بیمه اتکایی

بیمه اتکایی یا بیمه مجدد بیمه ای است که یک شرکت بیمه خریداری کرده است. در نوع سنتی آن، این بیمه نامه اجازه می دهد که شرکت های بیمه پس از وقوع حوادث مهم مانند بلایا و مصیبت های بزرگ مانند طوفان و آتش سوزی بتوانند جوابگوی تعهدات خود در قبال حادثه دیدگان باشند. علاوه بر نقش اساسی بیمه اتکایی در مدیریت ریسک، این نوع بیمه گاهی اوقات برای کاهش فشارهای حاصل از افزایش تورم استفاده می شود.

شرکتی که این بیمه نامه را خریداری می کند، تحت عنوان «بیمه گر مجدد» شناخته می شود. شرکت صادر کننده بیمه نامه اتکایی به سادگی به عنوان «بیمه گذار» شناخته می شود. با بیمه مجدد، بیمه گذار می تواند سیاست ها و قوانین با سطوح بالاتر را اعمال کند. بنا بر این می توان ریسک بیشتری را پوشش داد؛ چرا که بخشی از ریسک تحت پوشش را بیمه گر مجدد تقبل می کند.

تسویه قرارداد بیمه اتکایی

نکته هایی درباره تسویه قرارداد بیمه اتکایی

تسویه قرارداد بیمه اتکایی بر اساس آیین نامه ها و قوانینی انجام می شود که شورای عالی بیمه با توجه به شرایط قراردادها تصویب کرده است. محاسبه کارمزد در قرارداد بیمه اتکایی کارمزد اتکایی...
قرارداد های بیمه اتکایی و انواع آن

قرارداد های بیمه اتکایی و شناخت انواع آن

در مقاله های پیشین درباره انواع بیمه اتکایی و بیمه اتکایی اجباری و اختیاری صحبت کردیم. در این مقاله به بررسی انواع قرارداد های بیمه اتکایی می پردازیم. همچنین نوع دیگری از قرارداد های بیمه اتکایی...
بیمه اتکایی اجباری و اختیاری از مدیر شرکت حمایت می کند

بیمه اتکایی اجباری و اختیاری را بیشتر بشناسیم

بیمه اتکایی اجباری و اختیاری از انواع بیمه اتکایی است و به بیان ساده تر، می توان آن را راهکاری برای تقسیم ریسک در زمینه پوشش خطرهای بزرگ دانست. طبق قانون بیمه مرکزی، همه...
انواع بیمه اتکایی

انواع بیمه اتکایی چه راه حل هایی را به صنعت بیمه ارائه می کنند

انواع بیمه اتکایی قراردادهای واگذاری یا عملی هستند که به موجب آن شرکت بیمه (یا بیمه گر مستقیم) درصد یا قسمتی از خطرهای مورد تعهد خود را بر اساس یک قرارداد اتکایی، نزد یک یا چند...