نمونه های انتقالات مالی غیر بیمه ای

انتقالات مالی غیر بیمه ای

ضمانت نامه ها

ضمانت نامه ها قراردادهایی سه جانبه هستند بین ۱ – متعهد اول پرداخت دین که وام قرضه را می گیرد و حق بیمه را می پردازد (مضمون عنه)؛ ۲- بستانکار که ذی نفع قرضه است (مضمون له) و ۳- شرکت ضامن، که معمولاً یک شرکت بیمه است و تعهد بدهکار به بستانکار را تضمین می کند. تحت شرایط ضمانت نامه ها، خسارتی را که بستانکار تحمل می کند، ممکن است بدهکار به صورت عمد یا غیرعمد ایجاد کرده باشد. در عمل، هیچ وضعیت خسارتی مورد انتظار نیست، وگرنه شرکت بیمه بدهی را تضمین نخواهد کرد. حق بیمه فقط هزینه های تحقیقاتی ضامن، هزینه های مبادلاتی و حاشیه سود شرکت را می پوشاند. اگر زیانی روی دهد، شرکت ضامن می تواند به بدهکار برای بازیافت خسارت دریافتی مراجعه کند. ضمانت نامه قرارداد بیمه محسوب نمی شود.

قراردادهای فروش، عرضه و خدمات

قراردادهایی که به نحوی با توزیع کالا و خدمات مرتبط اند نیز زمینه انتقال ریسک را فراهم می کنند. تولید کنندگان و توزیع کنندگان اغلب به مصرف کنندگان ضمانت هایی در مقابل نقص و عیب محصولات خود ارائه می کنند. ضمانت نامه هایی که فروشندگان و کارخانه داران درباره نحوه کار اتومبیل (نو یا مستعمل) یا قراردادهای خدمات پس از فروش کامپیوتر، تلوزیون، لوازم خانگی و غیره ارائه می کنند، مثال هایی از این قبیل اند.

اجاره کردن

هنگامی که بنگاهی موضوع استفاده از تجهیزات و امکاناتی را برای خودش در قرارداد می گنجاند، در آن صورت قرارداد معمولا ارائه کننده تجهیزات و امکانات را مقید می کند که مسئولیت هرگونه خسارت وارده به اموال یا نابودی آن را به عهده بگیرد. انتقال ریسک در بر گیرنده مسئولیت بدون توجه به علت خسارت و همچنین در بر گیرنده مسئولیت قانونی تمام تعهدات قانونی ناشی از استفاده از تجهیزات و امکانات است. در حالتی که انتقال مسئولیت با در نظر گرفتن خسارت وارده به اموال یا نابودی آن صورت می گیرد، انتقال ریسک ممکن است مشروط به وضعیتی باشد که موجب مسئولیت می شود.

خطرزدایی

خطرزدایی بر اساس این فرض بنا شده است که در بازارهای کارآمد پولی و مالی ارزش نقدی فعلی و قیمت آتی در یک جهت حرکت خواهند کرد. هر گونه نفع یا زیان که در وضعیت نقدی امروز به دلیل وضعیت پیش بینی نشده ایجاد شود، با نفع یا زیان برابری که ناشی از وضعیت آتی است، جبران خواهد شد. اگر قیمت کالایی (یا واحد پولی) امروز سقوط کند، زیانی در وضعیت نقدی وجود خواهد داشت که به وسیله سودی معادل با آن در آینده (کوتاه مدت یا بلند مدت) جبران می شود. خطرزدایی به صورت قراردادهای سلف یا آتی یکی از ابزارهای مفید و از نظر جهانی علمی است که در شکل های مختلف تجاری انجام می شود. کاربرد جالب دیگرخطر زدایی، خرید و فروش در بازار سهام است.

اهرم مالی

مسئولیت محدود در شکل شرکتی سازمان را می توان نوعی از انتقال ریسک در نظر گرفت. زیان های مازاد بر ارزش دارایی ها را بیشتر بستانکاران تحمل می کنند تا صاحبان دارایی. مسئله ساختار سرمایه احتمالا یکی از موضوعاتی است که در کل امور مالی درباره آن بیشترین بحث و مطالعه شده است. اگر بنگاه به شدت در فشار مالی قرار گیرد، مسئولیت محدود سهامداران به این معنا است که صاحبان اوراق قرضه منتشره شرکت باید بیشترین ریسک را تحمل کنند، در حالی که سهامداران بیشترین بازده بالقوه را کسب می کنند.

بر اساس مدل قیمت گذاری بلک – شولز این انتخاب در شرایط متغیری که جریان های نقدی شرکت رو به افزایش است، ارزشمندتر می شود.نتیجه این که ثروت از جیب دارندگان اوراق قرضه به جیب سهامداران منتقل می شود، زیرا ریسک نکول افزایش یافته اما بابت جبران ریسک اضافه شده، چیزی نصیب دارندگان اوراق قرضه نشده است. در شرایط مساوی، سهامداران انگیزه بیشتری دارند تا در فعالیت های ریسک افزا (پروژه هایی با ریسک بالاتر) که بازده بالقوه بالایی دارند درگیر شوند.

 

 

برچسب ها:
پیام بگذارید