صندوق بیمه حوادث و بلایای طبیعی ؛ تعهدات و اعتبارات

صندوق بیمه حوادث و بلایای طبیعی

قانون تشکیل این صندوق هنوز  به صورت لایحه در مرحله بررسی برای تصویب است.

تعهدات صندوق بیمه حوادث و بلایای طبیعی

در لایحه تشکیل صندوق بیمه حوادث و بلایای طبیعی، دو نوع بیمه تعریف شده است:

  1. بیمه پایه اجباری
  2. بیمه تکمیلی اختیاری

مبلغ حق بیمه پایه و نیز حد تعهدات بیمه گر پایه را شورای عالی بیمه تعیین می کند و زیربنای واحدها، تاثیری در مقدار تعهد بیمه گر و حق بیمه پایه ندارد. به همین دلیل، این واحدها برای داشتن بیمه تکمیلی حوادث طبیعی باید به شرکت های بیمه بازرگانی مراجعه کنند. در لایحه مربوط به بیمه حوادث و بلایای طبیعی، روش اخذ پوشش اتکایی از بیمه مرکزی و بازار جهانی بیمه تعیین شده است. مرکز پژوهش های مجلس درباره این صندوق گزارشی تهیه کرده که بر اساس آن، برآورد اولیه این صندوق ۵۰۰ میلیارد ریال است. این مقدار از محل آورده عمومی دولت و فقط در سال اول تاسیس و به عنوان کمک، تامین می شود.

اعتبارات صندوق بیمه حوادث و بلایای طبیعی

اما آیا صندوق بیمه حوادث و بلایای طبیعی همیشه آماده به کمک رسانی هست؟ و حجم اعتبارات آن برای کشور پرحادثه ای مثل ایران، کافی است؟ برای پاسخ به این سوال نیز، تمهیداتی در قانون این صندوق اندیشیده شده است. ماده ۹ قانون صندوق بیمه حوادث و بلایای طبیعی اینطور تنظیم شده که: اگر به دلیل حوادث شدید یا متعدد، منابع صندوق برای جبران خسارات و انجام تعهدات کافی نباشد، کسری آن از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت پرداخت خواهد شد. بنابراین، بیمه همگانی حوادث طبیعی واحد های مسکونی اجباری به نظر می رسد.

حق بیمه صندوق بیمه حوادث و بلایای طبیعی

در تبصره ای در ماده ۵ این لایحه درباره حق بیمه اینطور نوشته شده: حق بیمه باید هر سال طوری افزایش پیدا کند که طی ۱۰ سال از ابتدای اجرای این قانون، سهم مالکان به ۱۰۰% و سهم سازمان مدیریت بحران کشور به صفر برسد. در اولین سال اجرای این قانون، سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهانه واحدهایی که در روستاها، شهرهای کوچک و جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر و شهرهای بزرگ هستند، به ترتیب باید از ۵,۰۰۰ ریال، ۷,۵۰۰ ریال و ۱,۰۰۰ ریال بیشتر نباشد.

بیمه های اجباری حال حاضر در ایران

تجربه نشان داده است که اجباری شدن بعضی از بیمه ها، در پیشرفت و توسعه آن رشته و استفاده از آن بسیار موثر بوده است و همین بیمه های اجباری، بیش از ۷۰% پرتفوی بیمه ها را تشکیل می دهند. از جمله بیمه هایی که در حال حاضر در ایران اجباریست و به نوعی به حوادث غیرقابل پیش بینی مرتبط است، می توان به این موارد اشاره کرد: بیمه شخص ثالث، بیمه حوادث راننده، بیمه های درمانی، بیمه های عمر کارکنان، بیمه حوادث دانش آموزی، بیمه ورزشی و… .

 

برچسب ها:
پیام بگذارید