بیمه ورزشی و مدارک لازم برای پرداخت غرامت فوت و نقص عضو

بیمه ورزشی

مدارک برای پرداخت غرامت نقص عضو بیمه ورزشی

 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • اصل فرم گزارش حادثه ورزشی که پزشک معالج، هیئت ورزشی مربوطه و هیأت پزشکی ورزشی آن را تکمیل و مهر کرده باشند
 • کپی مدارک درمانی و بیمارستانی
 • گواهی پزشک معالج مبنی بر شرح دقیق ضایعه
 • گواهی پزشکی قانونی مبنی بر نقص عضو دائم و یا ذکر درصد نقص عضو

مدارک برای پرداخت غرامت فوت بیمه ورزشی

 • کپی کارت بیمه ورزشی
 • اصل فرم گزارش حادثه ورزشی تکمیل و مهرشده
 • گواهی پزشکی قانونی از علت فوت یا گزارش کالبد شکافی
 • گواهی حصر وراثت
 • گزارش مراجع انتظامی (تأیید فوت در مکان ورزشی)
 • حکم مأموریت، در صورتی که بیمه شده در سفر ورزشی بوده باشد

مدارکی که باید برای دریافت خسارت هزینه‌های پزشکی به همراه داشته باشید

 1. صورتحساب بیمارستان که مهر امور مالی یا واحد ترخیص بیمارستان را داشته باشد و ریز هزینه‌های درمانی در آن درج شده باشد.
 2. اگر بیمه شده مدتی را در بیمارستان بستری شده و تحت مراقبت بوده، باید کپی برابرشده با اصل برگه‌ای را که در آن شرح معاینات پزشکی آمده، ارائه کند. اگر عمل جراحی هم انجام شده، باید کپی برابر اصل برگه شرح عمل هم ارائه شود.
 3. اگر نیاز به بستری نبوده، گزارش کتبی پزشک که علت آسیب در آن درج شده و عملیات درمانی که روی ورزشکار انجام گرفته، همراه با فرم گزارش حادثه ورزشی باید ارائه شود.
 4. اگر بیمه شده از خدمات دندان پزشکی استفاده کرده، باید پرونده دندان پزشکی خود را ارائه کند.
 5. برای دریافت هزینه سی تی اسکن، ام آر آی، آرتروگرافی، فیزیوتراپی و… نسخه پزشک باید ارائه شود.
 6. کپی کارت بیمه ورزشی
 7. اصل فرم گزارش حادثه ورزشی که به طور کامل تکمیل شده و توسط پزشک، هیأت پزشکی و هیأت ورزشی مهر شده باشد.

میزان و پرداخت هزینه‌های بیمه ورزشکاران

پرداخت هزینه درمان به افرادی که مشمول حداقل تعهدات می­گردند حداکثر تا ۲ برابر تعرفه دولتی و به افرادی که مشمول حداکثر تعهدات می گردند حداکثر تا ۵ برابر تعرفه دولتی، چنانچه مصدومی از بیمه‌ای غیر از بیمه ورزشی به عنوان بیمه اصلی استفاده نماید با ارائه گواهی مبنی بر پرداخت هزینه ها توسط بیمه اولیه، بیمه ورزشی به عنوان بیمه مکمل محاسبه شده و مبلغ مازادی که در تعهد بیمه اولیه نباشد تا سقف تعهدات فدراسیون قابل پرداخت است. سقف تعهدات بیمه ورزشی در سال ۹۷ به شرح زیر بوده است:

 • پرداخت هزینه های درمان تا سقف ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان.
 • پرداخت هزینه های جراحی تا سقف ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان.
 • پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم به میزان ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان.

 

منبع: سایت فدراسیون پزشکی ورزشی

برچسب ها:
پیام بگذارید