معرفی IFSB و استانداردهای وضع‌شده این نهاد

IFSB

IFSB چه نهادی است؟

نهاد IFSB متشکل از بانک‌های مرکزی، بانک‌های زیرمجموعه و سازمان‌های بورس از سراسر دنیا است. این مجموعه‌ها در IFSB عضویت دارند و در آنجا دستورالعمل‌ها، ضوابط و استانداردها را تنظیم می‌کنند و نهایتا پس از بررسی در کمیته‌های تحت نظارت این نهاد، به تصویب می‌رسانند. هدف اصلی این نهاد توسعه استانداردهای لازم در سطح بانکی و بازارهای مالی برای تطبیق آن با شریعت اسلامی است. هیئت خدمات مالی اسلامی، موضوعاتی همچون سرمایه، روش‌ها، ساختارها، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و مسائل مختلف را با رویکرد اسلامی مطرح می‌کند. این که چطور بانک‌ها و نهادهای مالی را مقاوم‌تر و فرآیندهای آن‌ها را مطابق رویکردهای اسلامی سازند، تارگت اصلی نهاد IFSB است.

نهاد IFSB چطور تشکیل شده است؟

هسته اولیه تشکیل IFSB بانک‌های مرکزی بودند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از بنیانگذاران اصلی این نهاد بوده است. استانداردها، ضوابط و مقررات را عمدتا بانک‌های مرکزی و سازمان‌های بورس و بیمه‌های مرکزی وضع می‌کنند. این استانداردهایی که تعریف می‌شود، در اختیار نهادهای ناظر قرار می‌گیرد تا بتوانند از آن در فعالیت‌های عملیاتی خود استفاده کنند.

استانداردها و ضوابطی را که نهاد IFSB وضع می‌کند، برای سازمان‌های بورس و بانک‌های مرکزی در کشور عضو الزامی نیست و یک حالت مشورتی و راهنما دارد؛ به عبارت دیگر، این‌ها صرفا مجموعه‌ای از راهنمایی‌هایی است که وضع و ارائه می‌شود تا هر کشور متناسب با مقررات و ضوابطی که دارد از آن در وضع مقررات خود استفاده کند.

خروجی‌ها و دستاوردهای IFSB

خروجی‌ها و دستاوردهای هیئت خدمات مالی اسلامی تاکنون، ایجاد استانداردهای مختلفی در این هیئت از جمله استانداردهای مربوط به کفایت سرمایه، بحث مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی با رویکرد اسلامی و الزامات افشای اطلاعات در بازارهای مالی اسلامی بوده است. اگر مثلا  IFSB صکوکی را منتشر می‌کند، اینکه الزامات افشای اطلاعات این صکوک در چه حد باید باشد و تا چه حد باید این اطلاعات در اختیار سرمایه گذار باشد و اینکه تا چه حد باید به ریسک‌ها اشاره شود، یا مثلا مقررات‌گذاری در حوزه اسلامی فاینانس چگونه باید باشد و استانداردهای کفایت سرمایه و همچنین خدمات‌دهی در نهادهای مالی اسلامی به چه ترتیب باید باشد، همه در حوزه اختیارات و عملکردهای این نهاد خواهد بود (منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، پورتال پژوهشکده پولی و بانکی).

استانداردهای هیئت خدمات مالی (منبع: پژوهشکده پولی و بانکی؛ علی دیواندری)

 

شماره استاندارد عنوان استاندارد تاریخ انتشار
IFSB-1 اصول راهنمای مدیریت ریسک موسسات مالی اسلامی دسامبر ۲۰۰۵
IFSB-2 استانداردهای کفایت سرمایه برای موسسات مالی اسلامی (به جز نهادهای بیمه) دسامبر ۲۰۰۵
IFSB-3 اصول راهنمای حاکمیت شرکتی برای موسسات مالی اسلامی (به استثنای نهادهای بیمه ای و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی) دسامبر ۲۰۰۶
IFSB-4 افشای اطلاعات جهت بهبود شفافیت و نظم بازار برای موسسات مالی اسلامی (به استثنای نهادهای بیمه اسلامی تکافل و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی) دسامبر ۲۰۰۷
IFSB-5 اصول راهنمای مربوط به مولفه‌های کلیدی در فرایند بررسی نظارتی موسسات مالی اسلامی (به استثنای نهادهای بیمه اسلامی (تکافل) و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی) دسامبر ۲۰۰۷
IFSB-6 اصول راهنمای اداره سرمایه‌گذاری‌های جمعی اسلامی دسامبر ۲۰۰۸
IFSB-7 الزامات کفایت سرمایه صکوک، تبدیل به اوراق‌سازی و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ژانویه ۲۰۰۹
IFSB-8 اصول راهنمای حاکمیت شرکتی و اداره موسسات بیمه اسلامی (تکافل) دسامبر ۲۰۰۹
IFSB-9 اصول راهنمای مدیریت کسب‌وکار برای موسسات مالی اسلامی دسامبر ۲۰۰۹
IFSB-10 اصول راهنمای سیستم‌های نظارت شرعی برای موسسات مالی اسلامی دسامبر ۲۰۰۹
IFSB-11 الزامات توانایی پرداخت برای تکافل دسامبر ۲۰۱۰
IFSB-12 اصول راهنمای مدیریت ریسک نقدینگی موسسات مالی اسلامی (به استثنای بیمه اسلامی تکافل و الگوهای سرمایه‌گذاری جمعی اسلامی) دسامبر ۲۰۱۲
IFSB-13 اصول راهنمای آزمون تنش برای موسسات مالی اسلامی (به استثنای نهادهای بیمه اسلامی (تکافل) و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی) دسامبر ۲۰۱۲
IFSB-14 استاندارد مدیریت ریسک برای موسسات بیمه اسلامی (تکافل) دسامبر ۲۰۱۳
IFSB-15 استاندارد کفایت سرمایه تجدیدنظرشده برای موسسات مالی اسلامی (به استثنای نهادهای بیمه اسلامی (تکافل) و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی) دسامبر ۲۰۱۵
IFSB-16 دستورالعمل تجدید نظر شده مربوط به مولفه‌های کلیدی در فرایند بررسی نظارتی موسسات مالی اسلامی (به استثنای نهادهای بیمه اسلامی (تکافل) و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی) مارس ۲۰۱۴
IFSB-17 اصول اساسی قانون‌گذاری مالی اسلامی (بخش بانکداری) آوریل ۲۰۱۵

 

منابع:

  • توحیدی، محمد؛ مروری بر استانداردهای مالی هیئت خدمات مالی اسلامی IFSB، سازمان بورس و اوراق بهادار، آبان، ۱۳۹۴
  • رشیدی، رامین؛ مروری بر تکافل؛ تازه‌های جهان بیمه، شماره ۱۶۴ { Swiss Re, September 2011, ‘Islamic
  • Insurance Revisited’, viewed 10 October 2011 http://media.swissre.com{
  • دیواندری، علی؛ سنجش و پایش میزان انطباق فعالیت بانک‌ها با موازین شرعی، پژوهشکده پولی و بانکی، دی ماه، ۱۳۹۴
برچسب ها:
پیام بگذارید