بیمه بدنه پژو ۲۰۶ ؛ پرداخت خسارت، پوشش‌ها و…

بیمه بدنه پژو 206

پوشش های اصلی بیمه بدنه پژو ۲۰۶

·         تصادف

·         آتش سوزی

·         سرقت کلی

پوشش های تکمیلی بیمه بدنه پژو ۲۰۶

·         بلایای طبیعی

·         غرامت عدم استفاده از خودرو در مدت تعمیرات

·         رنگ، اسید، مواد شیمیایی

·         شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی

·         کشیدن میخ و اشیای مشابه دیگر روی بدنه خودرو

·         سرقت درجای کلیه وسایل خودرو

·         افزایش ارزش وسیله نقلیه تا ۵۰ درصد  (جزئی و کلی)

·         خارج از کشور

نکته خیلی مهم: خسارت سرقت کامپیوتر پژو ۲۰۶ به شرطی پرداخت می شود که قفل محافظ نصب شده باشد. در غیر این صورت این قطعه از پوشش سرقت درجا یا کلی قطعات بیمه نامه بدنه مستثنی خواهدبود.

محاسبه خسارت بیمه بدنه پژو ۲۰۶

اگر ارزش وسیله نقلیه مندرج در بیمه نامه کمتر از ارزش آن در روز حادثه باشد و بیمه نامه فاقد پوشش نوسانات قیمت بازار باشد، یا پوشش خریداری شده تکافوی نوسان ایجاد شده نباشد، بر اساس قانون بیمه، خسارت بر اساس قاعده نسبی سرمایه محاسبه و پرداخت می شود. مثلا، اگر ارزش واقعی پژو ۲۰۶ شما در زمان حادثه (ارزش معاملاتی آن در بازار) ۱۰۰ واحد و سرمایه بیمه نامه ۷۵ واحد باشد، اگر خسارت وارد بر آن بعد از کسر فرانشیز و بقیه موارد، ۴۰ واحد تعیین شود، میزان خسارتی که باید بیمه پرداخت کند، با این روش محاسبه می شود:

خسارت تعیین شده ۴۰ واحد * (سرمایه بیمه نامه ۷۵ واحد تقسیم بر ارزش واقعی وسیله نقلیه در روز حادثه ۱۰۰ واحد) = خسارت قابل پرداخت ۳۰ واحد

در خسارت های جزئی از همه لوازم تعویضی (به جز شیشه ها و شیشه چراغ ها) استهلاک کسر خواهد شد. استهلاک از ابتدای سال پنجم تولید وسیله به بعد محاسبه شده و ضریب آن برای هر سال ۵% و حداکثر ۲۵% است. خسارت باطری و لاستیک های چرخ پژو ۲۰۶ در اثر هر یک از خطرات بیمه شده بر اساس پنجاه درصد قیمت نو و حداکثر تا ارزش بیمه شده آن ها برآورد می شود.

فرانشیز بیمه بدنه پژو ۲۰۶

فرانشیز بخشی از هر خسارت است که به شرح زیر به عهده خود شمایی است که پژو ۲۰۶ خود را بیمه کرده اید:

الف) فرانشیز خسارت های جزئی ناشی از تصادف، تصادم و آتش سوزی به صورت زیر است، مگر اینکه روی بیمه نامه و در بند شرایط خصوصی جور دیگری توافق شده باشد.

برای خسارت اول ۱۰% مبلغ خسارت و حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال و برای خسارت دوم به بعد ۲۰% مبلغ خسارت و حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال.

تبصره ۱٫ اگر هر یک از شرایط زیر به صورت تکی یا چندتایی وجود داشته باشد، ۱۰% دیگر به مبلغ فرانشیز اضافه می شود:

۱٫      سابقه گواهینامه راننده در زمان حادثه کمتر از ۳ سال باشد.

۲٫      سن راننده در زمان حادثه کمتر از ۲۵ سال باشد.

تبصره ۲٫ اگر راننده پژو ۲۰۶ مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه، شخص ثالث دیگری شناخته شده باشد و بیمه گذار رضایت نداده باشد و با معرفی مقصر، حق ریکاوری خود را به شرکت بیمه واگذار کند، فرانشیز خسارت ناشی از تصادف رانندگی به ۵% مبلغ خسارت و حداقل ۲۵۰,۰۰۰ ریال تقلیل می یابد.

ب) فرانشیز خسارت های کلی ناشی از تصادف و تصادم و آتش سوزی برای همه وسایل نقلیه از جمله پژو ۲۰۶ به اندازه ۱۰% مبلغ خسارت است.

ج) فرانشیز خسارت های سرقت اعم از جزئی و کلی و همچنین حوادث و تصادف های ناشی از سرقت، به اندازه ۲۰% مبلغ خسارت است.

د) اگر بیمه نامه ای برای مدت بیش از یک سال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد، فرانشیز هم به صورت سالانه اعمال می شود. در غیر این صورت، تعداد خسارت ها در مدت اعتبار بیمه نامه ملاک محاسبه فرانشیز است.

اعتبار بیمه بدنه ۲۰۶

اعتبار بیمه بدنه پژو ۲۰۶ به شرط پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه نامه پیش بینی شده است. اگر پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه گذار یک یا چند قسط از اقساط سررسید شده بیمه را پرداخت نکرده باشد، بیمه گر می تواند بیمه نامه را فسخ کند و اعتبار بیمه نامه را خاتمه یافته اعلام کند. بر این اساس، خسارتی که بعد از پایان یافتن اعتبار و فسخ بیمه نامه رخ داده باشد، غیرقابل رسیدگی است و یعنی از طرف بیمه پرداخت نمی شود. اگر شرکت بیمه، بیمه نامه را فسخ نکرده باشد، در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده تا تاریخ حادثه، محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره. اگر حق بیمه با تاخیر پرداخت شود، بیمه گذار باید همکاری کند و خودرو را برای بازدید سلامت توسط کارشناس بیمه و ارائه گزارش، بیاورد. اگر بازدید کارشناس بیمه انجام نشود، هرگونه خسارت احتمالی صرفا بعد از احراز صحت حادثه و تعهد بیمه گر قابل جبران است.

 

منبع: بیمه بدنه پژو ۲۰۶ بیمه ایران

 

برچسب ها:
پیام بگذارید