پرداخت حق بیمه شهروندان استرالیا با فناوری بلاکچین

پرداخت حق بیمه استرالیا بلاکچین

سازمان علوم فدرال استرالیا در حال بررسی یکی از چهار بانک بازرگانی در این کشور به منظور آزمایش کاربرد بلاکچین  با هدف ساده کردن پرداخت بیمه برای شهروندان ناتوان جسمی است. بانک مشترک المنافع استرالیا (CommBank) و سازمان مشترک المنافع پژوهش های علمی و صنعتی (CSIRO)  اعلام کرده اند که در حال بررسی اثبات این مفهوم به عنوان بخشی از طرح بلاکچین با عنوان «پول را هوشمند سازیم» هستند.

بلاکچین رمزگذاری شده در قراردادهای هوشمند

هدف، معرفی بلاکچین رمز گذاری شده با قراردادهای هوشمند در طرح ملی بیمه افراد ناتوان جسمی (NDIS) است تا مشترکین و ارائه دهندگان خدمات بتوانند پرداخت ها را بر اساس شرایط از پیش تعیین شده مانند فرد برداشت کننده و محدوده زمانی مجوز برداشت، انجام دهند. CSIRO در تشریح این اقدام می افزاید: دلیل انتخاب مشترکین و ارائه کنندگان خدمات در NDIS ، اجرای آزمایش بود زیرا مشترکین طرح نیاز به «شرایط پرداخت شخصی شده» داشتند. در طرح ملی بیمه افراد ناتوان جسمی، شرکت کنندگان، دارای طرح های شخصی هستند که چندین رده بودجه مختلف را داراست و هریک دارای مقررات پرداخت متفاوت است. نمونه اولیه نرم افزار، مشترکین را قادر می سازد تا طرح خود را از طریق یافتن، ثبت و پرداخت درقبال دریافت خدمات از یکی از ارائه کنندگان NDIS بدون نیاز به تشریفات اداری و رسید، مدیریت نمایند.

رئیس لابراتوار نوآوری بلاکچین CommBank اظهار می دارد: شبکه توزیع شده می تواند اطلاعات مشترکین NDIS را از طریق چند شخص و تراکنش خودکار به اشتراک بگذارد و این به دولت شفافیت بیشتری نسبت به جریان پولی می دهد و کمک می کند هزینه های ارائه دهندگان خدمات کاهش یابد. تلاش مشترک این دو مرکز، جدیدترین کاوش درباره بلاکچین است. پیش تر نیز CSIRO اعلام کرده بود که آزمایش جهانی خود را درباره شبکه بلاکچین به انجام رسانده است که طی آن ۳۱ هزار تراکنش فرامرزی در یک ثانیه را ممکن ساخته است.

قراردادهای مبتنی بر بلاکچین

قراردادهای مبتنی بر بلاکچین، پردازش تراکنش و تصفیه حساب بین بیمه گران و سرمایه گذاران و مشتریان بانک ها با شرکت های پرداخت و بانک ها را به طور عمده یی افزایش داده و ساده می کند. در واقع فناوری بلاکچین، قابلیت بازبینی و سرعت معاوضات و اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز را افزایش می دهد. زیرا با این کار پردازش دستی کمتری برای احراز هویت و تایید از طریق واسطه گرها برای تعیین مشروعیت پرداخت ها و تراکنش های سرمایه گذاران نیاز است و احتمال خطای انسانی را کاهش می دهد. همچنین مزایای دیگری مانند افزایش توان تجاری اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز و ایجاد فرصت های بیشتر برای کاربرد این فناوری در دیگر معاملات بیمه را در پی خواهد داشت.

بلاکچین آزمون خود را پس داده است!

