بیمه مسئولیت

بیمه گمرک

بیمه گمرک و تامین رویه های گمرکی ؛ خدمت جدید بیمه ایران

بیمه گمرک چیست و تامین رویه های گمرکی به چه معناست؟ اخیرا بیمه ایران خدمت جدیدی را با عنوان « بیمه تامین رویه های گمرکی » به مشتریان اکوسیستم بیمه ارائه کرده است. اولین...
بیمه مسئو لیت تکمیلی پوشش هزینه های حقوقی و وکالت

بیمه مسئولیت تکمیلی پوشش هزینه های حقوقی و وکالت

یکی از پوشش های تکمیلی بیمه مسئولیت، بیمه مسئولیت تکمیلی پوشش هزینه های حقوقی و وکالت است. این پوشش برای وکلای دادگستری در نظر گرفته شده و مسئولیت حرفه ای آن ها را در...
بیمه مسئولیت پیمانکاران فرعی

پوشش تکمیلی بیمه مسئولیت پیمانکاران فرعی

بیمه مسئولیت پیمانکاران فرعی از جمله پوشش های الحاقی به بیمه مسئولیت کارفرمایان در قبال کارمندان و کارگران است. این بیمه نامه که در قالب یک الحاقیه ارائه شده، بر اساس شرایط توافق شده...
بیمه مسئولیت کارکنان کارمندان و کارفرمایان

بیمه مسئولیت کارکنان کارمندان و کارفرمایان

آیا اصلا بیمه مسئولیت کارکنان در قبال یکدیگر وجود دارد؟ اگر کارکنان بیمه شده در حین کار خسارتی به اشخاث ثالث وارد کنند، جبران این خسارت بر عهده کارفرماست و با پوشش تکمیلی، این...
بیمه ماموریت خارج از کارگاه

بیمه ماموریت کاری و خسارت خارج از کارگاه

ماموریت کاری و حق ماموریت چیست؟ اگر کارگر از مکان اصلی کارگاه به اندازه ۵۰ کیلومتر دورتر شود، یا اینکه مجبور شود شب را در مقصد به سر برد، حق الزحمه فوق العاده ماموریت...
بیمه مسئولیت تورها و اردوها

بیمه مسئولیت مدنی تورها و اردوها

بیمه مسئولیت مدنی تورها و اردوها نوعی بیمه مسئولیت حرفه ای است و خسارت هایی که ممکن است برای مسافران تورهای داخلی و خارجی (زیارتی، سیاحتی) اتفاق بیفتد را پوشش می دهد. مسئولین آژانس...
نمونه قرارداد بیمه مسئولیت مدنی

نمونه قرارداد بیمه مسئولیت مدنی

قرارداد و عقد دو لغت مترادف اند و دارای یک معنا هستند. تقارن ایجاب (تقاضا) و قبول یا حصول توافق بین طرفین معامله درباره امر یا موضوع معین را عقد یا قرارداد می گویند....
پوشش های تکمیلی بیمه مسئولیت

پوشش های تکمیلی بیمه مسئولیت را بیشتر بشناسید

«هر فردی باید پاسخگوی کارها و رفتار و تصمیمات خود در قبال دیگران باشد» و این یک ضرورت است. این قانون مسئولیت است و هر مسئولیتی هزینه دارد. در دنیای بیمه، هر مسئولیتی که...
بیمه مسئولیت مدنی محیط زیست

بیمه مسئولیت مدنی در قبال محیط زیست

در قوانین مربوط به بیمه مسئولیت، علاوه بر بیمه مسئولیت مدنی پزشکان و جراحان و… رشته هایی نیز تعریف شده اند که به بیمه مسئولیت مدنی در قبال محیط زیست مربوط است. بیمه مسئولیت...
انواع بیمه مسئولیت پزشکان

انواع بیمه مسئولیت پزشکان

حق بیمه مسئولیت پزشکان بر اساس دو معیار محاسبه می شود: نوع تخصص پزشک و پیرا پزشک و حوزه کاری او مبلغ سقف مورد درخواست برای بیمه مورد نظر انواع بیمه مسئولیت پزشکان بر...