تعرفه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

تعرفه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان از جمله رشته های در حال رشد در بیمه های مسئولیت محسوب می گردد.  مشورت با شرکت های بیمه حاکی از آن بوده است که عمده شرکت های بیمه از نرخ های مصوب قبلی شورای عالی بیمه استفاده می کنند.  آمار خام دریافتی پژوهشکده و محاسبات میزان ریسک این رشته حاکی از آن است که نرخ ها نسبت به قبل می بایست رشد قابل ملاحظه ای داشته باشند که در زیر این نرخ ها ارائه می گردد. بدیهی است که شرکت ها نسبت به جامعه بیمه گذاران و سوابق خود این نرخ ها را تعدیل خواهند نمود.

گروه بندی تخصص های پزشکی برای بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان

تخصص های پزشکی از نظر احتمال ایجاد خسارت به شرح زیر گروه بندی می شوند:

گروه ۱.  متخصص آلرژی، متخصص آناتومی، متخصص اپیدمیولوژی، متخصص الکتروفیزیولوژی، متخصص انگل شناسی، متخصص ایمونولوژی، متخصص باکتری شناسی، متخصص بهداشت تنظیم خانواده، متخصص بهداشت خانواده، متخصص بهداشت عمومی، متخصص بهداشت مادر و کودک، متخصص بیماری های پوست، متخصص بیوشیمی بالینی، متخصص بیوشیمی پزشکی، متخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)، متخصص پزشکی اجتماعی، متخصص پزشکی قضائی، متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی، متخصص پزشکی قانونی، متخصص تغذیه، متخصص ژنتیک انسانی، متخصص ژنتیک پزشکی، متخصص ژنتیک مولکولی انسانی، متخصص ژنتیک مولکولی بالینی، متخصص سم شناسی عمومی، متخصص طب پیشگیری، متخصص طب سالمندان، متخصص طب کار، متخصص طب هوا و فضا، متخصص فیزیولوژی، متخصص قارچ شناسی، متخصص مدیریت امور بهداشتی، متخصص میکروبیولوژی، متخصص ویروس شناسی، متخصص علوم آزمایشگاهی، متخصص طب تسکینی، پزشکان عمومی، متخصص آندوسکوپی، داروسازان و متخصص بیماری های داخلی.

گروه ۲.  متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)، فوق تخصص بیماری های خون و سرطان (هماتولوژی و انکولوژی)، فوق تخصص بیماری های روماتیسمی (فیزیکال مدیسین و روماتولوژی)، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، متخصص بیماری های کودکان و تمامی فوق تخصص های آن به جز فوق تخصص نوزادان، متخصص پزشکی هسته ای، متخصص پزشکی خانواده، متخصص پزشکی ورزشی و متخصص طب اورژانس.

گروه ۳٫  متخصص آسیب شناسی (پاتولوژیست)، متخصص و جراح چشم، فوق تخصص جراح قفسه سینه (توراکس)، فوق تخصص بیماری های نوزادان، فوق تخصص بیماری های داخلی کلیه (نفرولوژی)، متخصص جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)، متخصص رادیولوژی، فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق، فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم و فوق تخصص گوارش، کبد و ریه.

گروه ۴.  جراح متخصص زنان و زایمان، جراحان عمومی، متخصص بیهوشی، جراح متخصص ،(ENT) متخصص مغز و اعصاب (نوروسرجری)، متخصص گوش، حلق و بینی ارتوپدی و تروماتولوژی، جراح متخصص فک وصورت و دندانپزشکان. حداقل نرخ حق بیمه برای گروه های مذکور در بند فوق به شرح جدول زیر تعیین می شود:

حداقل نرخ حق بیمه برای انواع گروه های تخصصی پزشکی

– موسسات بیمه می توانند مسئولیت رزیدنت ها را نیز با دریافت حق بیمه اضافی به میزان حداقل ۵۰ درصد حق بیمه گروه مربوطه بیمه نمایند.

– موسسات بیمه برای پزشکان با سابقه خسارت بالا می بایست حق بیمه اضافی منطبق با حجم خسارت های قبلی آنها در نظر بگیرند.

 

– در صورتی که بیمه گذار در طول مدت بیمه موجب بروز خسارتی نگردد، موسسات بیمه می توانند در زمان تمدید بیمه نامه، حسب مورد تخفیف هایی به شرح زیر در حق بیمه متعلقه منظور نمایند:

تخفیف بر اساس سوابق خسارتی بیمه گذار

بیمه بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان ، موسسات بیمه می توانند برای پزشکانی که مسئولیت آنها به موجب یک قرارداد به صورت گروهی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد، تخفیف هایی به شرح زیر در حق بیمه متعلقه منظور نمایند:

تخفیف برای قراردادهای گروهی

* اعمال تخفیف مذکور در این بند مشروط بر آن است که:

  1. گروه با هدفی غیر از عقد قرارداد بیمه تشکیل شده باشد.
  2. حداقل ۷۰ درصد از اعضای گروه متقاضی این نوع بیمه باشند.

 

منبع: نرخ نامه مشورتی بیمه های بازرگانی سال ۱۳۹۳، جلد اول: بیمه های اموال و مسئولیت، پژوهشکده بیمه، بیمه مرکزی ایران

برچسب ها:
پیام بگذارید