سطح توانگری مالی شرکت های بیمه در سال ۹۸

سطح توانگری شرکت های بیمه در سال 98

سطح توانگری شرکت‌‌‌های بیمه چیست؟

برای اینکه شرکت‌‌‌های بیمه را بتوانیم ارزیابی کنیم، معیاری وجود دارد به نام «سطح توانگری» سطح توانگری مالی یک شرکت بیمه در حقیقت نشان دهنده توانایی شرکت بیمه در ایفای تعهدات خود در قبال بیمه شده ها است. شرکت‌‌‌های بیمه بر اساس نسبت‌‌‌های توانگری مالی به ۵ سطح تقسیم می‌‌‌شوند. بهترین سطح توانگری سطح ۱ و بدترین سطح توانگری ۵ است.

 • سطح ۱ توانگری: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه ۱۰۰ درصد و بیشتر از ۱۰۰ درصد است.
 • سطح ۲ توانگری: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه ۷۰ درصد یا بیشتر از ۷۰۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است.
 • سطح ۳ توانگری: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه ۵۰ درصد یا بیشتر از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است.
 • سطح ۴ توانگری: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه ۱۰ درصد یا بیشتر از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است.
 • سطح ۵ توانگری: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه کمتر از ۱۰ درصد است.

دقت داشته باشید که همیشه هنگام خرید بیمه نامه، باید شرکت بیمه ای را انتخاب کنید که سطح توانگری بالایی داشته باشد تا در زمان خسارت، دچار مشکل نشوید.

سطح توانگری شرکت‌‌‌های بیمه هر سال اعلام می‌‌‌شود

رتبه بندی شرکت‌‌‌های بیمه و تعیین سطح توانگری آن ها، بر اساس شرایط  و پارامترهای مختلفی انجام می‌‌‌شود. معمولا سطح توانگری شرکت‌‌‌های بیمه را سالانه اعلام می‌‌‌کنند. این آمار را زمانی اعلام می‌کنند که میزان فروش، درآمد، پرداخت خسارت، ضریب خسارت و موارد دیگری از این قبیل توسط بیمه مرکزی و نهادهای ناظر درباره همه بیمه ها بررسی شده باشد. این آمار معمولا بین ماه‌‌‌های تیر تا آبان ماه هر سال اعلام می‌‌‌شود.

سطح توانگری شرکت‌‌‌های بیمه در سال ۹۸

بیمه مرکزی آخرین نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ را اعلام کرده است. بر اساس این آمار، نسبت توانگری بیمه ایران از سطح ۴ به سطح ۲ ارتقا پیدا کرده است.

شرکت‌های بیمه در اجرای مقررات مصوب شورای عالی بیمه (آئین نامه شماره ۶۹) موظفند توانگری مالی خود را پس از حسابرسی صورت‌های مالی سالانه، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزی ارسال کنند. اداره کل نظارت مالی نیز پس از بررسی و کنترل محاسبات، آخرین وضعیت نسبت توانگری هریک از شرکت‌های بیمه برای سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ را این طور اعلام کرده است:

بیمه مرکزی تاکید کرده که «توانگری که بیمه مرکزی در هر سال اعلام می‌‌‌کند، براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال گذشته  است. همچنین در سال‌هایی که شرکت بیمه کمتر از سه سال سابقه فعالیت داشته، صرفا سطح توانگری آن درج شده است.»

بیمه‌‌‌های سطح ۱ توانگری کدامند؟

بر اساس آمار بیمه مرکزی، ۲۲ شرکت بیمه در سال ۱۳۹۸ در سطح یک توانگری اعلام شده‌‌‌اند. آسیا، دانا، البرز، پارسیان، ملت، سامان، نوین، پاسارگاد، کارآفرین، میهن، کوثر، ما، سرمد، تعاون، اتکایی ایرانیان، حکمت صبا، تجارت‌ نو، زندگی خاورمیانه، امید، ایران معین، آسماری و اتکایی امین در سطح یک توانگری مالی هستند.

بیمه‌‌‌های سطح ۲ و ۳ و ۴ توانگری کدامند؟

بیمه مرکزی ۶ شرکت بیمه را در سطح ۲ توانگری مالی سال ۹۸ اعلام کرده است. ایران، معلم، رازی، سینا، دی و آرمان در سطح دو توانگری مالی قرار دارند. با این احتساب، توانگری مالی هیچ شرکتی در سطح ۳ و ۴ و ۵ توانگری مالی قرار ندارد. البته در فهرست اعلام شده بیمه مرکزی نام شرکت بیمه حافظ که در سال گذشته در سطح چهار توانگری مالی قرار داشت، اعلام نشده است.

الزامات بیمه مرکزی برای شرکت‌‌‌های بیمه بر اساس سطح توانگری

شرکت‌هایی که در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آن‌‌ها ۱۰۰ درصد و بیشتر از ۱۰۰ درصد است. این شرکت‌ها از توانایی کافی برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آن‌‌ها برخوردارند.

نسبت توانگری مالی سطح دو، بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخص‌های تعریف شده سطح دو توانگری به این معناست که شرکت‌های بیمه توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید برای رسیدن به شرایط مطلوب، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت کنند. برابر برنامه‌ریزی صورت گرفته، بیمه مرکزی از شرکت‌های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی سه ساله و حسب مورد برنامه افزایش سرمایه کرده که پس از بررسی و تأیید، برای اجرا به شرکت‌های مشمول ابلاغ می‌شود.

