اوراق قرضه تضمین شده یا Surety Bond چیست؟

اوراق قرضه تضمین شده

اوراق قرضه تضمین شده چیست؟

اوراق قرضه تضمین شده، همان طور که از نامش پیداست، تضمین بدهی های یک طرف توسط طرف دیگر است. بر اساس این اوراق، سازمان یا شخصی که در قرارداد مشخص می شود، در صورت عمل نکردن بدهکار به تعهداتش یا عدم توانایی در پرداخت، مسئولیت پرداخت بدهی را بر عهده می گیرد. به بیان دیگر؛ اوراق قرضه تضمین شده، تعهدنامه‌ای است که طی آن، یک ضامن یا گارانتی برای پرداخت بدهی یک طرف (متقاضی) مبلغ معینی ارائه می دهد. به این صورت که اگر شخص ثالث (اصلی) نتواند برخی از تعهدات مندرج در شرایط قرارداد را عملی کند، اوراق قرضه در برابر ضرر و زیان ناشی از این عدم تحقق تعهد، برای متعهد ضمانت می کند.

اوراق قرضه تضمین شده چه زمانی صادر می شوند؟

این اوراق در قراردادهایی صادر می شوند که یک طرف قرارداد از طرف دیگر می خواهد و می پرسد که آیا قادر به تحقق همه الزامات قرارداد خواهد بود یا خیر. طرف بستانکار ممکن است از طرف اصلی بخواهد برای کاهش ریسک، قرارداد ضمانت نامه امضا کند یا ضامن ارائه کند. این درخواست با هدف کاهش ریسک برای وام دهنده انجام می شود و به نوبه خود ممکن است نرخ بهره را برای وام گیرنده کاهش دهد. این ضمانت می تواند به صورت «اوراق تضمین» باشد.

عملکرد اوراق قرضه تضمین شده یا Surety Bond به چه صورت است؟

اوراق بهادار تضمین شده، یا Surety Bond مثل یک قرارداد بین حداقل سه طرف تعریف می شود:

  • طرف بستانکار یا متعهدله: طرفی که دریافت کننده تضمین و گارانتی است
  • طرف اصلی: طرف اصلی که تعهدات قراردادی را انجام خواهد داد
  • ضامن: کسی که به متعهدله / بستانکار اطمینان می دهد که طرف اصلی می تواند تعهدات خود را انجام دهد.

اوراق قرضه تضمین شده یک قرارداد قانونی است که توسط سه طرف منعقد شده است: اصلی ، متعهدله یا بستانکار و ضامن. متقاضی اوراق تضمین، معمولاً یک نهاد دولتی، مدیران اصلی سازمان ها، صاحبان مشاغل یا پیمانکاران و… هستند و اوراق تضمینی را به عنوان ضامن در برابر عملکرد و دستاورد آینده شغل و کسب و کارشان درخواست می کنند. طرف اصلی ضمانت شرکتی است که یک اعتبار را برای تضمین پرداخت یا تضمین هرگونه مطالبه به طرف قرارداد خود ارائه می کند. طرف اصلی قرارداد، یک ضمانت مالی برای متقاضی یا بستانکار فراهم می آورد که بر اساس آن گارانتی می دهد که به تعهدات خود عمل می کند. تعهدات اصلی می تواند به معنای رعایت قوانین و مقررات ایالتی مربوط به پروانه تجاری خاص یا رعایت شرایط قرارداد ساخت و ساز باشد. اگر طرف اصلی قرارداد نتواند شرایط قرارداد منعقد شده را تحویل دهد، بستانکار یا متقاضی اوراق قرضه حق دارد برای جبران خسارات و یا خسارات وارده، مطالبه ای را علیه اوراق قرضه مطرح کند. اگر این ادعا معتبر باشد، شرکت تضمین بازپرداخت را پرداخت می کند. این بازپرداخت نمی تواند بیش از مبلغ اوراق باشد. پس از آن، مشمولان حق بیمه می توانند مطالبات پرداخت شده را به شرکت تضمین کننده بازپرداخت کنند.

فرق مهم ضمانت نامه و بیمه نامه

ضمانت نامه بیمه نامه نیست. پرداختی که شرکت ضمانت کننده به شرکت تضمین شده انجام می دهد، پرداخت وثیقه است؛ اما در اصل آن، هنوز هم شرکت اصلی یا طرف اصلی قرارداد که ضمانت نامه را خریده و به بستانکار ارائه کرده، برای بدهی مسئول است. ضمانت فقط برای جبران وقت و منابعی است که متقاضی برای بازیابی هرگونه خسارت  دریافت می کند. مبلغ مطالبه همچنان از طریق وثیقه ارسال شده و یا از طرق دیگر از مبلغ اصلی کم می شود.

چه نهادی اوراق قرضه تضمین شده را صادر می کند؟

اوراق قرضه تضمین شده می تواند توسط بانک‌ها و شرکت‌های تضمین کننده صادر شود. اگر توسط بانک ها صادر شود، به آن ها در زبان انگلیسی «ضمانت نامه بانکی» و در زبان فرانسوی «وثیقه» گفته می شود. این اوراق را اگر یک شرکت تضمین شده صادر کند، به آن ها اوراق قرضه گفته می شود.

 

منابع:

۱- investopedia

۲- wikipedia

برچسب ها:
پیام بگذارید