کارت بیمه

کارت اعتباری بیمه ملت

کارت اعتباری بیمه ملت ؛ بانک و بیمه در یک کارت!

کارت اعتباری بیمه ملت کارت اعتباری بیمه ملت نوعی بیمه اعتباری است که به درد کسانی می خورد که خرید های قسطی انجام می دهند و نیاز به بیمه اعتباری دارند. این کارت در...