بیمه باربری کالاهای صادراتی

بیمه واردات و صادرات

قوانین بیمه واردات و صادرات و انواع پوشش ها

قوانین جهانی بیمه واردات و صادرات در سه پوشش A  و B و C تعریف شده است. این قوانین در سال ۱۹۸۲ تنظیم شده اند و برآیند آن ها به نفع بیمه گذاران است....
بیمه گمرک

بیمه گمرک و تامین رویه های گمرکی ؛ خدمت جدید بیمه ایران

بیمه گمرک چیست و تامین رویه های گمرکی به چه معناست؟ اخیرا بیمه ایران خدمت جدیدی را با عنوان « بیمه تامین رویه های گمرکی » به مشتریان اکوسیستم بیمه ارائه کرده است. اولین...