قانون جدید بیمه شخص ثالث

قانون جدید بیمه شخص ثالث

قانون جدید بیمه شخص ثالث از روز ۲۹ خرداد سال ۱۳۹۶ برای همه شرکت های بیمه الزامی شده است. این تغییرات شامل یک سری موارد می شود:

  1. تغییرات تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث
  2. تغییرات الحاقیه بیمه شخص ثالث
  3. بیمه همه خسارت را نمی دهد و راننده مقصر هم باید از جیب بپردازد!
  4. شرکت های بیمه هم جریمه می شوند.

تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث

بر اساس ماده ۶ آیین نامه جدید، تخفیف سالانه از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافته و حداکثر تخفیف سالانه، ۷۰ درصد خواهد بود؛ به صورتی که در یک دوره ۱۴ ساله به حداکثر تخفیف می رسد. در آیین نامه قدیم، تخفیف یک بیمه ۴۰ درصد بود و با یک بار خسارت، همه تخفیف های بیمه گذار از بین می رفت؛ اما در قانون جدید بیمه شخص ثالث اگر خسارت پیش آید، همه تخفیف ها از بین نمی رود، بلکه این کاهش به صورت پلکانی خواهد بود. از طرفی، در قانون جدید، تخفیف های عدم خسارت متعلق به بیمه گذار است؛ یعنی بیمه گذار می تواند تخفیف های شخص ثالث خود را به ماشین دیگری از همان نوع (۴ سیلندر به ۴ سیلندر / ۶ سیلندر به ۶ سیلندر) انتقال دهد. توضیح اینکه: بیمه گذار می تواند تخفیف بیمه شخص ثالث خود را فقط به خودروی خود، همسر، فرزند یا والدین خود منتقل کند.

تغییرات الحاقیه بیمه شخص ثالث

در قانون قبلی شخص ثالث، اگر دیه افزایش پیدا می کرد، بیمه گذار می بایست یک الحاقیه تهیه می کرد تا در صورت بروز خسارت جانی، هزینه دیه فرد خسارت دیده را به صورت کامل پرداخت کند و اگر این الحاقیه تهیه نمی شد، بیمه فقط تا سقف تعهد قبلی هزینه خسارت را پرداخت می کرد و بقیه هزینه به عهده بیمه گذار بود. در قانون جدید، الحاقیه بیمه شخص ثالث حذف شده و اگر مبلغ دیه افزایش پیدا کند، سقف تعهدات بیمه شخص ثالث به صورت خودکار افزایش می یابد و نیاز به تهیه الحاقیه نیست.

بیمه همه خسارت را نمی دهد و راننده مقصر هم باید از جیب بپردازد!

اگر مقصر تصادف، به دلیل تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی حادثه را به وجود آورده باشد، باید مبلغی را از جیب خودش به حادثه دیده و زیان دیده بپردازد و بیمه همه خسارت را به این دسته از رانندگان پرداخت نمی کند. این قانون برای کاهش تخلفات رانندگی وضع شده است. در چنین شرایطی، بیمه همه خسارت زیان دیده را می پردازد ولی با توجه به خسارت وارد شده، از مقصر حادثه نیز هزینه دریافت می کند.

اگر حادثه رانندگی منجر به جرح یا فوت شود و فرد مقصر مرتکب تخلف رانندگی شده باشد، هزینه خسارت به صورت زیر از او اخذ می شود:

  • در اولین حادثه مقصر، ۵٫۲ درصد از هزینه خسارت مالی و جانی از مقصر حادثه کم می شود.
  • در دومین حادثه، ۵ درصد از هزینه خسارت مالی و جانی از مقصر حادثه کمی می شود.
  • در سومین حادثه، ۱۰ درصد از هزینه خسارت مالی و جانی را مقصر حادثه باید بپردازد.

شرکت های بیمه هم جریمه می شوند

اگر دادگاه رای به پرداخت خسارت از طرف شرکت بیمه صادر کرده باشد و مدارک بیمه گذار هم کامل باشد و باز هم شرکت بیمه در پرداخت خسارت تاخیر داشته باشد، در ازای هر روز تاخیر ۰٫۵ هزارم مبلغ خسارت، جریمه می شود. خسارت حوادث جرحی و فوتی حداکثر طی مدت ۲ روز باید پرداخت شود. موضوع دیگر اینکه: رضایت گرفتن شرکت های بیمه از بیمه گذار برای پرداخت خسارت کمتر، ممنوع اعلام شده و شرکت های بیمه باید همه خسارت تعیین شده را کامل پرداخت کنند. در قانون جدید بیمه شخص ثالث به راننده هم توجه شده و پوشش هایی برای او در نظر گرفته شده است. اگر راننده ای مقصر حادثه باشد و خودش هم دچار خسارت جانی شده باشد، می تواند به پزشکی قانونی مراجعه کند و با تایید این سازمان، از خدمات بیمه شخص ثالث خود بهره مند شود.

 

برچسب ها:
پیام بگذارید