بیمه انحصاری یا بیمه وابسته Captive Insurance

بیمه انحصاری

یک «شرکت بیمه وابسته» یا «شرکت بیمه انحصاری» یا «شرکت بیمه کپتیو» به شرکت بیمه‌‌‌ای گفته می‌‌‌شود که کاملاً در تملک و در کنترل بیمه‌‌شدگان است. هدف اصلی یک شرکت بیمه انحصاری، بیمه کردن ریسک مالکان خودش است و بیمه‌‌‌گران این شرکت از سود مشروط قراردادهای بیمه بهره‌‌مند می‌‌‌شوند. شرکت‌‌‌های بیمه انحصاری، شرکت‌‌‌هایی هستند که معمولا موسسات بزرگ تاسیس می‌‌‌کنند و تامین مالی ریسک‌‌‌های مربوط به موسسه مادر را به عهده می‌‌‌گیرند.

بیمه انحصاری چه فرقی با بیمه متقابل دارد؟

این نکته‌‌‌ها دلیل اصلی تمایز شرکت بیمه وابسته یا انحصاری از یک شرکت بیمه متقابل یا تعاونی نیست. یک شرکت بیمه متقابل از لحاظ فنی متعلق به صاحبان بیمه است؛ اما لزوما هیچ یک از بیمه‌‌‌گذاران، شرکت را به طور مستقیم کنترل نمی‌‌‌کند. از بیمه‌‌‌گذاران ممکن است خواسته شود تا دربارۀ موضوعاتی که نیاز به اقدام و نظر آن‌‌‌ها دارد، رأی دهد؛ به این معنا که به هر بیمه‌‌‌گذاریک وکالتنامه ارائه می‌‌‌شود و هیئت مدیره شرکت راجع به چگونگی استفاده از هر رأی به مشورت می‌‌‌نشیند. به محض این‌‌‌که قرارداد بیمه مورد نظر متوقف شود، وضعیت مالکیت بیمه‌‌‌گذار دارنده بیمه‌‌‌نامه نیز متوقف می‌‌‌شود. بیمه‌‌‌گذار هیچ دارایی را در شرکت بیمه سرمایه‌‌‌گذاری نمی‌‌‌کند و به طور جدی در اداره آن مشارکتی ندارد. بیمه انحصاری یا بیمه وابسته را بیمه‌‌‌گرانی انتخاب و استفاده می‌‌‌کنند که می‌‌‌خواهند:

  • با ایجاد شرکت بیمه خودشان، سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهند.
  • در خارج از بازار تجاری بیمه کار کنند.
  • به اهداف تأمین مالی ریسک خود دست یابند.

بررسی این سه ویژگی اساسی بیمه انحصاری / بیمه وابسته به روشن‌شدن ماهیت یک شرکت بیمه انحصاری کمک خواهد کرد.

بیمه‌‌شدگان سرمایه خودشان را در معرض ریسک می‌‌‌گذارند

هر بیمه‌‌شده‌‌‌ای که بیمه انحصاری را خریداری می‌‌‌کند باید تمایل و توانایی سرمایه‌‌‌گذاری منابع مالی خود را داشته باشد. بیمه‌‌شده در یک شرکت بیمه انحصاری نه تنها درباره شرکت، حق مالکیت دارد و می‌‌‌تواند در کنترل آن شراکت داشته باشد، بلکه در سود آن نیز شریک است. از نظر تئوری و قانونی، یک بیمه‌‌‌گذار در یک شرکت بیمه متقابل، در سود سهام شرکت دارای حق است. اما در عمل، شرکت‌‌‌های بیمه متقابل، عموماً سود سهام خود را اندوخته می‌‌‌کنند به جای این‌‌‌که آن را میان صاحبان حق، توزیع کنند.

کار در خارج از بازار تجاری بیمه

بیمه‌‌شدگان در یک شرکت بیمه انحصاری، با کار در خارج از بازار تجاری و سنتی و روتین بیمه، انتخاب می‌‌‌کنند که سرمایه خود را در معرض ریسک بگذارند. محیط نظارتی بیمه سنتی تلاش می‌‌‌کند تا از بیمه‌‌شده در برابر بیمه‌‌‌گر «محافظت کند». مقررات برای اجرا بسیار پرهزینه‌اند، مانیتورینگ هزینه دارد و گاهی اوقات نیز شکست می‌‌‌خورد. فشار اصلی آن‌‌‌ها محدود کردن کارهایی است که یک بیمه‌‌‌گذار می‌‌‌تواند انجام دهد و چگونگی امکان انجام آن کار است.

بیمه‌‌‌گران انحصاری اغلب نسبت به سرمایه‌‌‌گذاران تجاری به طور قابل توجهی سرمایه کمتری دارند و هیچ‌گونه حمایتی از بیمه‌‌شدگان در برابر صندوق‌‌‌های ضمانت دولتی ندارند. اما افرادی که از بیمه انحصاری استفاده می‌‌‌کنند، به جای پرداخت هزینه برای استفاده از سرمایه بیمه‌‌‌گران تجاری، حق مشارکت در خطرات و پاداش‌‌‌های مرتبط با استفاده از سرمایه ریسک خود را در اختیار دارند. آن‌‌‌ها این انتخاب را باور دارند که بیمه انحصاری چیزی برتر از بیمه تجاری است و بیمه تجاری همیشه در دسترس نیست. از آن‌جا که آن‌‌‌ها بیمه‌‌‌گذاران تجاری سنتی نیستند، بیمه‌‌‌های انحصاری بخشی از «بازار جایگزین» یا «بازار انتقال ریسک جایگزین (ART)» در نظر گرفته می‌‌‌شوند.

دستیابی به اهداف مالی ریسک

اگر محصولاتی که توسط بیمه‌‌‌گذاران ارائه می‌‌‌شود، نیازهای تأمین مالی ریسک یک بیمه‌‌شده را برآورده نکند، بهترین گزینه ممکن است تشکیل یک بیمه‌‌‌گر انحصاری یا وابسته باشد. مهم‌‌ترین دلایلی که سازمان‌‌‌ها مایل به کنترل بهتر برنامه‌‌‌های مدیریت ریسک خود هستند، قیمت‌گذاری بیش‌ازحد، ظرفیت محدود، پوشش عدم دسترسی در بازار بیمه «سنتی» یا تمایل به مکانیسم تأمین هزینه ریسک باصرفه‌‌‌تر است. دلایل دیگر استفاده از بیمه انحصاری یا وابسته، شامل موارد زیر است:

  • پوشش گسترده‌‌تر
  • ثبات در قیمت‌گذاری و در دسترس بودن
  • جریان نقدی بهبود یافته
  • کنترل بیشتر بر برنامه

پوشش گسترده تر

بسیاری از بیمه‌‌‌های انحصاری به این دلیل تاسیس می‌‌‌شوند که بیمه در بازار تجاری بسیار گران است، با نیازهای بیمه‌‌شده به شکلی ضعیف مطابقت می‌‌‌یابد یا این‌‌‌که اصلاً در دسترس نیست. یک بیمه‌‌‌گر انحصاری یا وابسته می‌‌‌تواند با موفقیت پوشش خطرات دشوار متناسب با نیازهای دقیق بیمه‌‌شده‌‌‌ها را فراهم کند، مادامی که در همه مراحل صدور بیمه‌‌‌نامه نظارت و فعالیت داشته باشد.

برچسب ها:
پیام بگذارید