بیمه تروریسم ؛ جدیدترین خدمت صنعت بیمه در جهان

بیمه تروریسم

بیمه تروریسم چیست؟

یک نوع بیمه تروریسم وجود دارد که تروریسم تجاری نامیده می شود و اموال آسیب دیده یا نابود شده در حملات تروریستی را پوشش می دهد؛ از جمله ساختمان ها، تجهیزات، مبلمان و اسباب و اثاثیه موجود. همچنین می تواند زیان های ناشی از وقفه در کسب و کار را که به واسطه حمله تروریستی به وجود آمده، پوشش دهد. بیمه تروریسم همچنین می تواند ادعاهای مسئولیت کسب و کار شما در ارتباط با یک حمله تروریستی را نیز پوشش دهد.

چه پوشش هایی در پالیسی (خط مشی) بیمه تروریسم نمی گنجد؟

بسته به وضعیت و شرایط شما، پالیسی بیمه تروریسم ممکن است پوشش هایی را حذف یا اضافه کند. حملات هسته ای، بیولوژیک، شیمیایی و رادیولوژیک (NBCR) نیز در پوشش بیمه تروریسم تجاری قرار نمی گیرند؛ به جز در بخش های جبران خسارت بیمه عمر و زندگی، بیمه سلامت و بهداشت و بیمه کارگران.

ریسک حملات سایبری نیز نوعی تهدید تروریستی در حال ظهور است. ممکن است آسیب ها و صدمات به اموال یا آسیب های جانی کارکنان، به دلیل حملات سایبری رخ دهد؛ مانند حمله ای که باعث خرابی دستگاه ها و تجهیزات می شود. از سوی دیگر، بیشتر حملات کامپیوتری خشونت آمیز نیستند و آسیب فیزیکی ایجاد نمی کنند. به طور کلی، بیمه تروریسم پوشش حملات سایبری را در بر ندارد و اگر شرکت کوچکی در برابر این خطر نگرانی دارد، باید به صورت جداگانه به فکر خرید بیمه مسئولیت سایبری باشد.

بیمه تروریسم چه عملکردی دارد؟

اگر اداره خزانه داری ایالات متحده رسما یک رویداد را به عنوان یک اقدام تروریستی تأیید کند، هزینه ها و خسارت ها تنها طبق قوانین بیمه تروریسم جبران می شوند. این امر مستلزم آن است که عمل تروریستی، خشونت آمیز باشد و توسط فرد یا افرادی به صورت عمدی صورت گرفته باشد، به طوری که با آن عمل، به غیرنظامیان یا دولت ایالات متحده اعمال زور و فشار شده باشد. در صورتی که طی حمله تروریستی آسیب های مالی در مجموع از ۵ میلیون دلار تجاوز نکند، آن اقدام به عنوان یک عمل تروریستی تأیید نمی شود. همچنین در بیمه تروریسم، اعمالی به عنوان عمل تروریستی شناخته می شوند که باعث ایجاد حداقل ۱۰۰ میلیون دلار خسارت و آسیب شوند. این تعریف برای اقدام تروریستی به صورتی تنظیم و تایید شده است که اقدامات داخلی و خارجی تروریسم را پوشش دهد.

فاکتور هایی که توجه به خرید بیمه تروریسم را تقویت می کنند

حدود ۶۰ درصد از کسب و کارهای آمریکا بیمه تروریسم دارند. فاکتورهایی که کمک می کند ضرورت پوشش بیمه تروریسم را مشخص می کنند این ها هستند:

  • مکان و موقعیت جغرافیایی کسب و کار – مناطق روستایی یا مسکونی کمتر امکان دارد که مورد حمله تروریستی قرار گیرند. به همان اندازه، فرودگاه ها، ایستگاه های قطار و مترو بیشترین ریسک حمله تروریستی را دارند.
  • هزینه و بها – رنج قیمت پوشش های بیمه تروریسم از ۱۹ دلار تا ۴۹ دلار، در ازای هر یک میلیون ارزش مورد بیمه است. رقم ها در هر شرکت بین این دو مقدار متغیر است. این هزینه معمولا ۳ تا ۵ درصد از هزینه های بیمه اموال شرکت را شامل می شود.
  • نوع کسب و کار – بعضی از صنایع مانند بخش انرژی، ریسک بیشتری برای اهداف تروریستی دارند. اگر کسب و کار شما بخشی از یک صنعت پر ریسک باشد، بهتر است بیمه تروریسم را در نظر داشته باشید.

