ۱۹۸۴ حادثه صنعتی فاجعه آمیزی در بوپال هند رخ داد. ۴۵ تن گاز متیل ایرزوسیانت از مخزن ذخیره نشت کرد و در حدود ۲۶۰۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند....

نظارت بر عملیات بیمه

نظارت بر عملیات بیمه بر چه اساس صورت می گیرد

ابزارهای در اختیار نهادهای نظارتی بیمه اولین و مهم ترین ابزار نهاد نظارتی، گزارش های مالی است که شرکت های بیمه مجبور به ارائه آن ها هستند. این گزارش های اجباری عموماً شامل ترازنامه...

مدیریت ریسک در بیمه

مدیریت ریسک در بیمه

اداره امور مستلزم اجرا، مراقبت و کنترل موثر در برنامه جامع مدیریت ریسک است. برای تهیه بازخورد و تحلیل و مقایسه نتایج موثر با انتظارات برنامه، وجود سیستم سازمان یافته ای ضروری است. مقصود...

تامین مالی شرکت بیمه

منابع تامین مالی شرکت بیمه بعد از خسارت

تامین مالی شرکت بیمه بعد از خسارت یعنی بعد از اینکه زیان دیدگان، مبالغ خسارتی خود را از شرکت بیمه دریافت می کنند، بیمه روش هایی را به کار گیرد و از منابعی استفاده...

حق بیمه خالص

حق بیمه خالص چیست و چطور تعیین می شود؟

حق بیمه خالص به صورت خسارت متوسط هر واحد در معرض خطر یا به عبارت دقیق تر، به صورت حاصل متوسط شدت در متوسط فراوانی خسارت تعریف می شود. در آمار به این ترکیب...

ثبت نام بیمه تکمیلی تاکسیرانی 98

ثبت نام بیمه تکمیلی تاکسیرانی ۹۸

تا پایان بهار ۹۸ بیش از ۱۲ هزار راننده تاکسی برای استفاده از مزایای ثبت نام بیمه تکیمیلی تاکسیرانی ۹۸ اقدام کرده اند. حق بیمه پرداختی بیمه تکمیلی تاکسیرانی ماهانه ۴۵ هزار تومان برای...

ارزیابی کلی از پتانسیل مشارکت اینشورتک ها

انواع شرکت های اینشورتک بر اساس ارتباطی که با کسب و کارهای بیمه دارند، ارزشی که ارائه می دهند و مدل های عملیاتی و کسب و کارشان با یکدیگر تفاوت دارند. برای یک رویکرد...

شرکت های اینشورتک

شرکت های اینشورتک : نوآوران همکاری محور

شرکت های اینشورتک و شرکت های بیمه گر حاکم بر اکوسیستم به صورت فزاینده ای در حال شناسایی یکدیگر به عنوان شرکای مستعد ارزشمند هستند و همکاری به زمزمه رایج صنعت تبدیل شده است....

نرخ گذاری گذشته نگر

نرخ گذاری گذشته نگر در تعیین حق بیمه

یکی از رایج ترین روش های تعیین محدوده حق بیمه برای مواقعی که خسارت قابل پیش بینی نباشد، نرخ گذاری گذشته نگر است. همچنین اگر تجربه خسارتی مطلوب باشد، بیمه گذار از کاهش حق...

ارزیابی توانگری مالی شرکت های بیمه

ارزیابی توانگری شرکت های بیمه با سیستم IRIS

ارزیابی توانگری شرکت های بیمه شرکت بیمه زمانی با عدم توانگری مواجه می شود که گرچه همه دارایی هایش فروخته شده، هنوز خسارت های دیگری باقی مانده اند که پرداخت نشده اند. انتقاد اساسی...