شرکت بیمه فولک سام چطور از اینشورتک بهره می برد

شرکت بیمه فولک سام

 

شرکت بیمه فولک سام ، از اهرم استارتاپ متخصص تکنولوژی برای توانمند سازی مهارت ها استفاده می کند.

شرکت بیمه فولک سام و همکاری جمعی

شرکت بیمه گر سوئدی فولک سام با ۴ میلیون مشتری در سراسر سوئد بیمه عمومی و همچنین بیمه های صرفه جو و محصولات پانسیون را ارائه می دهد و سالانه ۶۰۰ هزار ادعای خسارت را پاسخ می دهد. شرکت هویت لبز Hiotlabs که یک شرکت استارتاپی خدماتی است، حسگرهای متصل به شبکه را برای اندازه گیری داده های رطوبت و درجه حرارت به کار می گیرد و تشخیص زود هنگام خسارت آب را امکان پذیر می سازد.

چالش شرکت های بیمه سوئدی

تشخیص خسارت آب در خانه های بیمه شده توسط شرکت سوئدی فولک سام ، اغلب تاخیر داشت، که موجب مطالبه خسارت زیادی از سوی مشتریان می شد. در حقیقت هزینه های خسارت اعلام شده ۳۰% تا ۴۰% کل هزینه های خسارت در خانه ها بود. بنابراین، نیاز به ایجاد یک توانایی تشخیص پیشگیرانه قبلی وجود داشت. شرکت فولک سام از شرکت هویت لبز کمک خواست تا با ارائه دیدهای فعال به مشتریان و بهبود معنی دار تعامل آن ها موجب پیشگیری به موقع نشت آب و کاهش هزینه خسارت آب شود.

راه حل جمعی شرکت های بیمه سوئدی

دو شرکت برای ایجاد یک پروژه پایلوت که از پلت فرم IOT با نام فیر ترایل از شرکت هویت لبز برای جلوگیری خسارت های آّب در مناطق مسکونی به کار گرفته شد ،شریک شدند . به عنوان بخشی از یک اجرای آزمایشی چهار ماهه، حسگرهای متصل به سیستم وای فای شرکت هویت لبز توزیع و برای یک گروه آزمایشی از مشتریان بیمه شده فولک سام  نصب شدند. حسگرها برای اندازه گیری و گزارش داده های رطوبت و درجه حرارت تنظیم شده بودند. با به کار بردن الگوریتم های آموزش ماشینی در داده های حسگر، پلت فرم فیر ترایل تغییرات رطوبت و درجه حرارت و روند آن را تشخیص و ضبط می کند. سپس این پلت فرم روند های داده را تحلیل و یک اطلاع رسانی دستوری را در زمانی که یک نشت قریب الوقوع باشد، ارسال می کند.

پتانسیل های منافع شرکت های بیمه سوئدی

شرکت بیمه فولک سام ، صرفه جویی هزینه ها را از توانمندی پیش بینی ایجاد خسارت آب انتظار دارد و می تواند مشتریان را برای پرهیز از خسارت و حداقل سازی زیان آگاه کند. با افزایش درک مشتریان در مورد ریسک خسارت آب و ارائه به موقع هشدارهای مربوط به پیشگیری نشت آب، شرکت فولک سام در پی عمل به این قول خود برای اینکه مشتریان احساس حضور در یک دنیای محافظت شده داشته و تقویت رضایت آنها پیگیری می کند. شرکت فولک سام از داده های حسگرها برای فعال سازی آگاهی های بیشتر مشتریان مانند شناسایی خانه های با رطوبت بالا به کار می گیرد. در حالی که همکاری دو شرکت فولک سام و هویت لبز در مراحل آزمایشی قرار دارد انتظار می رود که تصویر بهتری از ریسک های مرتبط با خسارت آب ارائه شود و امکان کاهش ریسک ها به مشتریان داده شود.

 

 

منبع:  خدمات تحلیل مالی شرکت کپجمینی ۲۰۱۸ : مصاحبه اجرایی گزارش جهانی شرکت های اینشورتک ۲۰۱۸ .

برچسب ها:
پیام بگذارید