جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه در بیمه مسئولیت

جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه در بیمه مسئولیت

در بیمه مسئولیت کارفرما ، علاوه بر پوشش های ضروری پوشش های اضافی نیز قابل خریداری هستند که به انتخاب کارفرما به بیمه مسئولیت اضافه می شوند. یکی از این کلوز ها، پوشش جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه در بیمه مسئولیت است.

منظور از اعمال تعرفه در بیمه های مسئولیت چیست؟

در بیمه مسئولیت هزینه های پزشکی و بیمارستان بر اساس تعرفه نرخ دولتی محاسبه و پرداخت می شود. این نرخ ها کمتر و ارزان تر از هزینه هایی است که در مطب های خصوصی و درمانگاه های غیر دولتی از بیمار اخذ می شود. پوشش جبران هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه در بیمه مسئولیت، هزینه های پزشکی و بیمارستان و درمان را تا سقف تعهدات بر اساس صورت حساب مراکز درمانی پرداخت می کند و بر اساس تعرفه دولتی محاسبه نمی شود.

پوشش بیمه ای پرداخت هزینه های پزشکی بدون اعمال تعرفه

بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار، بیمه گر با صادر کردن الحاقیه شماره ۱۴ موافقت می کند با در نظر گرفتن شرایط بیمه نامه و رعایت اصول و قوانین آن، همه هزینه های پزشکی را بدون اعمال تعرفه دولتی و با استناد به مدارک پزشکی معتبر و با توجه به سقف تعهدات مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه پرداخت کند. این الحاقیه جزء لاینفک بیمه نامه های مسئولیت مدنی است.

پوشش های اضافی دیگر بیمه مسئولیت کدام اند؟

  • پوشش بیمه مسئولیت کارفرما برای خسارت های جانی که برای شخص ثالث اتفاق می افتد. شخص ثالث در بیمه مسئولیت فردی است که هیچ نوع ارتباط کاری با کارگاه بیمه شده ندارد. بر اساس این پوشش مسئولیت بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث طبق تعهدات بیمه نامه و غالباً تا دو نفر را پوشش جانی می دهد.
  • پوشش بیمه مسئولیت مدنی در قبال سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی. در این پوشش یک سقف مالی در قبال سازمان تامین اجتماعی و در قرارداد بیمه نامه مشخص و تعهد می شود. بر اساس این پوشش، مسئولیت بیمه گذار در قبال سازمان تامین اجتماعی بیمه می شود. نحوه محاسبه سقف مالی معمولا به این صورت است: حقوق پایه * ۱۲ ماه ماکزیمم تا ۱۰ سال.
  • پوشش بیمه مسئولیت پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
  • پوشش افزایش دیه بر اساس سال های آینده (۱ سال، ۲ سال)
  • پوشش بیمه مسئولیت افزایش تعداد کارکنان در مدت داشتن بیمه نامه مسئولیت
  • بیمه مسئولیت کارکنان در قبال یکدیگر
  • پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار در قبال کارمندان و کارکنان در محل های وابسته به کارگاه یا محیط کار
  • پوشش بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان، ناشی از حوادث بی ارتباط با فعالیت اصلی بیمه شده در محیط کار یا کارگاه
  • پوشش مسئولیت بیمه ماموریت کاری و خسارت خارج از کارگاه یا شرکت. این کلوز با ذکر نام صادر می شود و بیمه گذار باید فهرست نام افرادی که می خواهد در این پوشش قرار گیرند را به شرکت بیمه بدهد.
  • پوشش بیمه ای مسئولیت بیمه گذار برای حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی در محیط کارگاه

مقاله های مرتبط:

بیمه آسانسور ؛ استعلام قیمت و خرید

بیمه آسانسور : خرید و استعلام قیمت

 

بیمه مسئولیت پزشکان و جراحان

انواع بیمه مسئولیت پزشکان

بیمه مسئولیت وکیل و حقوقدان

بیمه مسئولیت تکمیلی پوشش هزینه های حقوقی و وکالت

 

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی ، هوایی ، دریایی

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

 

بیمه مسئولیت مخصوص تورلیدر ها و اردو های دانشجویی و دانش آموزی

بیمه مسئولیت مدنی تورها و اردوها

بیمه مسئولیت مدنی در برابر آسیب به محیط زیست

بیمه مسئولیت مدنی در قبال محیط زیست

بیمه مسئولیت پیمانکاران ؛ پوشش تکمیلی پیمانکاران فرعی

پوشش تکمیلی بیمه مسئولیت پیمانکاران فرعی

قرارداد بیمه مسئولیت مدنی چگونه است؟

نمونه قرارداد بیمه مسئولیت مدنی

 

برچسب ها:
پیام بگذارید