دفترچه بیمه روستایی و عشایر ؛ شرایط و مدارک مورد نیاز

دفترچه بیمه روستاییان و عشایر

صندوق روستایی

روستایی به شخصی گفته می‌شود که در روستا سکونت داشته باشد و تأیید آن توسط خانه بهداشت و یا شورای اسلامی شهر و روستا صورت پذیرد. صندوق روستایی به دوقسمت تقسیم می شود:

 • روستاییان بیمه پرداز
 • روستاییان بدون پرداخت حق بیمه

روستاییان بدون پرداخت حق بیمه

نحوه دریافت پوشش بیمه روستاییان (بدون مشارکت در پرداخت حق بیمه):

 1. مراجعه به دفتر پیشخوان
 2. تقاضای انجام ارزیابی وسع
 3. دریافت پیامک جهت مراجعه مجدد به دفتر پیشخوان با مضمون پوشش بیمه رایگان
 4. مراجعه مجدد به دفتر پیشخوان
 5. دریافت دفترچه رایگان با اعتبار دو ساله و رعایت نظام ارجاع

صندوق روستاییان، عشایر و شهرهای زیر ۲۰۰۰۰ نفر جمعیت

این صندوق برای پوشش بیمه درمان ساکنان روستاها و عشایر و عشایر کوچ رو و شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰۰۰ نفر که فاقد هر گونه پوشش بیمه درمانی از سایر سازمان‌های بیمه گر باشند، تشکیل شده است. این افراد بدون پرداخت حق سرانه، تحت پوشش بیمه با دریافت دفترچه بیمه درمانی روستاییان قرار می‌گیرند. افراد مشمول این صندوق بیمه ای می توانند ارائه خدمات درمانی خود را از طریق خانه بهداشت روستا و شبکه های بهداشتی و درمانی دریافت نمایند و در صورت نیاز به خدمات بستری و سرپایی تخصصی با رعایت سیستم ارجاع از خدمات درمانی بهره مند گردند. این افراد جهت دریافت خدمات بستری با پرداخت فرانشیز ۳ درصد و خدمات سرپایی تخصصی با پرداخت ۳۰ درصد در مراکز دولتی طرف قرارداد می توانند از خدمات درمانی بهره مند گردند.

روش شناسایی روستاییان

روستایی به کسانی اطلاق می‌گردد که در روستا اقامت داشته باشند و خود و افراد تحت تکفل ایشان دارای پرونده سلامت فعال در خانه بهداشت روستا باشند.

روش شناسایی عشایر

تأیید اداره امور عشایر استان بر فرم بیمه نامه

روش شناسایی ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر

 • ارائه یکی از قبض های آب، برق، گاز، تلفن
 • سند مالکیت یا اجاره نامه تأیید شده از طریق شورای محل، مشاورین املاک یا نیروی انتظامی
 • تائیدیه مرکز بهداشتی درمانی روستایی یا شورای شهر زیر ۲۰ هزار نفر

قوانین و مقررات بیمه روستاییان  و عشایر

الف) چنانچه یکی از والدین در قید حیات باشد می تواند نسبت به بیمه نمودن فرزند اقدام نماید و اگر هر دو نفر در قید حیات نباشند سرپرست حال حاضر ایشان با تایید خانه بهداشت یا شورای محل بعنوان بیمه شده اصلی قلمداد می گردد و فرزندان زیر ۱۸ سال تبعی محسوب میشوند.
ب) در صورتیکه سرپرست بیمه شده روستایی نباشد، می تواند با امضاء بیمه نامه نسبت به بیمه نمودن فرزندان زیر ۱۸ سال اقدام نماید. لازم به ذکر است که فرزند بزرگ تر تحت عنوان سرپرست تعیین می گردد.
پ) رعایت شرط خانوار در بیمه روستائی همانند سایر صندوقها الزامی است. در صورتیکه هر یک از اعضای خانواده ساکن در روستا نباشند با تأییدیه شورای اسلامی و خانه بهداشت صدور دفترچه برای سایر اعضاء بلامانع خواهد بود.
ت) کارگران فصلی که در فصل کار از روستا خارج می گردند در صورت تأیید خانه بهداشت و شورای اسلامی مبنی بر سکونت در روستا در صورت عدم بهره مندی از سایر بیمه ها می توانند در صندوق بیمه روستاییان تحت پوشش قرار گیرند.
ث) در صورتیکه تبعۀ خارجی با خانم ایرانی ازدواج نماید و صاحب فرزند شود، فقط خانم ایرانی و فرزندان در صورت دارابودن شناسنامه ایرانی می توانند دفترچه بیمه درمان روستایی دریافت نمایند.
ج) چنانچه زن تبعۀ خارجی با مرد ایرانی ازدواج نماید در صورت داشتن شناسنامه ایرانی می توانند دفترچه بیمه درمان روستایی دریافت نماید.

مدارک مورد نیاز برای صدور دفترچه در صندوق روستاییان

 • تکمیل فرم بیمه نامه روستایی توسط بهورز با تایید خانه بهداشت و شورای اسلامی روستا
 • اصل و کپی شناسنامه سرپرست و افراد تحت تکفل
 • ارائه یک قطعه عکس ۴*۳ جهت کلیه افراد بالای ۲ سال
 • ارائه مدارک جهت احراز سکونت در روستای و شهر زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت از جمله یکی از فیشهای آب، گاز، تلفن، کپی اجاره نامه – کد رهگیری – کارنامه تحصیلی فرزندان به آدرس محل روستا
 • واریز هزینه چاپ دفترچه برای هر نفر به مبلغ ۲۰۰۰ ریال

 مدارک مورد نیاز برای تعویض و تمدید دفترچه صندوق روستاییان

 • ممهور نمودن یکی از نسخ دفترچه بیمه به مهر خانه بهداشت و شورای روستا و یا ارائه یکی از مدارک احراز سکونت در روستا یا شهر زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت از جمله یکی از فیشهای آب، برق، گاز، تلفن، کپی اجاره نامه کد رهگیری، کارنامه تحصیلی فرزندان به آدرس روستا
 • ارائه اصل شناسنامه فرزندان اناث بالای ۱۵ سال و فرزندان ذکور بالای ۲۰ سال
 • واریز هزینه چاپ دفترچه برای هر نفر به مبلغ ۲۰۰۰ ریال
 • ارائه دفترچه بیمه روستایی قبلی

مدارک مورد نیاز جهت صدور المثنی دفترچه صندوق روستاییان

 • تکمیل فرم المثنی جهت صدور بیمه روستاییان
 • ارائه اصل و کپی شناسنامه بیمه شده متقاضی المثنی
 • ارائه یک قطعه عکس ۴*۳ برای افراد بالای ۲ سال
 • واریزهزینه چاپ دفترچه برای هر نفربه مبلغ ۲۰۰۰ ریال
 • صدور دفترچه بیمه المثنی یک ماه پس از ثبت نام فرم المثنی در سیستم رایانه ای بیمه سلامت خواهد بود

محل دریافت دفترچه بیمه

صدور اولیه دفترچه بیمه، تعویض، ابطال و المثنی دفترچه از طریق ادارات بیمه، دفاتر پیشخوان، دفاتر پست طرف قرارداد (ict) انجام می شود.

 

منبع: سازمان بیمه سلامت ایران

برچسب ها:
پیام بگذارید