مستمری بگیر کیست و شرایط دریافت مستمری بازماندگان تامین اجتماعی

 • صفحه اصلی
 • بیمه
 • مستمری بگیر کیست و شرایط دریافت مستمری بازماندگان تامین اجتماعی
مستمری بگیر

مستمری بگیر کیست؟

همه افردای که تحت پوشش صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی قرار دارند و حقوق ماهیانه دریافت می کنند، مستمری بگیر تلقی می‌شوند. البته گروهی از این افراد به عنوان بازنشسته شناخته می‌شوند. توجه داشته باشید که برای یک مستمری بگیر ، تسهیلاتی مانند دریافت وام و بسته حمایتی از طرف سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. که این عزیزان در صورت داشتن شرایط دریافت، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

شرایط دریافت مستمری بازماندگان

مستمری بازماندگان یکی دیگر از خدمات حمایتی سازمان تامین اجتماعی است. این مستمری در صورت فوت بیمه شده یا مستمری بگیر به بازماندگان واجد شرایطش، پرداخت می‌شود. بازماندگان واجد شرایط بیمه شده و یا مستمری بگیر متوفی، در یکی از حالات زیر، می‌توانند مستمری بازماندگان را دریافت کنند:

 • در صورت فوت بیمه شده بازنشسته و یا مستمری بگیر
 • در صورت فوت بیمه شده ی از کارافتاده کلی مستمری بگیر

تبصره:  فوت بیمه شده‌ که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یکسال کار را، به شرط آن‌که ظرف آخرین سال حیات خود حق بیمه ٩٠ روز کاری را پرداخت کرده باشد.

تبصره: اگر بیمه شده شرایط مقرر در این بند را نداشته باشد؛ اما حداقل ٢٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل فوت پرداخت کرده باشد. 

تبصره: اگر بیمه شده متوفی فاقد شرایط مقرر در این بند بوده ولی دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ۱ تا ۲۰ سال باشد. (تبصره ٣ اصلاحیه بند٣ ماده ٨٠ قانون و قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند.)

 • در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه کاری یا بیماری‌های حرفه‌ای فوت کند.

بازماندگان واجد شرایط متوفی که اجازه دریافت مستمری دارند، عبارتند از:

 •  همسر دائمی بیمه شده متوفی
 • شوهر بیمه شده زن متوفی؛ به شرط آن‌که؛ تحت تکفل زن بوده و ثانیاً سن او از شصت سال بیشتر باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی، از کارافتاده تشخیص داده شود و به هیچ وجه مستمری از سازمان تامین اجتماعی دریافت نکند.
 •  فرزند پسر متوفی؛ بر اساس مفاد بند ( ٢ ) ماده ٨١ قانون؛ اگر سن فرزند کمتر از هیجده سال تمام بوده و یا در حال تحصیل باشد؛ یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی، قادر به کار نباشد، مستحق دریافت مستمری بازماندگان را دارد. ولی با استناد به مفاد بند ( ٣ ) ماده ۴٨ قانون حمایت خانواده از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۷ ( تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده ) حداکثر سن فرزند پسر تا بیست سالگی ( حداکثر ١٩ سال تمام) تغییر و پس از آن فقط در صورتی که اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی تعیین شده، داشته باشد و یا معلول ازکارافتاده نیازمند شناخته شود، مستحق دریافت مستمری بازماندگان است.
 •  فرزند دختر متوفی؛ در صورتی که شغل و شوهر نداشته باشد.
 •  فرزند خوانده؛ در راستای اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و یا بد سرپرست مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی هیات وزیران، فرزندخوانده حکم فرزند حقیقی را داشته و از کلیه حقوق و مزایای قانونی بهره می‌برد.
 • پدر و مادر متوفی؛ اگر در درجه اول، تحت تکفل متوفی بوده، و در درجه دوم، سن پدر بیشتر از ۶۰ سال و سن مادر بیشتر از ۵۵ سال باشد؛ و یا آن‌که به تشخیص کمیسیون پزشکی، از کارافتاده باشند و تحت هر شرایطی مستمری از سازمان دریافت نکنند.

توجه داشته باشید اگر، مادر و پدر که هر دو بیمه پرداز سازمان بوده‌اند، فوت کنند؛ فرزندانشان می‌توانند با رعایت شرایط مذکور از هر دو مستمری به همراه هم استفاده کنند.

برچسب ها:
پیام بگذارید