قراردادهای بیمه باربری چه شرایطی دارند؟

قرارداد بیمه باربری

اصولا بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ کالا پوششی ‌است‌ که‌ بیمه‌گر در مقابل‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بیمه‌ای‌، تعهد می‌کند که‌ اگر کالای‌ مورد بیمه‌ در جریان‌ حمل‌ و جابه‌‌جایی‌ از مبدأ به ‌مقصد مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ و به ‌علت ‌وقوع ‌یکی ‌از خطرات ‌مندرج‌ در بیمه‌نامه ‌تلف‌ و یا دچار خسارت ‌شد و یا بیمه‌گذار بر اساس‌ قوانین‌ و مقررات ‌بین‌المللی‌ متحمل ‌پرداخت‌ هزینه‌هایی‌گردید، زیان‌ وارد به‌ کالا را جبران‌ کرده‌ و هزینه‌ها را هم‌ بپردازد. البته‌ علاوه ‌بر پوشش های‌ مورد نظر‌، در بعضی از موارد زیان‌ و خسارات ‌وارد به ‌اشخاص ‌ثالث‌ هم‌ تحت‌ پوشش‌ این ‌بیمه‌نامه‌ها قرار می‌گیرد. حمل‌ و نقل‌ و جابه‌جایی‌ کالا ممکن‌ است‌ توسط وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ مختلف‌ مانند کشتی‌، هواپیما، کامیون‌ و قطار انجام‌ پذیرد. به‌ همین‌ دلیل بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ کالا را به‌ سه‌ بخش‌ عمده‌ و اساسی‌ تقسیم‌ می‌کنیم:‌

  • بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ دریایی
  • بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ زمینی
  • بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ هوایی

در بسیاری‌ از مواقع‌ اجازه‌ استفاده‌ از وسایل‌ مختلف‌ حمل‌ کالا در بیمه‌نامه‌ داده‌ می‌شود و در نتیجه‌ کالا با کشتی‌، کامیون‌ و قطار و احتمالا با هواپیما حمل‌ می‌شود و به‌ همین‌ دلیل‌ این‌ گونه‌ بیمه‌نامه‌ها مورد تقاضای‌ متصدیان‌ حمل‌ ونقل‌ است‌ که آزادی‌ عمل‌ بیشتری‌ را در اختیار آن‌‌‌ها قرار می‌دهد. بنابراین‌ چنانچه‌ کالا تمام‌ مسیر حمل‌ را با یک‌وسیله‌ نقلیه‌ طی‌ کند، بارنامه‌ مربوط به‌ آن‌ وسیله‌ حمل‌ صادر می‌شود و در نتیجه‌ بیمه‌نامه‌ هم‌ بر همان‌ اساس‌ صادر می‌گردد.

بیمه‌ باربری‌ دریایی‌

قرارداد بیمه‌ باربری‌ دریایی‌، قراردادی‌ است‌ که‌ براساس‌ آن‌ بیمه‌گر تعهد می‌کند که‌ خسارات‌ وارد به‌ کالای‌ موردبیمه‌ را که‌ در جریان‌ حمل‌ بر اثر حوادث‌ دریا حادث‌ شده‌ باشد باتوجه‌ به‌ شرایط و استثنائات‌ بیمه‌نامه‌ جبران‌ کند. باید به‌ این‌ واقعیت‌ توجه‌ کرد که‌ تعهد بیمه‌گر در جبران‌ خسارت‌ واردصرفاً مربوط به‌ مواردی‌ است‌ که‌ تلف‌ کالا و یا خسارت‌ ناشی‌ از خطرات دریا و یا حوادث‌ وسیله‌ نقلیه‌ باشد. در ایران‌ شرکت‌‌‌های‌ بیمه‌ به‌ طور معمول‌، بیمه‌نامه‌های‌ باربری‌ دریایی‌ خود را بر اساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌های‌ انستیتوی‌ بیمه‌گران‌ لندن‌ صادر می‌کنند، یعنی‌ این‌ که‌ صنعت ‌بیمه‌ کشور پذیرای‌ اصول‌ و مقررات‌ یکنواخت‌ بازارهای‌ بیمه‌ جهانی‌ شده ‌است‌ تا داد و ستد اتکایی‌ هم‌ در این‌ زمینه ‌تسهیل‌ شده‌ باشد.
نگاهی‌ به‌ حجم‌ واردات‌ و صادرات‌ کالا چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ گویای‌ فعالیت های‌ اقتصادی‌ کشور است‌ و اهمیت‌ استراتژیک‌ بیمه‌نامه‌ حمل‌ و نقل‌ دریایی‌، زمینی‌ و هوایی‌ را نشان‌ می‌دهد.

