مدل های کسب و کار بیمه را چقدر می شناسید؟

مدل های کسب و کار بیمه

معرفی مدل های کسب و کار موثر در غیرکالایی شدن خدمات بیمه

در سراسر زنجیره ارزش خدمات بیمه ای، مدل های مختلفی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای هوشمند وجود دارد که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارند. بر اساس بررسی های صورت گرفته، از میان این مدل ها، هفت مدل که به غیرکالایی شدن خدمات بیمه کمک می کنند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی ها در باره به کارگیری مدل های مذکور به شرح جدول زیر است:

 

نام مدل نتیجه بررسی ها برای به کارگیری در ایران
مدل موقعیتی
 • در حال حاضر بیمه نامه های کوتاه مدت در کشور ارائه می گردد اما شرایط عمومی بیمه نامه های موجود، پاسخگو نیست.
 • برای عرضه بیمه های کوتاه مدت مبتنی بر نیاز یا موقعیت های خاص، لازم است محصول جدید بیمه ای تعریف شود.
 • نهاد ناظر باید اقدام به تسهیل صدور این نوع بیمه نامه ها کند.
 • استفاده از اینترنت اشیا یا هوش مصنوعی برای ارزیابی یا محاسبه
 • ریسک و محاسبه حق بیمه و به شرط اطلاع مشتری از ورود بیمه گر به حریم خصوصی وی و رضایت او، فاقد منع مقرراتی است.
مدل مبتنی بر اجتماع
 • منع حقوقی برای به کارگیری ندارد.
 • مستلزم زیرساخت های فناوری اطلاعات مانند بلاکچین است.
مدل «از بیمه شده تا حمایت شده»
 • به کارگیری این مدل هم توسط استارتاپ های خارج از صنعت بیمه و هم توسط شرکت های بیمه امکانپذیر است.
یکپارچگی با محصولات وابسته
 • در حال حاضر خلاء جدی در زمینه مقررات و آیین نامه های مربوط به بازاریابی و فروش آنلاین بیمه نامه وجود دارد.
VCW (وبسایت های مقیاس ارزش) یا کارگزاری B2C
 • به کارگیری این مدل، مستلزم آیین نامه بازاریابان آنلاین بیمه است.
مدل شریک مالی
 • این مدل می تواند مبتنی بر مدل بانک بیمه، اما به صورت آنلاین و با استفاده از فناوری اطلاعات اجرایی شود که در حال حاضر منعی برای آن وجود ندارد.
 • این مدل بیشترین کارایی را برای شرکت های بیمه ای دارد که زیرمجموعه یک گروه مالی هستند که دربرگیرنده یک بانک باشد.
دیجیتالی کنندگان زندگی
 • ارتباط مستقیمی با صنعت بیمه ندارد و منعی برای پیاده سازی آن نیست.
 • این مدل دارای چالش های بازاریابی و فروش آنلاین است.
 • فعالان این حوزه مانند وکیلی از طرف مشتریان خود عمل کرده و همه قراردادهای آن ها را ساماندهی می کنند که فاقد منع قانونی بوده و در صورت
 • فراهم شدن بسترها و زیرساخت هایی مانند رگ تک، به راحتی قابل اجراست.

 

منبع: طرح پژوهشی پژوهشکده بیمه، شاهین طیار، وحیده نورانی، دکتر فاطمه امیری، اردیبهشت ۱۳۹۷

 

مقاله مرتبط: 

مدل های کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

مدل های کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

 

 

برچسب ها:
پیام بگذارید