شرایط بیمه خویش فرما در سال ۹۸

بیمه خویش فرما سال 98

معرفی بیمه اختیاری

از بیمه اختیاری اشخاصی استفاده می‌کنند که تحت پوشش بیمه دیگری نیستند. به همین دلیل برای بهره‌مندی از خدمات بیمه اختیاری، لازم است متقاضی به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند و با سازمان مذبور جهت استفاده از بیمه اختیاری قرارداد ببندد. در این نوع بیمه بیمه‌شده می‌تواند، مبلغ بیمه را خودش تعیین کند. به عنوان مثال برای یک خانواده چهارنفره، بیمه شده اصلی، باید حق‌بیمه سه نفر تحت پوشش خود را ماهیانه پرداخت کند.بعد از عقد قرارداد، بیمه‌شده هر ماه در زمان مقرر باید مبلغ حق بیمه مشخص شده را به تامین اجتماعی پرداخت کند، اگر حق بیمه در زمان مقرر پرداخت نشود، بیمه اختیاری شخص باطل شده و اگر شخص خواهان استفاده مجدد از مزایای این بیمه است؛ باید فرایند ثبت نام را از اول طی کند.

اما در حوزه درمان، که دغدغه بسیاری از بیمه‌شدگان این رشته است، باید بگویم این بیمه دارای فرانشیز است؛ دارا بودن فرانشیز به این معنی است که، اگر شخص به مراکز درمانی ملکی طرف قرارداد مراجعه کند؛ باید هزینه سهم خود (بیمار) را پرداخت کند. نکته‌ای لازم است در این‌جا خدمت شما عنوان کنم این است که، این نوع بیمه شامل مزایای مربوط به بیمه بیکاری نمی شود. یعنی غرامت بیکاری به این دوران تعلق نمی‌گیرد.

معرفی بیمه مشاغل آزاد

به نظر بیمه مشاغل آزاد یکی از بهترین نوع بیمه در شرایط خاص است. در مشاغل آزاد، چون فرد نمی‌تواند از بیمه اجباری استفاده کند، از مزایای بیمه خویش‌فرما استفاده می‌کند. بیمه مشاغل آزاد مزایای بیشتری نسبت به بیمه اجباری دارد، این مزایا شامل بازنشستگی، از کارافتادگی و پوشش‌هایی در حوزه درمان است.

اما بیمه‌شده اصلی باید حداکثر ۵۰ سال سن داشته باشند. مزایای بازنشستگی و یا فوت بعد از بازنشستگی برای بیمه‌شدگان صاحب نوع مشاغل آزاد با نرخ ۱۲ درصد محاسبه خواهد شد. همین‌طور فوت قبل و بعد از بازنشستگی با نرخ ۱۴ درصد محاسبه می‌شود. اگر متقاضی بیمه مشاغل آزاد بیش‌تر از ۵ سال سابقه داشته باشد، نحوه محاسبه نرخ نیز متفاوت است.

نرخ بیمه اختیاری و خویش فرما

با توجه به حداقل حقوق تعیین شده از سوی وزارت کار، که هر سال توسط تامین اجتماعی در اواسط فروردین ماه اعلام می شود. به طور خاص در مورد حداقل دستمزد اعلام شده برای کاگران در سال ۱۳۹۸ مبلغ در نظر گرفته‌شده برای  صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری به شرح زیر است:

حق‌بیمه ماهانه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد برای ماه‌های ۳۱ روزه بر مبنای حداقل دستمزد:

  • نرخ ۱۸درصد، بدون پوشش درمان ۲,۸۲۱,۳۹۹ ریال، در نظر گرفته شده است.
  •  نرخ ۱۴درصد، بدون پوشش درمان ۲,۱۹۴,۴۲۱ ریال، در نظر گرفته شده است.
  • نرخ ۱۲درصد، بدون پوشش درمان ۱,۸۸۰,۹۳۲ ریال، در نظر گرفته شده است.

حق‌بیمه ماهانه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد برای ماه‌های ۳۰ روزه بر مبنای حداقل دستمزد:

  • نرخ ۱۸درصد، بدون پوشش درمان ۲,۷۳۰,۳۸۶ ریال، در نظر گرفته شده‌است.
  •  نرخ ۱۴درصد، بدون پوشش درمان ۲,۱۲۳,۶۳۳ ریال، در نظر گرفته شده‌است.
  • نرخ ۱۲درصد، بدون پوشش درمان ۱,۸۲۰,۲۵۷ ریال، در نظر گرفته شده‌است.

توجه داشته باشید که؛ بر طبق آخرین بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی مبلغ حق‌بیمه‌ها بر مبنای شغل ،حرفه تغییر می‌کند.

در صورت تمایل به استفاده از خدمات درمانی، مبلغ  حق سرانه درمان به ازای ماهانه، برای هر نفر ۴۴۰,۰۰۰ ریال، به حق‌بیمه‌های فوق اضافه می‌شود. توجه داشته باشید که این مبلغ در سال ۱۳۹۷ تصویب شده‌است و تا اواسط سال جاری مبلغ جدید تعیین شده و مابه التفاوت آن از اول سال محاسبه شده و از بیمه‌شدگان دریافت خواهد شد. بنابراین مبلغ حق‌بیمه اختیاری برای ماه‌های ۳۱ روزه  ۵,۰۷۸,۵۱۸ ریال، در نظر گرفته شده و برای ماه‌های ۳۰ روزه ۴,۹۱۴,۶۹۴ ریال، در نظر گرفته شده‌است.

 

 

مطالب مرتبط با آن‌چه شما جستجو کرده‌اید:

 

 

برچسب ها:
پیام بگذارید