آئین‌نامه‌ها و مقررات

نظریه خطر

نظریه خطر در صنعت بیمه چه مفهومی دارد؟

حقوق بیمه ایران دو سرچمه جداگانه دارد: یکی فقه اسلامی و دیگری حقوق غرب به ویژه حقوق فرانسه. بنابراین برای آشنایی با مبانی نظری بیمه مسئولیت ابتدا به بررسی نظرات مطرح شده در حقوق...
قانون جدید بیمه شخص ثالث

قانون جدید بیمه شخص ثالث : بیمه شخص ثالث شخص محور می شود

قانون جدید بیمه شخص ثالث به این صورت است که به جای ثبت عملکرد برای پلاک خودرو، مشخصات راننده مد نظر قرار می گیرد و سابقه عملکرد بیمه نامه برای هر فرد ثبت می...
ماده 58 قانون تامین اجتماعی

هزینه تاخیر پرداخت حق بیمه کارمندان چقدر است؟

آخرین اصلاحات قانون بیمه تامین اجتماعی ماده ۵۸ قانون تامین اجتماعی: اگر کارفرمایی تا موعد مقرر، حق بیمه ای که طبق قرارداد و قانون مقرر شده است را نپردازند، علاوه بر آنکه حق بیمه...
فرانشیز بیمه چیست

فرانشیز بیمه چیست؟

فرانشیز بیمه درصد یا قسمتی از خسارت که طبق شرایط بیمه نامه به عهده بیمه گذار است و بیمه گر نسبت به آن تعهدی ندارد مگر آنکه در مورد نوع و نحوه محاسبه آن...
محاسبه عیدی و سنوات کارمندان

روش محاسبه عیدی و سنوات کارمندان بر اساس بیمه

دو نوع اشتغال به کار وجود دارد: مشمولان قانون کار : عیدی کارگران مشمول قانون کار (کارکنان غیردولتی) بر اساس یک فرمول که در قانون کار آمده محاسبه می شود. مشمولان دستگاه های دولتی...
ریسک صدور بیمه های زندگی و غیر زندگی

اندازه گیری ریسک صدور بیمه نامه زندگی و غیر زندگی

ریسک صدور بیمه نامه زندگی و غیر زندگی شامل سه دسته اصلی است: ریسک محاسبه اشتباه حق بیمه (ریسک صدور معمول حق بیمه ای) ریسک ناکافی بودن ذخایر فنی (ذخایر خسارت معوق) (ریسک صدور...
قاعده نسبی : محاسبه ضریب خسارت بیمه

قاعده نسبی و محاسبه ضریب خسارت بیمه

به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه ایران، هر گاه مالی به کمتر از قیمت واقعی آن بیمه شود، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است، با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت...
محاسبه نرخ حق بیمه

محاسبه نرخ حق بیمه از چه متغیرهایی تبعیت می کند

آنچه که منتسب به کار محاسباتی یا ریاضیات فن بیمه است Actuarial adjustment یا محاسبه نرخ حق بیمه است. تعدیل حق بیمه به معنای بازنگری درباره مبلغ حق بیمه، ذخایر و دیگر مقادیر است،...
نمایندگی بیمه

شرایط و مقررات اخذ نمایندگی بیمه

همان‌طور که می‌دانید راه‌اندازی یک نمایندگی بیمه دارای هزینه و ریسک است. هزینه‌هایی از جمله هزینه دفتر و وسایل اولیه تا هزینه‌هایی که باید بابت اخذ مجوزهای مورد نیاز و مالیات بپردازید. از طرفی...
خسارت وسایل نقلیه

خسارت وسایل نقلیه و بررسی حقوقی انواع آن

در مقاله های پیشین درباره بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل و بیمه مسئولیت حوادث دریایی و شرایط بیمه باربری صحبت کردیم. در این مقالات، اگر چه محوریت با موضوع بیمه مسئولیت بوده است،...