بیمه زنان خانه دار سال ۹۸

بیمه زنان خانه دار

برای زنان خانه دار سه نوع حمایت از طرف سازمان بیمه تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است. بیمه زنان خانه دار در حالت اول با پرداخت ۱۲ درصد، در حالت دوم با پرداخت ۱۴ درصد، حالت سوم با پرداخت ۱۸ درصد، انجام می‌گیرد. تفاوت این نرخ  پرداخت، در خدمات ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی است.

بیمه زنان خانه دار با پرداخت ۱۲ درصد نرخ حق بیمه؛ امکان استفاده از خدمات بازنشستگی وجود دارد. در پرداخت ١۴ درصد نرخ حق بیمه؛ حمایت مستمری فوت، علاوه بر بازنشستگی وجود دارد، یعنی اگر در حین پرداخت حق بیمه، حادثه‌ای منجر به فوت اتفاق بیفتد، بازماندگان واجد شرایط و فرزندان می‌توانند از مستمری بازماندگان استفاده کنند. نکته قابل توجه این است که اگر، پدر و مادر هر دو بیمه شده باشند و فوت کنند، فرزند یا فرزندان می‌توانند از هر دو مستمری استفاده کنند. همین‌طور در بیمه زنان خانه‌دار با پرادخت نرخ حق‌بیمه ١٨ درصد؛ کامل‌ترین نوع حمایت را دریافت می کنند، یعنی علاوه بر حمایت بازنشستگی و مستمری فوت، از مستمری ازکارافتادگی نیز می‌توانند استفاده کنند، یعنی اگر فرد دچار بیماری یا حادثه‌ای شود که توانایی اشتغال نداشته باشد، به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی می‌تواند، بدون پرداخت حق‌بیمه از مستمری ماهانه ازکارافتادگی استفاده کند.

مبالغی که در ابتدای پرداخت حق‌بیمه، انتخاب می‌شود تا زمان بازنشستگی به همین صورت ادامه پیدا می‌کند، این نرخ حق‌بیمه قابل تغییر نیست و مبنای ارائه حمایت بازنشستگی برای تعیین مستمری است. توجه کنید که تمامی نرخ‌هایی که در ادامه برای شما آورده ایم، فاقد حمایت درمان هستند. یعنی اگر فردی بخواهد از حمایت درمان استفاه کند، باید برای تهیه دفترچه خدمات درمانی، چه برای خودش و چه برای افراد تحت تکفلش باشد؛ باید مبلغی به عنوان سرانه درمان بپردازد. این موضوع یکی از امتیازات بیمه زنان خانه دار است؛ زیرا بسیاری از خانم‌های خانه‌دار، مشمول حمایت درمانی از طریق بیمه همسر هستند.
شرایط سنی برای استفاده از بیمه زنان خانه دار، حداقل ١٨ و حداکثر ۵٠ سال است، ولی اگر فردی سنش بیشتر از ۵٠ سال باشد و قبلاً سابقه پرداخت حق‌بیمه در سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد، به ازای هر سال پرداخت حق بیمه، یک سال به شرط سنی اضافه خواهد شد. در مورد افرادی که فاقد سابقه بیمه هستند، این امکان وجود دارد که بتوانند، بین حداقل و حداکثر دستمزد نرخی را انتخاب کنند، در مورد افرادی که بیشتر از ۵ سال سابقه بیمه در سازمان تامین اجتماعی دارند، میانگین دستمزدشان ملاک عمل است، می تواند بین حداقل و میانگین دستمزد پرداخت حق بیمه در سال آخر مبلغی را انتخاب کنند.  حداقل سابقه برای بازنشستگی در بیمه زنان خانه دار؛ ٢٠ سال و حداکثر دارا بودن ۵۵ سال سابقه است، و اگر مدت زمان پرداخت حق‌بیمه بیشتر باشد، شرط سنی کم می‌شود. اگر شخصی بالای ٣۵ سال سابقه داشته باشد، می‌تواند بدون شرط سنی و اگر بین ٣٠ تا ٣۵ سال سابقه داشته باشد، با ۴۵ سال سن بازنشسته می‌شود.
زنان خانه دار بازنشسته، می‌توانند از  کلیه حمایت‌های یک بیمه شده عادی را دریافت کند، غیر از کمک هزینه بیماری، بارداری، غرامت دستمزد ایام بیماری، پروتز و اروتز، کمک هزینه ازدواج و کفن و دفن که عمدتا این حمایت‌ها وابسته به کارفرما هستند.
امکان پرداخت حق بیمه نیز به صورت حضوری و غیرحضوری (آنلاین) فراهم است.

مبلغ حق بیمه زنان خانه دار در سال ۹۸

حق بیمه ماهانه درماه های ۳۱ روزه براساس حداقل دستمزد

  • نرخ ۱۸درصد؛ بدون خدمات درمان ۲۸۲۱۳۹۹ ریال
  •  نرخ ۱۴درصد؛ بدون خدمات درمان ۲۱۹۴۴۲۱ ریال
  • نرخ ۱۲درصد؛ بدون خدمات درمان ۱۸۸۰۹۳۲ ریال

حق بیمه ماهانه درماه های ۳۰ روزه براساس حداقل دستمزد

  • نرخ ۱۸درصد؛ بدون خدمات درمان ۲۷۳۰۳۸۶ ریال
  •  نرخ ۱۴درصد؛ بدون خدمات درمان ۲۱۲۳۶۳۳ ریال
  • نرخ ۱۲درصد؛ بدون خدمات درمان ۱۸۲۰۲۵۷

درصورت تمایل به استفاده از خدمات درمانی، مبلغ حق سرانه درمان، برای هر نفر ماهانه؛ ۴۸۰ هزار ریال به حق بیمه های فوق اضافه می‌شود.

نکته: زنان خانه دار می‌توانند با استفاده از این نوع بیمه، از لحاظ درمان تحت تکفل همسر خود بمانند و به عنوان تبعی همسر، از دفترچه بیمه خدمات درمانی  همسر خود استفاده کنند.

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط با آن‌چه شما جستجو کرده‌اید:

برچسب ها:
پیام بگذارید