نسبت توانگری مالی سطح سه، بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است. برابر مقررات موجود، شرکت‌های بیمه‌ای که در سطح سه قرار می‌گیرند، موظفند علاوه بر برنامه ترمیم وضعیت مالی، برنامه افزایش سرمایه خود را برای ۲ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه کنند. این برنامه‌ها باید به گونه‌ای باشد که در آن چگونگی ارتقاء سطح توانگری حداقل تا سطح ۲ ظرف دو سال آینده را به روشنی نشان دهد.

نسبت توانگری مالی سطح چهار، بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است. شرکت‌هایی که در سطح ۴ قرار می‌گیرند باید برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را برای سال مالی آینده تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهند. برنامه‌های مذکور باید به گونه‌ای تدوین شوند که نشان دهند چگونه مؤسسه بیمه سطح توانگری خود را ظرف یکسال حداقل تا سطح ۳ ارتقا خواهد داد. علاوه بر این با توجه به سطح توانگری شرکت‌ها، بیمه مرکزی به استناد ماده ۱۲ آئین‌نامه توانگری، شرکت‌های بیمه مشمول را ملزم به انجام برخی از اقدامات فوری از جمله کاهش صدور بیمه‌نامه، عدم ارائه پاداش به مدیران و خودداری از سرمایه‌گذاری در بخش‌های کم بازده کرده است.

نسبت توانگری مالی سطح پنج، کمتر از ۱۰ درصد است. چنانچه نسبت توانگری مؤسسه بیمه در سطح پنج باشد، بیمه مرکزی مجاز است پروانه فعالیت مؤسسه بیمه را در یک یا چند رشته بیمه‌ای تعلیق یا ابطال کند.

در راستای اجرای آیین نامه توانگری مالی، بیمه مرکزی به عموم هم‌وطنان و بیمه‌گذاران توصیه کرده است به سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه که توسط بیمه مرکزی تأیید و اطلاع رسانی شده به عنوان یکی از معیارهای انتخاب بیمه‌گر خود توجه کرده و در عین حال از توجه به سابقه فعالیت و گستره خدمات هر شرکت بیمه، نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت و ظرفیت مجاز نگهداری و قبولی ریسک در شرکت‌های بیمه غفلت نکنند.

رضایت مشتریان تاثیر مستقیم روی سطح توانگری شرکت‌‌‌های بیمه دارد

شاید تعجب کنید، اما اولین عامل مهم در رتبه بندی شرکت‌های بیمه، میزان رضایت مندی مشتریان است. میزان رضایت مشتریان بر اساس چند فاکتور مهم محاسبه می‌شود.

بیمه مرکزی این شاخص ها را برای سنجش رضایت مشتریان از شرکت‌‌‌های بیمه در نظر می‌‌‌گیرد:

 •  تبلیغات صحیح و مناسب
 • تناسب شرایط بیمه نامه با نیاز‌‌‌های مشتری
 • ارائه اطلاعات مناسب به مشتری در زمان صدور بیمه نامه
 • ارائه اطلاعات مناسب به مشتری در زمان خسارت
 •  مرحله صدور بیمه نامه (سادگی و سرعت در صدور)
 • رضایت مالی بیمه گذاران در پرداخت حق بیمه
 • رضایت مالی بیمه گذاران در زمان خسارت
 • سادگی و سرعت در پرداخت خسارت
 • دانش کارکنان شرکت بیمه
 • کیفیت ارتباط با مشتری
 • رسیدگی به شکایات بیمه گذاران
 • پاسخگویی شرکت بیمه به بیمه گذاران
 • محیط فیزیکی از لحاظ تعداد شعب و نمایندگی در سطح کشور

مجموع ۱۳ متغیر گفته شده به عنوان شاخص‌های رضایت‌مندی مشتریان از سوی پژوهشکده بیمه‌‌‌ اندازه گیری شده است. نتایج سطح رضایت بر اساس تحقیق آماری انجام شده در یک نمونه  ۶۵۶۰ نفری از ۱۹ شرکت فعال در بازار بیمه کشور است.

بر اساس اطلاعات محاسبه شده این پژوهش :

 • بیشترین میزان رضایت از عامل سادگی و سرعت صدور بیمه نامه‌ها بوده است.
 • کمترین میزان سطح رضایت مشتریان از رضایت مالی بیمه گذاران در مبلغ خسارت دریافتی از شرکت‌های بیمه است.
 • در بین رشته‌های بیمه‌ای بیشترین میزان رضایت مندی مربوط به رشته بیمه عمر، نفت و انرژی است.
 • کمترین میزان رضایت مندی مربوط به بیمه کشتی و بیمه باربری و حوادث است.

 

منبع: بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه

برچسب ها:
نظرات وبلاگ

سلام لذت بردم از متن
به دلیل اهمیت آن، نمودار هم بسازید و ترین ها را هم معرفی کنید. خصوصا یک تحلیل مختصر راجع به تحولات صورت گرفته در شرکتهای بیمه؛

سلام و درود
چشم. ممنون که مطالب ما رو دنبال می کنید استاد صیامی عزیز.

پیام بگذارید