علت عدم توانگری شرکت های بیمه

علت عدم توانگری شرکت های بیمه

معنای توانگری در بیمه

در متون نظارتی، یک شرکت بیمه وقتی توانگر است که دارایی های مجاز آن بیشتر از حداقل سرمایه یا حداقل مازادی باشد که بر طبق قانون مورد نیاز است. در عمل، شرکت بیمه زمانی دچار عدم توانگری می شود که دیون و تعهداتش در زمان سر رسید، بیشتر از دارایی هایش باشد. معمولاً این وضعیت تا مدتی پس از شروع مشکل احساس نمی شود.

چه عواملی به عدم توانگری شرکت بیمه منجر می شود؟

مهم ترین گواه تجربی این است که عدم توانگری، پدیده نادری است. بر اساس مطالعه اخیر زیگما در بخش بیمه غیر زندگی و از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۹۴ ، در سراسر جهان ۶۴۸ شرکت بیمه  و شرکت بیمه اتکایی با عدم توانگری مواجه شده اند. از آغاز دهه ۱۹۸۰ نیز یک روند صعودی در این زمینه مشاهده شده است و فقط در سال ۱۹۹۲  بیش از ۸۰ شرکت با مشکل عدم توانگری مواجه بوده اند.

از موضوع عدم توانگری، آمریکا و انگلیس سنگین ترین ضربه را خورده اند و به ترتیب ۶۶ درصد و ۷ درصد از عدم توانگری ها مربوط به این دو کشور است. درباره بقیه کشورهای دنیا از سال ۱۹۷۸ تا به امروز، برمودا با ۵۲ شرکت مواجه با عدم توانگری، بیشترین سهم را دارد. در بازارهایی که کمتر نظارت می شوند، به این دلیل که در آن ها نتایج شرکت ها  به سمت ضعیف تر شدن و بی ثباتی میل می کند، ریسک مربوط به عدم توانگری بیشتر است. بدیهی است در کشورهایی نظیر ژاپن و سوئیس که قوانین سختگیرانه تری وجود دارد، مواردی دال بر وجود عدم توانگری شرکت ها گزارش نشده است.

در مواردی که موسسه رتبه بندی Best در زمینه عدم توانگری طی سال های ۱۹۹۱  و ۱۹۹۲ منتشر کرده است، ۳۷۲ مورد عدم توانگری در بیمه های اموال و حوادث از سال ۱۹۶۹ تا سال ۱۹۹۰ و ۲۹۰ مورد از شرکت های بیمه زندگی و درمان که در فاصله سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۱ از نظر مالی صدمه دیده اند، گزارش شده است. کسری ذخایر خسارت و رشد سریع، از مهم ترین عوامل عدم توانگری شرکت های بیمه اموال و حوادث بوده است. این دو عامل تقریبا در ۵۰ درصد از عدم توانگری ها دخیل بوده اند. قیمت گذاری و مازاد ناکافی در اغلب موارد، از مهم ترین عوامل عدم توانگری مالی شرکت های بیمه زندگی و درمان بوده اند.

تقریبا تمام عدم توانگری ها، شامل شکل هایی از سوء مدیریت است و شباهت های زیادی بین بخش های بیمه زندگی و غیر زندگی وجود دارد. تجربه عدم توانگری در یک صنعت، معمولا تحت تاثیر عوامل مرتبط با تورم، نرخ های بهره و سودآوری صنعت است.

علت های اصلی عدم توانگری شرکت های بیمه

 

علت های اصلی بیمه اموال و حوادث بیمه زندگی و درمانی
تعداد درصد تعداد درصد
کسری ذخایر خسارت ۸۶ ۲۸
قیمت گذاری و مازاد ناکافی ۴۷ ۲۳
رشد سریع ۶۴ ۲۱ ۴۱ ۲۰
مشکلات شرکت وابسته ۴۰ ۱۹
کلاهبرداری ۳۰ ۱۰ ۱۶ ۸
مبالغه درباره دارایی ۳۰ ۱۰ ۳۷ ۱۸
تغییر عمده در کسب و کار ۲۶ ۹ ۱۵ ۷
ناتوانی در بیمه اتکایی ۲۱ ۷ ۵ ۲
خسارت حوادث فاجعه آمیز ۱۷ ۶
متفرقه ۲۸ ۹ ۶ ۳
جمع ۳۰۲ ۱۰۰ ۲۰۷ ۱۰۰
موارد ناشناخته ۷۰ ۸۳
جمع کل ۳۷۲ ۲۹۰

در ابتدای سال ۱۹۹۵ نتایج بررسی مشکلات مالی و عدم توانگری شرکت های بیمه ۲۸ کشور در حال توسعه، در برنامه بیمه اونکتاد گردآوری شد. در این مطالعه دو مشکل اساسی در بخش های بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی، ظرفیت بیش از اندازه  یا رقابت فشرده از یک سو و مشکل جمع آوری حق بیمه ها از دیگر سو مشاهده شد. سه دلیل عمده دیگر مشکلات در بیمه زندگی، به مدیریت شرکت مربوط بوده اند:

  1. نظارت ناکافی نهادهای نظارتی
  2. کلاهبرداری و سوء مدیریت
  3. مدیریت ضعیف در سرمایه گذاری

در مقابل، سه مشکل اصلی دیگری که گریبانگیر بیمه های زندگی است، به افزایش اندازه و تعداد خسارت ها و ظرفیت مالی بیمه گران در تامین مالی چنین خسارت هایی مربوط بوده است (نرخ های بسیار پایین حق بیمه ذخیره گیری ناکافی و خسارت های سنگین).

 

منبع: مبانی نظری و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، همتی و دهفانی؛ پژوهشکده بیمه مرکزی، تهران، ۱۳۸۸

برچسب ها:
پیام بگذارید