بررسی روند سود بیمه گری در صنعت بیمه ایران ؛ گزارش پژوهشکده بیمه

  • صفحه اصلی
  • بیمه
  • بررسی روند سود بیمه گری در صنعت بیمه ایران ؛ گزارش پژوهشکده بیمه
سود بیمه گری

ضریب سود بیمه گری که از تقسیم سود فعالیت بیمه گری به درآمد حق بیمه سهم نگهداری به دست می آید، در اکثر شرکت های بیمه روندی نزولی داشته است. در واقع به جز شرکت های معلم، سینا و دی، دیگر شرکت ها با تضعیف وضعیت سوددهی در فعالیت های بیمه گری مواجه شده اند و شرکت های بیمه نسبت به سال های گذشته از ضریب سود بیمه گری کمتری برخوردار هستند. وضعیت زیان دهی بیمه مرکزی در خصوص فعالیت بیمه گری که در قالب اتکایی است نیز از دیگر نکات قابل توجه است و منجر به زیان های بزرگ برای بیمه مرکزی شده است. همچنین بر اساس آخرین مقادیر شاخص یاد شده در سال ۱۳۹۶ و همچنین روندهای خطی رسم شده برای هر شرکت مشاهده می شود نوعی همگرایی در این شاخص بین شرکت های مختلف در نرخی حدود ۱۰ درصد دیده می شود.

ضریب سود بیمه گری در رشته های مختلف بیمه در ایران

در بررسی سود بیمه گری دو رشته بیمه اعتبار و  «سایر انواع بیمه» و به واسطه حق بیمه بازگشتی، ثبت خسارت واقع شده منفی و بی معنا بودن شاخص ضریب خسارت کنار گذاشته شده اند. بر اساس بررسی به عمل آمده ضریب خسارت در اکثر رشته های مورد بررسی در دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ روند صعودی به خود گرفته است که این امر مترادف با کاهش ضریب سود بیمه گری در اکثر رشته های بیمه ای است. در جدول زیر روند خطی تغییر ضریب سود بیمه گری در رشته های مختلف خلاصه شده است.

سود بیمه گری

همان طور که در جدول بالا دیده می شود، در رشته های بیمه کشتی، بیمه مهندسی و بیمه پول که سهم چندانی از بازار بیمه را در اختیار ندارند، ضریب سود بیمه گری افزایش یافته است. در رشته درمان از زیان بیمه گری کاسته شده و در رشته های زندگی و باربری ضریب سود بیمه گری ثابت باقی مانده است. در دیگر رشته ها، روند تغییرات ضریب سود بیمه گری نزولی است. بدین ترتیب، ضریب خسارت در بیشتر رشته های بیمه ای افزایش یافته است و این امر با روند افزایشی در ضریب خسارت کل صنعت بیمه و نیز روند کاهشی در ضریب سود بیمه گری در صنعت بیمه کشور همراه شده است. در واقع، در حالی که پیوسته بر میزان حق بیمه عاید شده و میزان خسارت واقع شده افزوده شده است، ولی با توجه به نرخ رشد بالاتر خسارت واقع شده، ضریب سود بیمه گری در کشور کاهش یافته است.

در نمودارهای زیر سود فعالیت بیمه گری و همچنین ضریب سود بیمه گری برای صنعت بیمه ترسیم شده است:

سود بیمه گری

و همچنین:

سود بیمه گری

همان طور که از نمودار ها می توان فهمید، صنعت بیمه کشور شاهد روند کاهشی ضریب سود بیمه گری است. بررسی تغییر و تحول سود بیمه گری در دو گروه بیمه زندگی و بیمه های غیر زندگی حاکی از آن است که در ده سال اخیر ضریب سود بیمه گری در گروه بیمه زندگی تقریبا ثابت بوده و در ضریب سود بیمه گری در گروه بیمه های غیر زندگی کاهش یافته است. به بیان دیگر، کاهش سود بیمه گری در کل صنعت بیمه کشور، از کاهش سود بیمه گری در گروه بیمه های غیر زندگی نتیجه شده است.

بررسی روند سود بیمه گری

 

 

منبع: بررسی روند سود بیمه گری در صنعت بیمه ایران؛ دکتر سعید مددی، دکتر فرزان خامسیان، پژوهشکده بیمه، پاییز ۹۷٫

پ. ن. آمار و ارقام سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ از سالنامه آماری صنعت بیمه استخراج شده است و مقادیر سال ۱۳۹۶ بر اساس متوسط نرخ رشد سه سال آخر متغیرها برآورد شده است.

 

مقاله های مرتبط:

ویدئوی آینده صنعت بیمه

آینده صنعت بیمه ؛ بررسی چشم اندازها

ترندهای مهم در صنعت بیمه و جریان های وابسته

ترندهای مهم در صنعت بیمه و جریان های وابسته

فورچون ۵۰۰ و لیست برترین شرکت های بیمه

فورچون ۵۰۰ و لیست برترین شرکت های بیمه

 

برچسب ها:
پیام بگذارید