بازار جهانی بیمه اتکایی چه رویدادهایی را از سر گذرانده؟

بازار جهانی بیمه اتکایی

در ابتدا، بیمه اتکایی صرفا بین کشورهای بیمه اصلی در همان بازار و بر اساس بیمه اتکایی اختیاری انجام می گرفت. در میانه سده نوزدهم، نخستین شرکت بیمه اتکایی تخصصی در آلمان تاسیس شد و پس از آن، دیگر شرکت های اروپایی، به سرعت اقدام مشابهی انجام دادند. نخستین بیمه گر اتکایی حرفه ای، Cologne Re است که در سال ۱۸۴۲ در آلمان به ثبت رسید. در سوئیس، اولین شرکت بیمه اتکایی Swiss Re بود که در سال ۱۸۶۳ تاسیس شد. شرکت مونیخ ری در سال ۱۸۸۰ شکل گرفت. به نظر گلدینگ، بیمه اتکایی قراردادی به دلیل محدودیت های بیمه اتکایی اختیاری در ایجاد شرکت های بیمه تخصصی به وجود آمد.

جنگ جهانی دوم و رشد بیمه اتکایی بین المللی

بعد از جنگ جهانی دوم، با افزایش تعداد، اندازه و پیچیدگی ریسک های بیمه شده و ظهور ریسک های بین المللی، بیمه اتکایی بین المللی نیز به سرعت رشد یافت. به طور سنتی، تعداد کمی از بازارها در سطحی بودند که بتوانند امکانات و خدمات بیمه اتکایی را در سطح بین المللی ارائه دهند. افزایش تقاضا برای بیمه اتکایی در سراسر جهان و به ویژه در کشورهایی که تسهیلات برون مرزی داشتند، افزایش در تعداد شرکت های بیمه اتکایی را در پی داشت. شرکت های بیمه اختصاصی، سندیکاهایی مانند لویدز لندن ، انجمن ها و صندوق های مشترک برای ایجاد بازار جهانی بیمه اتکایی شکل گرفتند. در سال های اخیر، این بازار را شرکت های بیمه اصلی  بزرگ نیز گسترش داده اند.

با افزایش دخالت دولت ها در زمینه بیمه مستقیم (بیمه گران اصلی)، که تقریبا در تمام کشورها وجود دارند، تلاش نومیدانه ای برای تهیه فهرست شرکت هایی که تحت کنترل خارجیان قرار دارند، یا به صورت جهانی اداره می شوند، صورت گرفته است. برآوردی از این فهرست در جدول زیر آمده است:

تعداد شرکت های بیمه اتکایی بین المللی

تعداد شرکت های بیمه اتکایی بین المللی

 

از سوی دیگر به علت ماهیت بین المللی بیمه اتکایی، شرکت های بیمه اتکایی از معاملات خاص بیمه های اتکایی سود برده و می برند. نیروهای سیاسی و اقتصادی علاقه مند به ملی کردن بیمه مستقیم و ایجاد بازار ملی بیمه، به بیمه اتکایی بین المللی نیز تمایل دارند. همزمان با کاهش اتکا به بیمه گران خارجی، تمایل به استفاده از بیمه های اتکایی خارجی نیز افزایش یافته است. افزون بر این، بیمه اتکایی برای عموم نامرئی است و به طور مستقیم با آن ارتباط ندارند، بنابراین موجبات برانگیختن افکار عمومی و احساسات ملی را نیز فراهم نمی کند.

افزایش در تعداد شرکت های بیمه اتکایی و توسعه این بازار باعث شده است که توزیع بین المللی و پوشش ریسک ها افزایش یابد، اما این افزایش با مسائل حادی در زمینه امنیت شرکت های جدید بیمه اتکایی همراه است. در سال های گذشته، بیمه گری اتکایی با کاهش کیفیت و تجربه مواجه بوده و بازارهای سنتی بیمه از افزایش رقابت در نرخ های بیمه متاثر شده اند.

کارگزاران بین المللی، در مذاکرات مربوط به قرارداد های بیمه اتکایی و گسترش جهانی بیمه اتکایی نقش اساسی ایفا می کنند. کارگزار، آزاد است تا با هر شرکت بیمه اتکایی دلخواه معامله کند و از این رو، وی تا حد خاصی در ایجاد رقابت بین شرکت های بیمه اتکایی توانایی دارد. بر اساس تعاریف قانونی، کارگزار بیمه اتکایی، نماینده شرکت واگذارکننده است، زیرا وی در مذاکره و به دست آوردن قرارداد بیمه اتکایی به نفع شرکت واگذار کننده فعالیت می کند.

در سال های اخیر به دلیل دخالت کارگزارانی که صلاحیت مناسب اخلاقی و تخصصی ندارند، تا حدی وجهه کارگزاران بیمه اتکایی آسیب دیده است. این مسئله مهم ترین نگرانی شرکت های بیمه در حال توسعه است که دانش فنی لازم را در اختیار ندارند.

اندازه و سهم بازار بیمه اتکایی

امروزه حجم بیمه اتکایی بین المللی با وجود آنکه اندازه آن دقیقا مشخص نیست، بسیار مهم است. بر اساس اطلاعاتی که ReActions منتشر کرده است، ۱۰۰ شرکت برتر بیمه اتکایی در سال ۱۹۸۶، معادل ۳۸۹۶۳ میلیون دلار حق بیمه صادر کرده اند که در سال ۱۹۹۲ کل حق بیمه های خالص دو برابر شده و به ۶۳۸۴۴ میلیون دلار افزایش یافته است. این بازار وسیع، در دست تعداد محدودی از شرکت های بیمه اتکایی است. ۳۰ شرکت بیمه اتکایی بالای جدول، حدود ۶۹ درصد از کل حق بیمه های خالص را در سال ۱۹۸۶ و ۷۱ درصد آن را در سال ۱۹۹۲ به خود اختصاص داده اند. بزرک ترین شرکت های بیمه اتکایی فقط در ۸ کشور جهان قرار دارند.

بزرگ ترین شرکت های بیمه اتکایی در جهان

بزرگ ترین شرکت های بیمه اتکایی در جهان

 

 

منبع: مبانی نظری و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، همتی و دهقانی؛ پژوهشکده بیمه مرکزی، تهران، ۱۳۸۸

برچسب ها:
پیام بگذارید