کالای‌ خریداری‌ شده‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ نحوه‌ خرید آن‌ به‌ وسیله‌ خریدار و یا فروشنده‌ بیمه‌ می‌شود. در بیمه‌نامه‌ باربری‌ دریایی‌، بیمه‌گر تعهدات‌ خود را در قبال‌ بیمه‌گذار به‌روشنی‌ در بیمه‌نامه‌ تصریح‌ و استثنائات‌ را مشخص‌ می‌کند. به‌ منظور ارائه‌ یک‌ تقسیم‌بندی‌ مفید و ساده‌، بیمه‌نامه‌های‌ باربری‌ را برحسب‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ و نوع‌ کالای‌ موردحمل‌ می‌توان‌ به‌ چهار گروه‌ اصلی‌ و اساسی‌ تقسیم‌ کرد که‌ به‌ اختصار به‌ شرح‌ آن‌‌‌ها می‌پردازیم‌. قبل‌ از ورود به‌ بحث ‌درباره‌ انواع‌ بیمه‌نامه‌های‌ باربری‌، لازم‌ است‌ این‌ مسئله‌ توضیح‌ داده‌ شود که‌ بیمه‌ بدنه‌ کشتی، خسارت‌ همگانی، هزینه‌های‌ نجات‌، عدم‌ تحویل‌ کالا و خطر جنگ در طبقه‌بندی‌ بیمه‌های‌ دریایی‌ قرار می‌گیرند.

بیمه‌نامه‌ از بین‌ رفتن‌ تمامی‌ کالا

بر اساس‌ شرایط این‌ بیمه‌نامه‌، بیمه‌گر زمانی‌ اقدام‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ بیمه‌گذار می‌کند که‌ تمامی‌ کالا و محموله‌ درجریان‌ حمل‌ و به‌ علت‌ یکی‌ از خطرات‌ دریا، از بین‌ رفته‌ و یا از حیز انتفاع‌ افتاده‌ باشد و به‌همین‌دلیل‌ اگر بخش‌ عمده‌کالا از بین‌ رفته‌ و صرفاً اندکی‌ از آن‌ باقی‌ بماند، بیمه‌گر تعهدی‌ در جبران‌ خسارت‌ کالا نخواهد داشت‌. این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ دارای‌ کاربرد زیادی‌ نیست‌ و فقط برای‌ بیمه‌کردن‌ کالاهای‌ مخصوصی‌ از قبیل‌ سیمان‌، نفت ‌و غلات‌ مورداستفاده‌ قرار می‌گرفت‌ و به‌ نام‌ بیمه‌ تشریفاتی‌ و در برهه‌ای‌ از زمان‌ به‌ نام‌ بیمه‌ گمرکی‌ شهرت‌ داشت‌، زیرا بر اساس‌ مصوبات‌ هیئت‌ وزیران‌، کالای‌ صادراتی‌ می‌بایست‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ قرار گیرد و چون‌ عرف‌ بر این ‌است‌ که‌ خریدار پوشش‌ بیمه‌ای‌ مورد نیاز خود را که‌ متناسب‌ با کالا است،‌ نزد بیمه‌گر کشور خود تهیه‌ کند این‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ صرفاً به‌ صورت‌ تشریفاتی‌ و جهت‌ ترخیص‌ کالا برای‌ عملیات‌ صادرات‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گرفت‌.

بیمه‌نامه‌ اف‌.پی‌.ا. F.P.A

در صورت‌ استفاده‌ بیمه‌گذار از هریک‌ از شرایط سه‌ گانه‌، پوشش‌ بیمه‌ای‌ محدود به‌ خطرهای‌مذکور در بیمه‌نامه‌ها نخواهد بود، بلکه‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار با توافق‌ قبلی‌ و یا درج‌ در شرایط خصوصی‌ بیمه‌نامه‌، قادرند که‌ تعهدات‌ خود را تعدیل‌ (کاهش‌، یا اضافه‌) کنند. مثلا در بیمه‌نامه‌های‌ دبلیو.ا (W.A)  می‌توان‌ خسارات ‌ناشی‌ از شکست‌، ریزش‌، چنگگ‌، نشت‌ را هم‌ اضافه‌ کرد و یا با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ فرانشیز خسارت‌ جزئی‌ را از بیمه‌نامه‌ حذف‌ کرد.

اصطلاح‌ اف‌.پی‌.ا. حروف‌ اختصاری‌ عبارت‌، Free From particular Average  است‌ به‌ این‌ معنا و مفهوم‌ که‌ بیمه‌گر خسارات‌ در تعهد خود را بدون‌ پرداخت‌ خسارت‌ خصوصی‌ و یا خاص‌ می‌پردازد. دراین‌ نوع‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌، تعهدات‌ بیمه‌گر از زمان‌ خروج‌ کالا از انبار و یا اسکله‌ محل‌ بارگیری‌ کالا که‌ در بیمه‌نامه‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ آغاز می‌شود و تا زمان‌ تخلیه‌ کالا در بندر مقصد و یا انبار بیمه‌گذار ادامه‌خواهد داشت‌. در این‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌، بیمه‌گر متعهد پرداخت‌ خسارات‌ خصوصی‌ (خسارت‌ جزء) نیست‌ مگر این‌ که‌ این‌ گونه‌ خسارات‌ ناشی‌ از حادثه‌ وسیله‌ نقلیه‌، یعنی‌ آتش‌ گرفتن‌، غرق‌شدن‌، تصادم‌ ویا به‌ گل‌ نشستن‌ شناور باشد.

