پرداخت خسارت بیمه مسئولیت بدون رای دادگاه

پرداخت خسارت بیمه بدون رای دادگاه

آیا پرداخت خسارت بدون رای دادگاه امکان پذیر است؟

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارمندان یک پوشش تکمیلی دارد با نام پرداخت خسارت بدون رای دادگاه. در صورتی که کارفرما این پوشش را بخرد، تنها بررسی پزشک معتمد بیمه و تکمیل پرونده الزامی است و بعد از این مراحل خسارت پرداخت می شود. اما اگر کارفرما این پوشش را نداشته باشد، حتما باید روند عادی دادرسی (شکایت و انتظار برای رای دادگاه) جاری شود تا خسارت به او تعلق گیرد.

در زمان وقوع خسارت منجر به فوت یا نقص عضو، ممکن است بیمه گذار به دلایلی مثل طولانی شدن دادرسی و… مایل نباشد رسیدگی به درخواست خسارت را به دادگاه یا مراجع قضایی ارجاع دهد. در این شرایط می تواند این پوشش تکمیلی را خریداری کند.

پوشش تکمیلی پرداخت خسارت بدون رای دادگاه

با این پوشش تکمیلی و با رعایت شرایط بیمه نامه (به شرط پرداخت حق بیمه اضافی متعلقه)، مسئولیت بیمه گذار ناشی از فوت، نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی کارکنان، بدون رای دادگاه به شرح زیر جبران می شود:

  • غرامت فوت بر اساس سرمایه مندرج در بیمه نامه یا معادل ریالی ارزان ترین نوع دیه رایج، هر کدام که کمتر باشد، محاسبه می شود.
  • غرامت نقص عضو بر اساس نظر پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد.

اگر بیمه گذار یا زیان دیده نسبت به نظر پزشک معترض باشند، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه گر، پزشک منتخب بیمه گذار و یک نفر پزشک به انتخاب پزشکان مزبور، معرفی می شود و نظر اکثریت اعضای کمیسیون برای طرفین لازم الاجرا است.

برچسب ها:
پیام بگذارید