مدل های کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

بررسی مدل های رایج استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشورهای مختلف نشان دهنده تنوع زیاد ارائه خدمات با استفاده از پلتفرم های اینترنتی است. بسیاری از این مدل ها مبتنی بر فروش و بازاریابی هستند و این شیوه در حال حاضر پرکاربردترین مدل در دنیاست که در ایران هم توسعه زیادی پیدا کرده است.

مدل های کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

در برخی از مدل ها، فعالان سایر صنایع از جمله صنعت خدمات بانکداری و مالی، وارد صنعت بیمه می شوند و در کنار خدمات تخصصی بانکی، خدمات بیمه ای هم انجام می دهند. در مدل هایی مانند مدل دیجیتالی کنندگان زندگی، متخصصان فناوری اطلاعات به یاری کاربران شتافته و در کنار خدمات دیگری که برای مدیریت سایر قراردادهای مشتریان خود انجام می دهند، به قراردادهای بیمه ای آن ها هم سروسامان داده و آن ها را مدیریت می کنند. در سراسر زنجیره ارزش ارائه خدمات بیمه ای، مدل هایی برای کسب وکار بر مبنای نوع کاربرد فناوری های اطلاعات وجود دارد که در هر بخش به بهینه تر شدن ارائه خدمات کمک شایانی می کنند. نتیجه بررسی ها روی این مدل ها در سه بخش پیشنهاد بیمه ای، توزیع و عملیات بیمه ای به طور مختصر به شرح جدول ۱ است:

بخش پیشنهاد بیمه ای و توزیع (جدول ۱)

فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

بخش عملیات بیمه ای (جدول ۱)

فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

مدل های منتخب فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

در سراسر زنجیره ارزش خدمات بیمه ای، مدل های مختلفی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای هوشمند وجود دارد که هر یک دارای مزایا و معایب خاص خود است. بر اساس بررسی های صورت گرفته، از میان این مدل ها، هفت مدل می توانند در انتخاب مشتری موثر بوده و به غیرکالایی شدن خدمات بیمه کمک کنند که شرح مختصری از این مدل ها در جدول ۲ بیان شده است:

فناوری اطلاعات در صتعت بیمه

 

منبع: طرح پژوهشی پژوهشکده بیمه، شاهین طیار، وحیده نورانی، دکتر فاطمه امیری، اردیبهشت ۱۳۹۷

 

 

برچسب ها:
پیام بگذارید