شرکت های اینشورتک : نوآوران همکاری محور

شرکت های اینشورتک

شرکت های اینشورتک و شرکت های بیمه گر حاکم بر اکوسیستم به صورت فزاینده ای در حال شناسایی یکدیگر به عنوان شرکای مستعد ارزشمند هستند و همکاری به زمزمه رایج صنعت تبدیل شده است.

اینشورتک ها برای کامیابی چه مسیری در پیش دارند؟

تازه واردان به اکوسیستم بیمه از طریق همکاری و هماهنگی با حاکمان این صنعت، می توانند راه حل های نوآورانه فناوری برای تحویل دهی بیمه نامه ها، بهبود تجربه مشتری و قبول ریسک را بازتعریف کنند و با ارائه محصولات جدید و تداوم وضع موجود بازار، جریان های درآمدزایی را توسعه دهند. اینشورتک ها می توانند مسیر مناسبی برای کسب توانمندی های دیجیتالی و عرضه سریع محصول به بازار باشند. راه حل های اینشورتک که بخش های بخصوصی از زنجیره ارزش را هدف گیری می کنند، می توانند بیمه گرهای سنتی را در تسهیل عملیات و بهبود اثر بخشی هزینه ها یاری کنند. فرانچسکو مارسلینو، مدیر عامل شرکت دیتا ویزارد می گوید:

«اینشورتک ها به توسعه بازار و رقابت کمک می کنند که نتیجه آن مدل های جدید کسب و کار و نوآوری است. پتانسیل افزایش آسان خدمات دیجیتالی داده محور، مثل آن هایی که داده های سلامتی را می رسانند، بالا است و می تواند برای انتفاع همه ذینفعان مورد بهره برداری قرار گیرد.»

موگه عرفان اغلو، مدیر گروه استراتژی سلامت و توسعه تجارت شرکت آلیانز ترکیه در این باره تایید می کند که:

«دستیابی به سرعت عمل و چابکی به کمک تکنولوژی و ساختن توانایی های جدید فنی، بخشی از منافع همکاری با شرکت های اینشورتک است.»

مزیت کلیدی شرکت های اینشورتک

بیش از ۷۵ درصد از بیمه گرانی که در گزارش جهانی اینشورتک ۲۰۱۸ (WITR) مورد بررسی قرار گرفته اند، «ارتقا و بهبود تجربه مشتری» (۵/۵۹ درصد) و به دنبال آن، «زمان سریع تر عرضه محصول به بازار» (۸/۴۶ درصد) و «ساختن توانمندی های جدید دیجیتالی» را مزیت کلیدی اینشورتک ها دانسته اند. شرکت های بیمه گر تاسیس شده بسته به اینکه بخواهند ابتکارات اینشورتکی جدید را کشف کنند، یا درباره راه حل های فناورانه کندوکاو عمیق انجام دهند، یکی از اقدامات را مد نظر قرار می دهند: همکاریابی، اکتساب توانمندی، ایجاد انکوباتورهای رشد یا شتاب دهنده های توسعه، سرمایه گذاری مالی و غیره.

شرکت های بیمه گر از چه چیز اینشورتک ها استفاده می کنند؟

در ادامه یکی از روندهای گزارش جهانی بیمه در سال ۲۰۱۷ موضوع «مشارکت با اینشورتک ها برای ایجاد راه حل» با تایید بیش از ۷۵ درصد پاسخ دهندگان، همچنان یکی از رویکردهای ترجیحی شرکت های بیمه گر در گزارش (WITR) بود. با این حال بیمه گران اموال و حوادث (P & C) با ۸۰٫۲ درصد، موضوع «خرید راه حل های اینشورتک به عنوان یک سرویس» را ترجیح دادند. بیش از ۶۰ درصد از بیمه گرانی که در تمام زیربخش های بیمه مورد بررسی قرار گرفته اند نیز از راه حل های بدون عنوانی که اینشورتک ها ارائه می کنند، استفاده می کنند. برای بیمه گران در حداکثرسازی فرصت ها و حداقل سازی ریسک مرتبط با همکاری، شناسایی یک شریک و مدل همکاریابی مناسب در دوره های کوتاه و میان مدت و نیز برای دراز مدت اهمیت زیادی دارد.

فواید همکاری با شرکت های اینشورتک از دیدگاه بیمه گران

  • ارتقاء توانایی برای بهبود تجربه مشتری
  • توانمندی های جدید دیجیتالی
  • امتیاز رقابتی نسبت به همتایان
  • اثر بخشی بهتر هزینه ای و عملیاتی
  • توانایی کشف جریان های جدید درآمدی

 

منبع: خدمات تحلیل مالی کپجمینی، ۲۰۱۸

برچسب ها:
پیام بگذارید