مقایسه شرایط بیمه سیل ایران و بیمه سیل کوثر

شرایط بیمه سیل

دامنه پوشش خطر اضافی سیل بیمه کوثر و بیمه ایران

بیمه سیل در کشور ما به صورت یک بیمه نامه مستقل ارائه نمی شود و تحت پوشش بیمه آتش سوزی اراده می شود. طبق ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، خسارت های وارد شده به اموال بیمه شده که در اثر طغیان آب رودخانه و و جاری شدن سیل ناشی از ریزش باران یا شکسته شدن سد، مشروط بر اینکه در هر یک از موارد، آب از بستر طبیعی خود خارج شود تحت پوشش این بیمه نامه است.

استثنائات شرایط خطر اضافی برای هر دو شرکت بیمه

  • خسارت هایی که به حصارهای اطراف محوطه و درهای ورودی وارد شده است
  • هزینه تخلیه یا تعمیر آب روها یا لوله های آب (چه بر اثر سیل خراب شده باشند، چه بر اثر عوامل دیگر)
  • خسارت ناشی از سیل های زیر زمینی و جزر و مد
  • خسارت ناشی از پیش روی آب دریا، مگر اینکه آب دریا در اثر طوفان از بستر متعارف خارج شود و انهدام و ویرانی به وجود آورد.
  • خسارت ناشی از رانش یا لغزش طبقات زمین
  • خسارت ناشی از یخ زدگی لوله ها و آب رو ها
  • خسارت های وارد شده به اماکن، ناشی از نشست زمین بر اثر بارش شدید باران

فرانشیز خطر اضافی سیل بیمه کوثر و بیمه ایران

فرانشیز بیمه کوثر: در این بیمه نامه ۱۰% هزینه هر خسارت و حداقل ۵۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان فرانشیز از هر خسارت کم می شود.

فراشیز بیمه ایران: در این بیمه نامه، بیمه‌گذار می بایست ۱۰% از هزینه خسارت را بپردازد. این مبلغ برای واحدهای مسکونی وغیر صنعتی حداقل ۱۰۰,۰۰۰ ریال و برای واحدهای صنعتی حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

 

 

برچسب ها:
پیام بگذارید