بیمه اولین خطر چیست و در چه شرایطی کاربرد دارد؟

بیمه اولین خطر

بیمه اولین خطر چیست؟

بیمه اولین خطر نوعی پوشش است که برای هر یک از بیمه نامه ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد و یکی از پرکاربرد ترین رشته ها برای این پوشش، رشته بیمه آتش سوزی است. در بیمه اولین خطر آتش سوزی، بیمه گر در هر حادثه ای، هزینه ای بسیار کمتر از ارزش کل مورد بیمه را متعهد می شود که جبران کند. اما حق بیمه در این نوع پوشش، بر اساس کل سرمایه مورد بیمه محاسبه و تعیین می شود. چون بیمه گر متعهد به جبران بخش محدودی از سرمایه است، معمولا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد تخفیف در حق بیمه در نظر گرفته می شود. فرمول ویژه بیمه آتش سوزی که به موجب آن اموال مورد بیمه تا مبلغ بهای واقعی و کل بیمه نمی شود بلکه تا حداکثر مبلغ قراردادی که احتمال دارد در صورت وقوع خطر دچار خسارت شود مورد تامین بیمه گر قرار می گیرد.

بیمه اولین خطر به چه دردی می خورد؟

بیمه اولین خطر برای ساختمان ها و اموالی مفید است که در آن ها احتمال بروز خطر تقلیل یافته و بیم رخ دادن خسارت کلی درباره آن ها وجود ندارد. در بیمه اولین خطر ، مبلغ بیمه شده به صورت درصدی از کل بهای اموال مورد بیمه تعیین می شود. برای مثال ۸۰ درصد بهای کل را بیمه اولین خطر در بر می گیرد. در این نوع تامین، بیمه گذار حق بیمه کمتری می پردازد و فایده دیگرش این است که قاعده نسبی خسارت در این مورد اعمال نمی شود. مگر آنکه بهای موجودی یا اموال بیمه شده بیشتر از ۱۰ درصد بهای اعلام شده در موقع انعقاد قرارداد بیمه افزایش یافته باشد.

شرایط بیمه اولین خطر

کاربرد بیمه اولین خطر یا اولین خسارت آتش سوزی در شرایطی است که بیمه گذار اطمینان دارد که هر اندازه خسارت شدید باشد، امکان از بین رفتن همه مورد بیمه وجود ندارد. به بیان دیگر، این شرایط باید وجود داشته باشد تا بیمه اولین خطر محقق شود:

  1. محاسبه دقیق همه ارزش مورد بیمه مشکل است.
  2. احتمال از بین رفتن کل ارزش بیمه شده بر اثر وقوع خطر (آتش سوزی) غیرممکن است.
  3. اموال بیمه شده در سطح جغرافیایی بسیار وسیعی پراکنده است و بر اثر حادثه، فقط بخشی از آن دچار خسارت می شود.

ریسک های بیمه اولین خطر

بیمه اولین خطر را می توان به چند ریسک مستقل تقسیم کرد؛ به این صورت که برای مورد بیمه از جنبه سرمایه، خطرهای بیمه شده و دیگر عوامل، سرمایه فرست لاس محاسبه کرد.

 

منبع:

فرهنگ بیمه و بازرگانی، دکتر جان علی محمود صالحی، پژوهشکده بیمه

برچسب ها:
پیام بگذارید