بیمه مسئولیت شهروندی خدمتی تازه از بیمه سامان

بیمه مسئولیت شهروندی

بیمه سامان همواره در ارائه طرح‌‌‌های نوین و محصولات کاربردی پیش قدم بوده است. در اقدامی تازه، بیمه مسئولیت شهروندی سامان توسط این شرکت ارائه گردیده است. ضرورت ارائه این محصول از قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۹ استنباط می‌‌‌شود. به موجب این قانون، هر شخصی بدون مجوز قانونی عمدا یا از روی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه وارد کند، به طوری که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

هرگاه بر اساس قانون، مسئولیت یک رویداد به عهده شخص خاصی بیفتد، آن شخص می‌‌‌بایست غرامت یا خسارتی که قانون تعیین می‌‌‌کند را به فرد آسیب دیده بپردازد. در این میان اگر افراد از بیمه مسئولیت شهروندی برخوردار باشند، به راحتی می‌‌‌توانند خسارت حادثه را از بیمه دریافت کنند و به فرد شاکی بپردازند. بیمه مسئولیت شهروندی درحقیقت نوعی بیمه مسئولیت مدنی است.

موضوع بیمه مسئولیت شهروندی سامان، مسئولیت مدنی بیمه‌‌‌گذار در قبال اشخاص ثالث چه حقیقی و چه حقوقی است. منظور از شخص ثالث در بیمه مسئولیت مدنی، هر فردی است که هیچ رابطه کارفرما- کارگری، استفاده کننده از خدمات حرفه ای، استفاده کننده از محصولات تولیدی و غیره را با بیمه‌‌‌گذار نداشته باشد و در جریان کار و زندگی روزمره خود از سوی بیمه‌‌‌گذار (در اثر فعل یا ترک فعل غیرعمدی) دچار آسیب بدنی یا زیان مالی شود. این پوشش مربوط به وقتی است که شخصی بدون عمد و قصد قبلی، به مال یا جان افراد دیگر لطمه وارد کند؛ مثلا در زمان خرید از یک فروشگاه وسایل آشپزخانه، یک تکه از سرویس ظروف شکستنی گران قیمت می‌‌‌شکند. در این طور مواقع خسارت چگونه جبران می‌‌‌شود؟

بر اساس قانون، جبران زیان افراد الزامی است و نمی توان از عهده آن خارج شد. حتی اگر فردی به سن قانونی نرسیده باشد و بر اثر سهل انگاری موجب زیان مالی یا جانی به دیگری شود، پدر، مادر یا سرپرست قانونی او باید این زیان را جبران کنند. این اهمیت بیمه مسئولیت افراد موجب شد تا تحقیقات میدانی و بازاهای هدف شناسایی شوند. زیرا این موضوع نیز مانند ریسک‌‌‌های متنوع دیگر، قابلیت بیمه شدن دارد. بیمه سامان برای حمایت از افراد، طرح بیمه مسئولیت مدنی شهروندان در قبال جامعه را که به دلیل بی احتیاطی، غفلت و سهل انگاری به جان یا سلامتی یا مال افراد جامعه لطمه وارد کند، تحت پوشش قرار می‌‌‌دهد.

پوشش‌‌‌های طرح بیمه مسئولیت شهروندی

بیمه سامان طراح این بیمه‌‌‌نامه است و بعد از گرفتن مجوز از بیمه مرکزی، در نظر دارد این بیمه‌‌‌نامه را در سراسر کشور عرضه کند. افراد بالای ۱۸ سال، بازار هدف این طرح هستند که در مراکز فرهنگی، آموزشی و دانشگاه ها رفت و آمد دارند و هیچ پوششی برای مسئولیت هایشان در قبال مسئولیت هایشان در قبال افرادی که در جامعه هستند، وجود ندارد. پوشش‌‌‌های این بیمه‌‌‌نامه: فوت، نقص عضو، هزینه پزشکی و غرامت مالی با توجه به شرایط بیمه‌‌‌نامه است. این بیمه‌‌‌نامه در هر نقطه ای از کشور صادر شده باشد، در تمام نقاط معتبر است. نکته مهم اینکه: آسیب‌‌‌هایی مانند کودک آزاری، آزار جنسی، فحش و ناسزا، توهین به حریم شخصی و حقوقی دیگران در هر فضایی و آسیب به همسر و فرزندان ناشی از نزاع و درگیری در حمایت این بیمه‌‌‌نامه نیست.

بیمه مسئولیت شهروندی به دو صورت انفرادی و خانوادگی صادر می‌‌‌شود و در بیمه‌‌‌نامه، نام هر یک از اعضای خانواده درج می‌‌‌شود. در زمان بروز حادثه‌‌‌ای که به دلیل سهل انگاری یکی از افراد خانواده به وجود آمده و هیچ بیمه‌‌‌نامه دیگری آن را پوشش نمی دهد، بیمه گر خسارات را می‌‌‌پردازد. هزینه این بیمه‌‌‌نامه به صورتی است که برای همه اقشار جامعه نیز مناسب است و هر خانواده‌‌‌‌ای قدرت خرید آن را دارد. برای اطلاعات بیشتر می‌‌‌توانید با شماره تلفن ۰۲۱۸۹۴۳ تماس بگیرید.

 

منبع: بیمه سامان

برچسب ها:
پیام بگذارید