پر واضح است که بلاکچین یک فناوری جالب است و باید به دنبال کشف کارکرد آن در زمینه های مختلف بود. نوآوری هایی از این دست همان چیزی است که سیستم مالی کشورها نیازمند آن هستند و کشورها با توجه و کار روی چنین فناوری هایی نه تنها ابزارهای قدرتمندی را برای مدیریت سیستم مالی خود توسعه داده بلکه مزیت نسبی قدرتمندی برای خود در بازارهای منطقه یی ایجاد می کنند. فناوری بلاکچین به طور موفقیت آمیزی توسط آلیانز آزمایش شد. شرکت انتقال ریسک آلیانز ART و شرکت سرمایه نفیال اعلام کردند که به طور موفقیت آمیزی ۳ کاربرد قرارداد هوشمند مبتنی بر بلاکچین را در معاملات متقابل حوادث فاجعه آمیز طبیعی آزمایش کردند.

مسیری که فناوری بلاکچین در قراردادها دنبال می کند

این آزمون نشان می دهد که نه تنها با به کارگیری قراردادهای مبتنی بر بلاکچین، پردازش تراکنش و تصفیه حساب بین بیمه گران و سرمایه گذاران به طور عمده یی افزایش یافته و ساده می شود بلکه مزایای دیگری مانند افزایش توان تجاری اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز و ایجاد فرصت های بیشتر برای کاربرد این فناوری در دیگر معاملات بیمه را در پی خواهد داشت. اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز، ابزارهایی مالی هستند که معمولا مجموعه یی از ریسک های خاص مانند ریسک های حوادث طبیعی ازجمله توفان و گردباد را انتقال می دهند. در مورد معاوضه حوادث فاجعه آمیز مالی، بیمه گر به شخص یا نهاد ثالث پول می پردازد تا ریسک مالی یک حادثه طبیعی مانند توفان فلوریدا را در قبال پرداخت های معین بپذیرد. در صورتی که حادثه رخ دهد و شرایط تعیین شده محقق شود، شخص و نهاد ثالث مسوول ریسک مالی مورد قرارداد قرار می گیرد. اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز نیز از رویکردی مشابه پیروی می کنند اما با چند طرف معامله که ریسک حادثه فاجعه آمیز را از طریق ابزار مالی اوراق بهادارسازی شده سرمایه گذاری می کنند، می پذیرد.

در صورتی که حادثه فاجعه آمیز به وقوع بپیوندد، سرمایه گذاران کل یا بخشی از اصل پول سرمایه گذاری شده را از دست می دهند اما اگر این اتفاق نیفتد، آنها بهره ای را به شکل پرداخت سود دوره یی و در زمان سررسید اوراق قرضه دریافت خواهند کرد و نیز بازده اصل پول سرمایه را در زمان سررسید اوراق دریافت خواهند کرد. فناوری قرارداد هوشمند مبتنی بر بلاکچین این قابلیت را دارد تا روند مدیریت قرارداد را مانند معاوضات و اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز تسهیل و سرعت ببخشد. هر قرارداد معتبر در محیط زیرساخت مشترک باز صورت می پذیرد که خود شامل داده ها و کدهای خود اجراست و زمانی که حادثه براساس شرایط قرارداد رخ می دهد، قرارداد هوشمند بلاکچین، منابع داده های از پیش تعیین شده را برای تمامی شرکت کنندگان انتخاب کرده سپس به صورت خودکار، پرداخت ها را برای طرف های معامله فعال و تعیین می کند.

ریجارد بوید، مدیر ارشد پذیره نویسی شرکت ART در برمودا در این باره اظهار می کند: فناوری بلاکچین اعتبار، قابلیت بازبینی و سرعت معاوضات و اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز را افزایش می دهد زیرا با این کار، پردازش دستی کمتری برای احراز هویت و تایید از طریق واسطه گرها برای تعیین مشروعیت پرداخت ها و تراکنش های سرمایه گذاران نیاز است. با جایگزینی نوآوری ها که هم اکنون در کل روند انتقال ریسک نهفته است، تعویق های طولانی مدت و ریسک خطای انسانی کاملا از بین می رود و بر سرعت و کارایی پردازش، اثر خارق العاده ایی می گذارد و در مورد اوراق قرضه بر توان تجاری این اوراق اثر می گذارد.

 

منابع:

۱- کوین دسک، سپتامبر ۲۱

۲- تازه های بیمه ایران و جهان / شماره ۱۶ – نیمه اول مهر۹۷

برچسب ها:
پیام بگذارید