معیار سنجش ریسک تروریسم

مرکز تحقیق و توسعه ایالات متحده آمریکا (RAND) یکی از موسسات غیرانتفاعی در سیاست جهانی آمریکا است که در سال ۱۹۴۸ و برای ارائه تحقیقات و تجزیه و تحلیل به نیروهای مسلح ایالات متحده پایه گذاری شد. این مرکز، تحلیل های عینی و راه حل های اثربخشی را ارائه می کند که می تواند منجر به حل و فصل چالش های پیش روی عموم و بخش های تخصصی در سراسر دنیا شود. RAND برای اندازه گیری ریسک تروریسم، بر سه مفهوم تاکید می شود:

  1. تهدید
  2. آسیب پذیری
  3. پیامد

تهدیدها:

تعریف: افرادی یا سازمان ها وقتی قصد و توانایی برای اعمال خسارت به یک هدف را دارند، تهدید تروریستی را نشان می دهند. توجه داشته باشید که نه قصد بدون توانایی و نه توانایی بدون قصد، هیچکدام تهدید محسوب نمی شود. تهدید تنها زمانی وجود دارد که هر دو آیتم (توانایی و قصد) در کنار یکدیگر در یک فرد یا سازمان ظاهر شوند. وقتی که دامنه تهدید به لحاظ مجموعه ای از اهداف مشخص تعریف می شود، مجموعه ای از احتمالات درباره انواع حمله و دوره زمانی خاص می تواند مورد استفاده قرار گیرد به عنوان معیاری برای سنجش این احتمال که یک حمله رخ خواهد داد. بنابراین، ما معیار تهدید را به شرح زیر تعریف می کنیم:

معیار (تهدید): احتمال اینکه یک هدف خاص در یک زمان خاص یا دوره مشخص، مورد حمله قرار گیرد، یا:

(حمله آشکار) P   = تهدید

آسیب پذیری ها:

تعریف: تظاهر و آشکار شدن وضعیت ذاتی یک سیستم (مثلا فیزیکی، فنی، سازمانی، فرهنگی) است که در صورت حمله توسط یک دشمن ممکن است منتج به ویرانی شود.

معیار (آسیب پذیری): آن مقدار احتمال اینکه خسارت و ویرانی (خسارت و ویرانی ممکن است شامل تلفات، جراحات، آسیب مالی و یا عواقب دیگر باشد) آشکار شود، با توجه به نوع خاص یک حمله، در یک زمان مشخص، بر اساس یک هدف مشخص اتفاق می افتد، یا:

(حمله آشکار | حمله ای که منتج به ویرانی می شود) P  = آسیب پذیری

پیامدها:

تعریف: ما «پیامد» را بزرگی و نوع خسارتی که در نتیجه حملات تروریستی موفقیت آمیز به وجود می آیند، تعریف می کنیم. برای تعریف معیاری برای اندازه گیری پیامد، باز هم «خاص شدن» مورد نیاز است. در این مورد، دو آیتم بسیار مهم باید مورد ملاحظه قرار گیرد: ۱٫ اینکه «پیامدها» چطور اندازه گیری می شوند؛ و ۲٫ اینکه «عدم اطمینان» چطور تعریف می شود. بنابراین اینطور تعریف می کنیم:

معیار (پیامد): اندازه پیش بینی شده ویرانی یا خسارت (به عنوان مثال، مرگ و میرها، جراحات یا خسارت های مالی)، با توجه به نوع حمله خاص، در یک زمان خاص، که موجب آسیب رساندن به یک هدف خاص می شود یا:

(حمله آشکار که منتج به ویرانی می شود| ویرانی) E  = پیامد

ریسک به عنوان عاملی برای تهدید و آسیب پذیری و پیامد

تعریف: ریسک به معنای پیامدهای پیش بینی شده در مدت زمانی مشخصی است که اهداف تعریف شده ای را تهدید می کند و نتیجه مجموعه ای از تهدیدها است. برای یک تهدید مشخص، هدف و نوع پیامد، ریسک می تواند به واسطه رابطه زیر اندازه گیری شود:

معیار (ریسک تروریسم): پیامد پیش بینی شده ای از یک تهدید موجود که برای آن، یک هدف تعریف شده، روش حمله و نوع خسارت و خرابی می تواند بیان شود:

(حمله آشکار) P = R (ریسک)

(حمله آشکار | حمله ای که منتج به ویرانی می شود)*P

(حمله آشکار که منتج به ویرانی می شود| ویرانی)*E

پیامد * آسیب پذیری * تهدید =

برچسب ها:
پیام بگذارید