ارزیابی خسارت بیمه بدنه چه مراحلی دارد؟

ارزیابی خسارت بیمه بدنه

اولین کاری که بعد از خسارت دیدن ماشین باید انجام دهید، زنگ زدن به پلیس ۱۱۰ است. پلیس بعد از حضور در محل حادثه، از تصادف یا مفقودی یا اتفاقی که برای ماشین شما افتاده است، گزارش تهیه می کند. در ادامه، اگر با کسی تصادف کرده اید، یا راننده یا ماشین دیگری نیز درگیر خسارت بوده باشد، طرفین تصادف یا خسارت باید با داشتن این مدارک به مرکز خسارت بیمه نامه خود مراجعه کنند:

  1. بیمه نامه شخص ثالث و بیمه نامه بدنه ماشین
  2. کارت ماشین
  3. سند ماشین
  4. گزارش پلیس درباره حادثه
  5. گواهینامه

تشکیل پرونده برای ارزیابی خسارت بیمه بدنه

بعد از حضور در مرکز خسارت بیمه، برای شما تشکیل پرونده خواهد شد. در این مرحله شما باید فرم اعلام خسارت را پر کنید. با امضای این فرم، در واقع شما به صورت رسمی، وقوع حادثه را به شرکت بیمه اطلاع رسانی می کنید و درخواست کتبی خود برای درخواست جبران خسارت را به شرکت بیمه ماشین تان تسلیم می کنید. معمولا فقط ۵ تا ۱ هفته بعد از تصادف یا حادثه ای که برای ماشین تان رخ داده، فرصد دارید به بیمه مراجعه کنید و اعلام خسارت کنید. به این مهلت کوتاه که در بیمه نامه شما ذکر شده، خیلی دقت کنید.

بازدید کارشناس بیمه برای ارزیابی خسارت بیمه بدنه

در مرکز خسارت بیمه، کارشناس بیمه ماشین را برای ارزیابی خسارت بررسی و بازدید می کند. شما باید مدارکی را که در بالا ذکر شد، به کارشناس بیمه ارائه دهید. علاوه بر گزارش پلیس، در بعضی از تصادف ها، پلیس راهور کروکی هم می کشد که آن را نیز در صورت لزوم باید به مرکز خسارت بیمه ارائه کنید.

برچسب ها:
پیام بگذارید