خساراتی‌ که‌ در بیمه‌نامه‌ اف‌.پی‌.ا. مورد تعهد بیمه‌گر است‌

در این‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌، بیمه‌گر متعهد پرداخت‌ خساراتی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌.از بین‌ رفتن‌ کلی‌ کالای‌ مورد بیمه‌ (واقعی‌ و فرضی‌) به‌ طوری‌ که‌ بیمه‌گذار از دریافت‌ کالای‌ خودمحروم‌ بماند، که‌ این‌ خسارت‌ می‌تواند ناشی‌ از حادثه‌ وسیله‌ نقلیه‌ و یا شناور باشد. از بین‌ رفتن‌ و تلف‌ بخش‌ معینی‌ از کالا، در صورتی‌ که‌ مورد بیمه‌ از چندین‌ قسمت‌ مختلف‌ ترکیب‌شده‌ باشد و تمامی‌ یک‌ بخش‌ و یا قسمتی‌ از آن‌ از بین‌ برود، بدون‌ درنظر گرفتن‌ این‌ که‌ برای‌ آن‌ قسمت‌خسارت‌ دیده‌ سرمایه‌ بیمه‌ای‌ معین‌ منظور شده‌ و یا نشده‌ باشد.
از بین‌ رفتن‌ یک‌ صندوق‌، پالت‌ و یا نگله‌ در طول‌ زمان‌ بارگیری‌، تخلیه‌ و یا انتقال‌ محموله‌ ازشناوری‌ به‌ شناور(۱۶) دیگر.پ رداخت‌ خسارات‌ مستقیم‌ ایجاد شده‌ ناشی‌ از زیان‌ همگانی‌ (تفدیه‌ زیان‌همگانی‌)پرداخت‌ تعهدات‌ ایجاد شده‌ ناشی‌ از زیان‌ همگانی‌.

کلیه‌ هزینه‌های‌ مربوط به‌ نجات‌ کالا هزینه‌های‌ خاص‌، چنانچه‌ پرداخت‌ این‌ هزینه‌ها به‌ موجب‌ بیمه‌نامه‌ قابل‌ پرداخت‌ بوده‌ و در تعهدبیمه‌گر باشد.پرداخت‌ هزینه‌هایی‌ که‌ برای‌ جلوگیری‌ از خسارت‌ و یا توسعه‌ خسارت‌ انجام‌ می‌شود. کلیه‌ خسارات‌ ناشی‌ از زیان‌ اختصاصی‌ به‌ علت‌ غرق‌، آتش‌سوزی‌، به‌گل‌نشستن‌، انفجار، تصادم‌شناور با اسکله‌، صخره‌، قطعات‌ شناور یخ‌ و یا تخلیه‌ اضطراری‌ کالا که‌ در نتیجه‌ یکی‌ از خطرات‌ مذکوردر این‌ بند و در بندر پناه‌(۱۷) (بندر بین‌ راه‌) انجام‌ شده‌ باشد.

خسارات‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر در بیمه‌نامه‌; شرایط اف‌.پی‌.ا.

دربیمه‌نامه‌ اف‌.پی‌.ا. خسارات‌زیر خارج‌از تعهد بیمه‌گراست‌ و استثنأ شده‌است‌.

  • خسارات‌ جزئی‌ (زیان‌ اختصاصی‌) به‌ جز مواردی‌ که‌ در بالا ذکر شد.
  • کسر و یا عدم‌ تحویل‌ بخشی‌ از یک‌ پالت‌، صندوق‌، بسته‌ یا نگله‌. خسارات‌ ناشی‌ از تأخیر در تحویل‌ کالای‌ مورد بیمه‌، هرچند تأخیر به‌ علت‌ یکی‌ از خطرات‌ موردتعهد بیمه‌گر صورت‌ گرفته‌ باشد.
  • عیب‌ ذاتی‌ کالای‌ موردبیمه‌، مانند کسر وزن‌ درحد متعارف‌ که‌ ارتباط با حادثه‌ ندارد.خسارات‌ عادی‌ و متعارف‌ ناشی‌ از ریزش‌ عادی‌، نشت‌ و سرخالی‌ شدن‌ مایعات‌
  • خسارات‌ ناشی‌ از عمل‌ جانوران‌ موذی‌ از قبیل‌ موش‌، حشرات‌ و مانند آن‌ خسارات‌ ناشی‌ از آب‌ شیرین‌ خساراتی‌ که‌کالا.خساراتی‌ که‌ مستقیماً براثر جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و اغتشاشات‌ داخلی‌ به‌وجود آمده‌ باشد.

 

 

برچسب ها:
پیام بگذارید